Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2010 Titulní strana čísla 1/2010, asi 80 kB
Vyšlo 23. 2. 2010

  Archiv čísel
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

ISSS 2010 – 13. ročník konference
Ve dnech 12.–13. dubna 2010 se jarní Hradec Králové opět zaplní více než dvěma tisícovkami politiků, zástupců státní správy a samosprávy, odborníků a manažerů firem, dodávajících produkty a služby do tohoto segmentu. V kongresovém centru Aldis se totiž uskuteční již třináctý ročník renomované konference Internet ve státní správě a samosprávě. Rozsáhlá akce, která patří již léta k největším událostem svého druhu v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy, bude tradičně doplněna mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Během dvoudenního programu proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než stovka dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu. [ Z domova ]

Konference V4DIS již posedmé
Konference V4DIS 2010 je pokračováním projektu, který běží již od roku 2004 a zaměřuje se na využívání ICT technologií v oblasti veřejné správy a souvisejících služeb. Hlavním cílem je vybudování platformy pro prezentaci nových a zajímavých projektů, stejně jako výměna znalostí a zkušeností na poli e-governmentu, e-turismu a dalších souvisejících oborů. Nedílnou součástí každoroční konference V4DIS je rovněž představení možností financování projektů z oblasti e-turismu, ať už z visegrádských nebo komunitních zdrojů. [ Z domova ]

ZlatyErb.sk 2009
Další ročník soutěže ZlatyErb.sk, jejímž cílem je podpořit informatizaci veřejné správy ve Slovenské republice, ukázal, že kvalita webových stránek slovenských samospráv rok od roku roste. Mnohé úřady zjednodušily a zpřehlednily navigaci a přidaly řadu nových elektronických služeb. Stále větší důraz se klade na dostupnost pro občany se zrakovým postižením i jinak hendikepované. [ Ze zahraničí ]

Soutěž JuniorErb pro mladé lidi do 18 let
I na počátku letošního roku se mohli mladí lidé do 18 let hlásit se svými webovými stránkami nebo internetovými projekty pro města, obce, regiony, turistická místa či veřejnou správu do soutěže JuniorErb. Soutěž letos probíhá již podruhé v rámci projektu pod názvem Junior Internet, určenému pro kreativní mladé lidi, kteří se zajímají o internet. [ Z domova ]

MV ČR chce posunout ostrý start registrů
Ministerstvo vnitra souhlasí s posunutím ostrého startu takzvaných základních registrů o rok na červenec 2012, jak navrhuje v novele zákona skupina poslanců. Registrům, které jsou jedním z pilířů elektronizace veřejné správy v ČR, podle předkladatelů – Jaroslava Krupky a Toma Zajíčka (oba ODS), Jiřího Petrů (ČSSD) a Vladimíra Koníčka (KSČM) – hrozí, že k původně danému termínu nebudou na standardní provoz dostatečně připraveny. [ Z domova ]

Datové schránky: završení revoluce, která ještě neproběhla
Datové schránky nejsou zdaleka jen o transportu dokumentů v elektronické formě z jednoho místa na druhé. Je s nimi spojena i nová povinnost, týkající se nejen všech orgánů veřejné moci, ale i všech právnických osob: od teď už musí vystačit jen s elektronickými dokumenty, protože od státu (ani od obcí a dalších orgánů veřejné moci) už jiné dostávat nebudou. Kdyby již proběhla revoluce, spočívající v přechodu od práce s listinnými dokumenty k práci s čistě elektronickými dokumenty, bylo by uložení takovéto povinnosti jejím logickým završením. Jenže tato revoluce dosud neproběhla! [ Z domova ]

Využívání informačních technologií českými úřady
Využívání informačních a komunikačních technologií a různých informačních systémů ve veřejné správě má za cíl optimalizovat činnost veřejné správy a nabídnout občanům a firmám profesionálnější, rychlejší a méně komplikované služby. Pro rozvoj využívání ICT veřejnou správou je velmi důležitým předpokladem dostatečná vybavenost organizací veřejné správy informačními technologiemi, zpřístupnění on-line služeb klientům, dostatek úředníků schopných pracovat s náročnými informačními systémy a rozvinutá informační společnost, kde jednotlivci a podniky mají přístup k internetu a zcela běžně jej využívají. [ Z domova ]

Rozhodně nemáme důvod k nespokojenosti
Jak se již stalo tradicí, v prvním čísle nového ročníku se opět ohlížíme za uplynulým rokem v činnosti jednoho z nejprogresivnějších státních úřadů v ČR z hlediska využívání moderních technologií a poskytování špičkových elektronických služeb občanům, Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Jeho předseda, Ing. Karel Večeře, hovoří o úspěších, novinkách i nejdůležitějších výzvách pro další léta. [ Z domova ]

Digitalizace a veřejná správa: po dvou letech osvěty
Před rokem jsme Vám přinesli první výsledky ankety k digitalizaci televizního vysílání mezi starostkami a starosty obcí. Tak jak digitalizace postupuje, pokračuje nadále na stránkách časopisu Obec & finance i osvětová kampaň, která má za cíl usnadnit subjektům veřejné správy přechod na novou technologii. Na podzimních Dnech malých obcí jsme opět uspořádali anketu, abychom zjistili, co se za rok změnilo. [ Z domova ]

Obce s rozšířenou působností a nové příležitosti k rozvoji eGovernmentu
Stát i územní samosprávy společně usilují o modernizaci veřejné správy s využitím informačních technologií. V této souvislosti jsme se naučili i nové výrazy jako eGovernment či Smart Administration (chytré úřadování). Stát přemýšlí jak na to, jak vytvořit nové zákony, jaké role svěřit krajům a obcím s rozšířenou působností (ORP). Kraje i ORP zase hledají vhodná řešení a způsoby spolupráce se státem, ale i s obcemi ve svém správním území. [ Z domova ]

Priority eHealth v roce 2010
Vzhledem k tomu, že v rozsáhlém dvoudenním programu konference ISSS 2010 nebude jako obvykle chybět odborný blok zaměřený na využití moderních informačních a komunikačních technologií ve zdravotnictví, položili jsme v této souvislosti několik otázek jednomu ze zakladatelů sdružení Českého národního fóra pro eHealth a poslanci Evropského parlamentu MUDr. Milanu Cabrnochovi. [ Z domova ]

CzechQuint – více kvality a inovací v cestovním ruchu
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo nový systém kvality služeb a inovací v cestovním ruchu s názvem CzechQuint. Hlavním cílem novinky je zlepšit podmínky v oblasti legislativy, financí, vzdělávání, inovací a certifikace. Do projektu se intenzivně zapojuje celá řada profesních sdružení jako např. Asociace hotelů a restaurací, Asociace průvodců ČR, ACK ČR či agentura CzechTourism. [ Z domova ]

Sdružení pro informační technologie a komunikace – ICTU
V úterý 26. ledna 2010 došlo na valné hromadě ke sloučení Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí (APVTS) a Sdružení pro informační společnost (SPIS). Vzniklo tak nové Sdružení pro informační technologie a telekomunikace – ICT UNIE o. s. (ICTU), jehož prezidentem byl zvolen Svatoslav Novák, od podzimu 2009 prezident sdružení SPIS. [ Z domova ]

NIPEZ přinese státu miliardové úspory a vyšší transparentnost
Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje v prosazování strategie Smart Administration, tedy využití evropských fondů pro zvýšení transparentnosti a efektivnosti výkonu veřejné správy. Jedná se o projekt vytvoření národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek v ČR (NIPEZ). [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu