Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2006 Titulní strana čísla 4/2006, asi 80 kB
Vyšlo 21. 9. 2006

  Archiv čísel
4/2006
3/2006
2/2006
1/2006

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Ověřené elektronické výpisy z centrálních registrů překonávají potíže
Rozšíření komunikace a výměna dokumentů elektronickou formou je významnou součástí procesu zjednodušení a zvýšení efektivity výkonu veřejné správy. Problematika zpřístupnění ověřených výpisů ze stávajících registrů je daleko složitější, než se mohlo původně zdát. [ Z domova ]

Zeptali jsme se P. Dvořáka, předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu

Jaké jsou hlavní výhody digitální televize?
Mezi často uváděné důvody pro přechod na digitální vysílání patří především zlepšení technické kvality televizního přenosu obrazu spolu s podstatně širším využitím možností doplňkových datových služeb. Vzhledem ke konkrétní situaci v možnostech kmitočtového spektra v podmínkách ČR je nutno za zásadní výhodu přechodu na digitální televizní vysílání nesporně počítat zásadní zvýšení programové nabídky a tedy i podstatné rozšíření plurality vysílání. [ Rozhovory ]

Proces přechodu na digitální televizní vysílání
Proces přechodu z dosavadního zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální vysílání je v současné době již prakticky odstartován (v říjnu 2005 zahájila Česká Televize pravidelné digitální vysílání) a je nepochybně i předmětem častých diskusí, dohadů, mýtů a postupně se stane i tématem (i když nepochybně jen dočasným) pro orgány veřejné správy. [ Z domova ]

Broadband pro elektronický úřad
Internet se v posledních létech stal samozřejmou součástí našeho života. Potkáváme se s ním doma, v zaměstnání, ve školách, kavárnách a stále častěji i na úřadech. K jeho ohromnému rozvoji v České republice výrazně přispěla postupná liberalizace telekomunikačního trhu, stejně jako značné rozšíření možností volby druhu připojení a cenové i geografické dostupnosti. [ Z domova ]

Úřední desky v praxi
Od 1. ledna 2006 musí vést všechny obecní úřady kromě klasické úřední desky také úřední desku elektronickou (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Na ní musí být uveden celý obsah, tj. úplný text písemností, které se nachází na klasické úřední desce. Jestli tomu tak skutečně v praxi je jsme zjišťovali na pěti náhodně vybraných obecních úřadech z okresů Znojmo, Břeclav, Vyškov, Blansko a Brno-venkov. [ Z domova ]

Plnění povinností vyplývajících ze zákona vyjde obecní úřady levněji
Řada obcí v České republice v současnosti buď vůbec nesplňuje zákonnou povinnost zřídit a provozovat elektronickou úřední desku nebo ji nevede v souladu s platnou legislativou. V souvislosti s účinností nového správního řádu vyvstala řada otázek týkajících se této problematiky. [ Rozhovory ]

Praktické využití systému na hromadné rozesílání SMS zpráv
V poslední době stále více úřadů využívá k informování svých občanů systémy na hromadné rozesílání krátkých textových zpráv SMS. Obce tak mohou sdělovat informace velmi rychle z jakéhokoliv počítače připojeného na internet a mají téměř 100% jistotu, že se jejich sdělení k občanům opravdu dostanou. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu