Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2003 Titulní strana čísla 5/2003, asi 80 kB
Vyšlo 24. 11. 2003

  Archiv čísel
5/2003
4/2003
3/2003
2/2003
1/2003

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Ing. Mirka Topolánka, předsedy ODS

Na semináři, který probíhal v rámci veletrhu INVEX jste představil deklaraci ODS pro oblast informatiky a telekomunikací. Jaký je ale Váš osobní vztah k počítačům?

Vystudoval jsem obor regulační a automatizační technika a v době, kdy jsem projektoval jsem musel tehdejší systémy ovládat. Doba však jde rychle kupředu a dnes jsem pouhým uživatelem. Pracuji s internetem, posílám elektronickou poštu, ovládám věci, které potřebuji pro svou práci. V odborných otázkách se opírám o tým expertů a zajímá mne zejména role státu v této oblasti.

[ Rozhovory ]

Návrh nové Státní informační politiky
Ministerstvo informatiky předložilo k diskuzi návrh nové Státní informační a telekomunikační politiky, což je dokument nové jednotné strategie státu v oblasti informační společnosti a telekomunikací do roku 2006. Materiál navazuje na předchozí dokumenty a vzhledem k nadcházejícímu vstupu ČR do Evropské unie rozpracovává v českém prostředí záměry a požadavky strategie rozvoje informační společnosti členských zemí eEurope 2005. [ Z domova ]

Portál veřejné správy
Ministerstvo informatiky zahájilo plný provoz Portálu veřejné správy. Cílem této webové služby je poskytnout bezplatný elektronický vstup do úředního světa České republiky a usnadnit komunikaci občanů s veřejnou správou. Portál veřejné správy je základní etapou budování eGovernmentu v České republice. [ Z domova ]

Samospráva a portál
Na letošním veletrhu Invex Ministerstvo informatiky slavnostně spustilo na adrese http://portal.gov.cz Portál veřejné správy do veřejného zkušebního provozu. Kolem projektu Portálu veřejné správy se samozřejmě strhla široká diskuse, vyšla řada recenzí, kritik. Osobně bych se proto v tomto článku rád věnoval vazbám Portálu veřejné správy a samosprávy a některým otázkám, které se v průběhu těch posledních pár týdnů objevily, a které je důležité zodpovědět. [ Z domova ]

ePUSA není elektronický polibek
Krajské úřady jako orgány územního samosprávného celku plní od svého vzniku v roce 2000 důležitý úkol na poli informatiky. Jednou z priorit se stalo vybudování moderního nástroje efektivní komunikace mezi úřady, obcemi a občany. V roce 2000 se tak zrodila ePUSA -- elektronický portál územních samospráv. [ Z domova ]

Projekt KEVIS
Veřejná správa České republiky se na poli informatiky dlouhodobě potýká s obrovským množstvím softwarových systémů, které slouží pro základní podporu desítek agend výkonu státní správy i samosprávy. [ Zajímavosti ]

Starostové bez starostí -- nebojte se aplikovat GIS
Během posledních několika let se v oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS) začínají stále více uplatňovat rozvíjející se geoinformační technologie a s nimi využívání geodat a geoinformací. Postup společnosti k informatizaci je veden nejen požadavky "shora", ale požadavky současného věku vůbec. [ Zajímavosti ]

Programy EU v oblasti rozvoje informační společnosti
Během posledních několika let se v oblasti informačních systémů veřejné správy (ISVS) začínají stále více uplatňovat rozvíjející se geoinformační technologie a s nimi využívání geodat a geoinformací. Postup společnosti k informatizaci je veden nejen požadavky "shora", ale požadavky současného věku vůbec. [ Ze zahraničí ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu