Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

ZlatyErb.sk 2009

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Ze zahraničí

Další ročník soutěže ZlatyErb.sk, jejímž cílem je podpořit informatizaci veřejné správy ve Slovenské republice, ukázal, že kvalita webových stránek slovenských samospráv rok od roku roste. Mnohé úřady zjednodušily a zpřehlednily navigaci a přidaly řadu nových elektronických služeb. Stále větší důraz se klade na dostupnost pro občany se zrakovým postižením i jinak hendikepované.

Určité rezervy zůstávají při dodržování některých standardů webových stránek, jako jsou například zveřejňování termínů zasedání zastupitelstev, postupů, které musí samosprávy dodržovat při vyřizování všech žádostí nebo v případě zveřejňování informací o krocích, které jsou předmětem zájmu veřejnosti. Pokud jde o technickou správnost, jsou webové stránky slovenských úřadů na velmi dobré úrovni.

Posledního ročníku soutěže se zúčastnilo 104 samospráv se svými internetovými stránkami a elektronickými službami, které hodnotilo 9 porotců podle 48 kritérií.

Hlavní cenu "Dexia Grand Prix" za nejvyšší hodnocení u všech porotců z hlediska všech nominací a zároveň nominaci do mezinárodní soutěže Eurocrest společně s oceněním Nejlepší stránky měst a městských částí získalo město Trenčín.

Cenu za Nejlepší stránku slovenských obcí získala obec Klátová Nová Ves, cenu za Nejlepší stránku samosprávného kraje získal Prešovský samosprávny kraj.

Uděleny byly i speciální ceny – cenu za Nejlepší elektronickou službu samospráv – cenu spoločnosti Centire získaly město Turčianske Teplice a Nitriansky samosprávny kraj, cenu za Nejlepší bezbariérovou stránku pak město Nová Dubnica.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu