Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2010 Titulní strana čísla 5/2010, asi 80 kB
Vyšlo 23. 11. 2010

  Archiv čísel
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Telemedicína dá veřejné správě do rukou nové efektivní nástroje
U příležitosti konference eHealth Days v Brně, které se časopis Obec a finance účastnil v roli jednoho z mediálních partnerů, jsme hovořili s náměstkem ministra zdravotnictví ČR pro informatiku RNDr. Jiřím Schlangerem o jeho pohledu na elektronizaci zdravotnictví, kroky, které je třeba provést, i výhody, které mohou některé nové technologie přinést veřejné správě. [ Rozhovory ]

Telemedicína pro seniory na každé obci
České národní fórum pro eHealth, občanské sdružení, spolu se svými partnery představuje zastupitelům obcí technologii určenou k podpoře starých lidí žijících doma. [ Z domova ]

Elektronizace zdravotnictví na Vysočině
Stává se již tradicí, že projekty kraje Vysočina, které jsou každoročně prezentovány na konferenci ISSS, jsou vnímány velice pozitivně a mají podporu široké odborné veřejnosti. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady tým lidí, který se aktivně problematikou eHealth zabývá, a to jak na odboru zdravotnictví a odboru informatiky, tak i v jednotlivých nemocnicích. Po loňském schválení Koncepce eHealth navazujeme na naše záměry akčními plány vždy na každý kalendářní rok. To umožňuje nejenom nám, ale i odborné a laické veřejnosti sledovat jednotlivé konkrétní kroky našich aktivit. [ Z domova ]

eHealth Days 2010
Ve zcela zaplněném sále Morava pavilonu A, kdy nestačilo ani připravených 180 míst k sezení, se na brněnském výstavišti ve dnech 19. a 20. října sešla odborná veřejnost, aby v rámci mezinárodní konference eHealth Days 2010 diskutovala problematiku implementace nástrojů eHealth v ČR. [ Z domova ]

eHealth – blýskání na lepší časy
ICT Unie sleduje s velkým očekáváním a nadějí aktuální dění týkající se problematiky eHealth. Historicky máme nejlepší výchozí situaci – vláda zakotvila ve svém programovém prohlášení informatizaci zdravotnictví jako svoji prioritu a ministerstvo zdravotnictví podporuje aktivity spojené s eHealth nejenom veřejnými prohlášeními, ale rovněž konkrétními kroky, z nichž nejdůležitějším je bezesporu jmenování náměstka pro koordinaci informačních systémů resortu zdravotnictví. [ Z domova ]

Elektronické zdravotnictví jednoduše
Jednou ze základních funkcí systému elektronického zdravotnictví je správně identifikovat uživatele, který k systému přistupuje – ať už se jedná o pacienta, praktického lékaře, lékárníka, případně jinou osobu, která informace obsažené v systému využívá. Tuto funkci poskytuje řešení elektronické karty pojištěnce. Národní systém elektronické karty pojištěnce a jeho infrastrukturu lze následně využít jako základ pro další národní řešení elektronického zdravotnictví, například elektronickou preskripci léčiv nebo elektronickou kontrolu medikace léčiv. [ Ze zahraničí ]

Aspekty budování národního projektu eHealth
V současnosti, kdy se s výrazem eHealth setkáváme denně na televizních obrazovkách a na stránkách odborných i ekonomických médií, by se mohla zdát jakákoliv další snaha o definici tohoto pojmu stejně zbytečná jako nošení dříví do lesa. Přesto, čím je a čím by pro nás eHealth mohl být? [ Zajímavosti ]

ERP a nemocniční informační systémy z pohledu mezinárodních zkušeností
Globální ekonomická krize nám ukázala, že pouze společnosti, které se dokáží během krátké doby přizpůsobit novým výzvám, v dlouhodobém horizontu přežijí. Tato skutečnost se nezmění ani v době ekonomického oživení, protože stále se zkracující inovační cykly a fluktuace hospodářského cyklu vyžadují neustálou adaptaci. Web 2.0, individualizace a mobilita jsou modely zvyšující se transparentnosti globálního trhu, posílení vlivu zákazníků na nové obchodní prostředí a spolupráci. T-Systems proto zaměřuje portfolio svých služeb a řešení do této oblasti a jako technologický leader spoluutváří budoucnost podnikání a společnosti na síti. [ Zajímavosti ]

Zprávy o digitalizaci televizního vysílání

  • Na Ústecku vede DVB-T před kabelovkou
  • Pokrytí velké části Moravy
  • Změny u České televize
  • Schválen návrh dalšího rozpočtu pro digitalizaci
[ Z domova ]

Digitalizace v Brně bez problémů
Reprezentativní průzkum Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání v ČR, který proběhl v období 4.–11. 9. 2010 v územní oblasti Brno-město, potvrdil, že Brno zvládlo přechod na digitální televizní vysílání bez problémů. Zemské analogové televizní vysílání zde bylo definitivně vypnuto ve čtvrtek 30. 9. 2010, a to z vysílačů Brno – Barvičova a Brno – Hády. [ Z domova ]

PSP ČR schválila návrh novely zákona o základních registrech
Poslanecká sněmovna počátkem listopadu ve třetím čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o základních registrech a další související zákony. [ Z domova ]

Počet vydaných výpisů dosáhl čtyř milionů
Letošní říjen se stal dalším mezníkem v historii systému Czech POINT – v jeho průběhu byl vydán výpis s pořadovým číslem 4 000 000! [ Z domova ]

Rozvoj e-governmentu rozhodně musí pokračovat
říká v rozhovoru pro Veřejnou správu online Ing. Svatoslav Novák, prezident ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací. Dalšímu rozvoji informační společnosti a především pokračování již probíhajících i plánovaných projektů v oblasti elektronizace veřejné správy ČR totiž přikládá zásadní význam. [ Rozhovory ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu