Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

ISSS 2010 – 13. ročník konference

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Ve dnech 12.–13. dubna 2010 se jarní Hradec Králové opět zaplní více než dvěma tisícovkami politiků, zástupců státní správy a samosprávy, odborníků a manažerů firem, dodávajících produkty a služby do tohoto segmentu. V kongresovém centru Aldis se totiž uskuteční již třináctý ročník renomované konference Internet ve státní správě a samosprávě. Rozsáhlá akce, která patří již léta k největším událostem svého druhu v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy, bude tradičně doplněna mezinárodními konferencemi LORIS (Local and Regional Information Society) a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society). Během dvoudenního programu proběhne přes 250 přednášek a prezentací a ve výstavní části se představí více než stovka dodavatelů služeb a technologií pro veřejnou správu.

Mgr. Zdeněk Zajíček
Mgr. Zdeněk Zajíček, vloni náměstek ministra vnitra ČR, nyní náměstek ministra spravedlnosti ČR, prohlásil při zahájení ISSS 2009

"Důležitý vzkaz pro všechny, ať už to jsou občané, zástupci veřejné správy nebo vrcholní politici, je to, že e-government je apolitický. Je v zájmu nás všech, aby se celý ten kolos, kterým je administrativa státní správy a samosprávy, posunul na vyšší úroveň. Musím říci, že tady na konferenci ISSS v Hradci Králové dostal každý úplně jasnou odpověď. Jedeme dál, nehledě na to, kdo bude v dalších měsících či létech vládnout!"

MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR
MUDr. Přemysl Sobotka, předseda Senátu Parlamentu ČR, který v posledních létech pravidelně poskytuje osobní záštitu visegrádské konferenci V4DIS, během zahájení ISSS 2009

"Konference ISSS se účastním pravidelně již řadu let, pozorně naslouchám, o čem se zde hovoří, a důležité postřehy přenáším do další práce v Senátu. Důležité je i opakované propojení královéhradecké konference se setkáním s partnery ze zemí Visegrádu, které mi vždy potvrdí, že regionální spolupráce a výměna zkušeností i v rámci globálnějších procesů má hluboký smysl. Můj každoroční zájem o konferenci je zapříčiněn i zájmem Senátu ČR o zlepšení komunikace státu s občanem, snižování byrokratické zátěže i zvyšování transparentnosti správy věcí veřejných. Za Senát mohu slíbit jediné – rozumné zákony podpoříme, nerozumné opravíme nebo zamítneme. Díky všem, že přijeli."

LORIS 2010 – twinningová spolupráce evropských měst

I letos se bude souběžně s konferencí ISSS konat jedno ze setkání partnerů mezinárodního projektu LORIS (Local and Regional Information Society), jehož hlavním organizátorem je Kraj Vysočina a který je spolufinancován Evropskou komisí v rámci programu towntwinningu. Tradičně se zde sejdou zástupci twinningových měst evropské iniciativy i2010 (European Information Society for growth and employment). Mezi klíčovými tématy dvoudenního programu nebudou chybět diskuse o rozvoji e-governmentu na lokální a regionální úrovni, využívání prostředků Evropské unie při rozvoji vybraných ICT projektů, town-twinningu a networkingu nebo rozvoji e-turismu. Hlavním cílem akce je prohloubení spolupráce partnerských měst a regionů z celé Evropy, mezi nimiž nechybí Praha, Hradec Králové, Jihlava, slovenská Moldava nad Bodvou, maďarský Karcag, polský Walbrzych, některá další partnerská města či Kraj Vysočina.

Hlavním úkolem dvouletého projektu je umožnit jeho účastníkům z řad spolupracujících měst a regionů vzájemnou diskusi i výměnu zkušeností s dalšími zástupci veřejné správy, stejně jako předávání zkušeností a sdílení best practices z řady různých oblastí informatizace veřejné správy. Diskutovat se bude rovněž o cílech iniciativy i2010 a její implementaci na lokální úrovni i o dalším rozvoji e-governmentu v celém středo- a východoevropském regionu.

Oldřich Vlasák, předseda SMO ČR, poslanec Evropského parlamentu a výkonný prezident CEMR

"Partnerská spolupráce místních samospráv je považována za hnací sílu růstu a rozvoje Evropské unie," zdůrazňuje Ing. Oldřich Vlasák, předseda SMO ČR, poslanec Evropského parlamentu a výkonný prezident CEMR. "To je také jeden z důvodů, proč při hledání budoucnosti dalšího rozvoje EU Rada evropských obcí a regionů pořádá konference a vyvíjí řadu dalších aktivit, které tuto spolupráci podporují. V dnešní Evropě může partnerství měst posilovat vzájemné porozumění a dialog a tím vlastně posilovat vědomí společné evropské identity a pocit sounáležitosti i obdiv k oné nezměrné bohatosti, kterou zde nacházíme."

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu