Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2004 Titulní strana čísla 5/2004, asi 80 kB
Vyšlo 19. 11. 2004

  Archiv čísel
5/2004
4/2004
3/2004
2/2004
1/2004

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se PhDr. Víta Richtera, náměstka ředitele NK ČR

Jak hodnotíte letošní soutěž o nejlepší knihovnu?

Měli jsme radost, že ocenění "Knihovna roku" získalo již v loňském roce statut ceny Ministerstva kultury a získalo tak na prestiži. Základní výběr nejlepší knihovny v kategorie malých knihoven probíhal tradičně v rámci soutěže "Vesnice roku". Velmi oceňujeme, že knihovna se stala jedním z kriterií, kterým se hodnotí kvalita života v obcích. Titul "Knihovna roku 2004" v letošním roce získala knihovna v Kostomlatech pod Milešovkou. Členové poroty se o knihovně, která působí v obci s počtem 830 obyvatel, vyslovovali pouze v superlativech. Pokud chcete vidět knihovnu, která žije a dýchá s životem obce -- jeďte do Kostomlat!

[ Rozhovory ]

Knihovna roku je v Kostomlatech
Dne 8. října 2004 se uskutečnil v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní akt předání ceny Ministerstva kultury "Knihovna roku 2004". Ceny předal první náměstek ministra kultury Ing. Zdeněk Novák za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů. [ Z domova ]

Internetizace knihoven
V září schválila vláda Projekt internetizace knihoven, podle kterého by do konce roku 2006 mít všech zhruba 6000 knihoven přístup k vysokorychlostnímu internetu. V současné době mohou uživatelé na internet ve 2000 knihovnách a do konce roku bude mít tento přístup další tisícovka. Připojení minimální rychlostí 256 kbit/s zajistí Ministerstvo informatiky v rámci projektu jednotné komunikační infrastruktury státní správy. Celkové náklady na připojení knihoven v letech 2005 až 2009 se odhadují na 432 milionů korun. [ Z domova ]

Poskytování dat a informací veřejného sektoru v ČR a v zahraničí II.
první části článku byla předmětná problematika strukturovaně formulována. Bylo vymezeno, co je předmětem poskytování, o jaká data a informace a z jakých zdrojů by se mělo jednat, jaké kategorie zájemců -- potencionálních přejímajících je možné vymezit. V první části bylo taktéž poukázáno na analytickou studii, kterou k předmětné problematice zpracovala pro Sdružení Nemoforum Česká asociace pro geoinformace. [ Zajímavosti ]

Poskytování dat a informací veřejného sektoru v ČR a v zahraničí
Ve druhé části článku bylo upozorněno i na význam evropského projektu INSPIRE. V současnosti je již k dispozici návrh směrnice Evropského parlamentu a rady k založení infrastruktury prostorových informací v Evropě (dále jen "Návrh Směrnice EU k INSPIRE"). [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu