Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2010 Titulní strana čísla 3/2010, asi 80 kB
Vyšlo 17. 6. 2010

  Archiv čísel
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Rozvoj eGovernmentu z pohledu Statutárního města Kladna
Díky novému vedení Odboru strukturálních fondů MV ČR nabralo konečně čerpání dotací v oblasti e-governmentu trochu dech. Po několikrát upřesňované a nedostatečně administrativně zvládnuté výzvě č. 02 z Integrovaného operačního programu (IOP) "E-government v obcích – Czech POINT" a trošku rozpačité výzvě č. 06 taktéž z IOP "Rozvoj služeb e-governmentu v obcích", vypisuje OSF jednu výzvu za druhou – jak na tzv. měkké projekty v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), tak i projekty investičního charakteru v rámci IOP. A kupodivu se občas i zdá, že se v jednotlivých výzvách dá nalézt i určitá koncepce či snad alespoň směr ubírání elektronizace veřejné správy. [ Z domova ]

Je třeba co nejrychleji dodělat rozpracované projekty z minulosti
zdůrazňuje v rozhovoru VSOL Ing. Svatoslav Novák, prezident sdružení ICT Unie a přibližuje hlavní aktivity asociace, která se výrazně podílí na dění v celém sektoru informačních a komunikačních technologií v ČR. [ Z domova ]

Nová spisová služba – není to tak jednoduché, ale bát se nemusíme
Zatímco politici obecně v těchto týdnech žijí spíše předvolební hektickou aktivitou, pro úředníky nastává zcela jiná oblast problematiky, kterou se v této chvíli musí zabývat – elektronizace úřadů a elektronická spisová služba. Mnozí se mylně domnívají, že nasazením elektronické spisové služby na úřadě tato oblast končí. Naopak, tím to celé teprve začíná. [ Z domova ]

Zprávy o digitalizaci TV vysílání
ČT posílila svou digitální síť o další dokrývače, Kampaň se přesouvá i do dalších oblastí, DBV-T2 – budoucnost televize v ČR?, UPC nabídne DVB-T programy [ Z domova ]

Přístupnost dokumentů – novinka, se kterou je třeba se vypořádat
Pojem "přístupnost" jsme se naučili slýchat v posledních letech zejména v souvislosti s webovými stránkami na internetu, obecně lze potřebu přístupnosti shrnout tak, že přístupné webové stránky by měl být schopen procházet úplně každý, a to bez ohledu na používanou technologii nebo třeba zdravotní postižení. Právě v kombinaci se zdravotně postiženými se přístupnost skloňuje nejčastěji. Přitom je to tak trochu omyl, neboť dodržení základních principů přístupných informací umožňuje jejich komplexnější a lepší zpracování a to nejen právě zdravotně postiženým uživatelům, ale třeba i vyhledávačům, programům pro automatickou analýzu obsahu a dalším technologiím. Stručně řečeno, přístupný web je takový, z nějž si informace může čerpat jak běžný uživatel, tak hendikepovaný člověk nebo třeba nějaký program. [ Z domova ]

Technologie IBM pomáhají e-Děčínu
S postupnou digitalizací veřejné správy přibývají v České republice další města, která si uvědomují nutnost modernizace svých informačních technologií. Města jako samosprávy totiž neposkytují služby pouze pro své obyvatele, ale i pro desítky dalších obcí ve své působnosti. Právě takovým příkladem je statutární město Děčín, které musí zajistit efektivní fungování celého systému všech svých složek. K tomu mu napomáhají moderní technologie, které však kladou velké nároky na IT infrastrukturu. A právě proto se město rozhodlo razantně zmodernizovat své IT a vybudovat moderní výpočetní centrum využívající technologie na bázi Blade. [ Z domova ]

Praha: Zakázky pod lupou
Jedním z projektů oceněných v populární soutěži Zlatý Erb, jejíž výsledky byly vyhlášeny na konferenci ISSS 2010 v Hradci Králové, je nový informační systém Magistrátu hlavního města Prahy "Zakázky pod lupou", který nabízí přehled výběrových řízení magistrátu a kompletní informace o nich. Vítězný projekt kategorie "Nejlepší elektronická služba" běží na stránkách Portálu hlavního města www.praha.eu od loňského roku. [ Z domova ]

Změny v postavení informačních systémů na obcích
Postupný rozvoj e-governmentu v České republice a zavádění elektronických nástrojů na centrální i lokální úrovni mění postavení informačních systémů provozovaných i těmi nejmenšími obcemi. Postupně přestává být na pořadu dne řešení samostatných úloh ve smyslu vedení účetnictví, evidence majetku či úřední desky a celková komplexnost a provázanost řešení, která dříve byla u některých informačních systémů jen příjemnou funkcí navíc, se stává nezbytnou nutností. [ Z domova ]

Montovna, nebo mozkovna Evropy?
ICT Unie představila dokument Strategie ICT průmyslu v České republice [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu