Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

NIPEZ přinese státu miliardové úspory a vyšší transparentnost

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Ministerstvo pro místní rozvoj pokračuje v prosazování strategie Smart Administration, tedy využití evropských fondů pro zvýšení transparentnosti a efektivnosti výkonu veřejné správy. Jedná se o projekt vytvoření národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek v ČR (NIPEZ).

Cílem projektu je dosáhnout pomocí elektronizace zadávání veřejných zakázek snížení cen nakupovaných komodit a snížení transakčních nákladů. Z analýz provedených v rámci NIPEZu vyplývá, že v 1. etapě projektu je možné dosáhnout roční úspory 12 mld. Kč a v 2. etapě až 30 mld. Kč.

NIPEZ bude modulárně členěná soustava informačních systémů podporujících procesy elektronizace zadávání veřejných zakázek a bude zahrnovat:

 • Moduly pro plnění zákonné povinnosti
  • zadavatelů v oblasti uveřejňování informací o veřejných zakázkách;
  • MMR v oblastech
   • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů;
   • vedení black listu;
   • vedení seznamu systémů certifikovaných dodavatelů;
   • zajištění statistických výstupů o veřejných zakázkách.
 • Modul e-tržišť
 • Elektronické nástroje (národní a individuální), prostřednictvím nichž zadavatelé a dodavatelé provádějí úkony v zadávacím řízení v elektronické podobě.
 • Rozhraní na jiné interní a externí informační systémy, za účelem zajištění vazby na procesy, které předchází či následují po VZ a za účelem sdílení dat.
Základní struktura NIPEZ
Základní struktura NIPEZ
Podpora životního cyklu VZ infrastrukturou NIPEZ
Podpora životního cyklu VZ infrastrukturou NIPEZ

V současnosti se blíží do finále projekt Návrh modelu fungování národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek. Projekt je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho součástí jsou dva dokumenty – Návrh modelu fungování a Studie proveditelnosti projektu NIPEZ.

Na národní úrovni a tedy centralizovaně, vzniknou tyto části projektu NIPEZ:

 • Jednotný uveřejňovací systém jako jednotné místo, na kterém jsou uveřejňovány informace o VZ;
 • Elektronická tržiště, která naváží na stávající systém e-tržišť pro veřejnou správu (GEM);
 • Technická specifikace – zadavatelé při vývoji a úpravě elektronických nástrojů zajistí splnění požadavků této technické specifikace;
 • Národní elektronický nástroj (NEN) pokrývající požadavky Technické specifikace (stěžejní životní cyklus VZ – příprava, administrace) a zajišťující rozhraní na jiné informační systémy (vazby na procesy, které předchází či následují po VZ), NEN bude k dispozici jednotlivým zadavatelům a resortům.

Podle materiálů Ministerstva pro místní rozvoj

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu