Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

CzechQuint – více kvality a inovací v cestovním ruchu

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR představilo nový systém kvality služeb a inovací v cestovním ruchu s názvem CzechQuint. Hlavním cílem novinky je zlepšit podmínky v oblasti legislativy, financí, vzdělávání, inovací a certifikace. Do projektu se intenzivně zapojuje celá řada profesních sdružení jako např. Asociace hotelů a restaurací, Asociace průvodců ČR, ACK ČR či agentura CzechTourism.

První konkrétní kroky již podniká Odbor cestovního ruchu MMR a jím zřizovaná agentura CzechTourism v rámci realizace projektů financovaných z Integrovaného operačního programu, které jsou orientované právě na kvalitu a inovace. Počítá se s vytvořením národního informačního systému cestovního ruchu, budou obsahově rozšířena sledovaná statistická data a vzniknou nové standardy poskytovaných služeb ve vybraných sektorech cestovního ruchu, na jejichž základě bude probíhat certifikace. Důležitou součástí projektu je zároveň zvýšit povědomí poskytovatelů služeb v cestovním ruchu o možnosti certifikace – především stanovením benefitů pro certifikované služby, resp. pro jejich poskytovatele a dále informovat uživatele těchto služeb, a to především formou propagace certifikovaných služeb. Zařízení, která projdou certifikací, získají značku kvality v cestovním ruchu.

Závazné standardy poskytovaných služeb ve vybraných sektorech cestovního ruchu se budou týkat např. ubytovacích a stravovacích zařízení, cestovních kanceláří a agentur, průvodců, turistických informačních center, wellness zařízení, tras pro pěší a hippoturistiku, kempů apod.

O projektu CzechQuint se hovořilo také na veletrhu Holiday World počátkem února v Praze – seminář k projektu uvedl ministra pro místní rozvoj Rostislav Vondruška. Blíže pak projekt přiblížili náměstek ministra pro legislativu a cestovní ruch Jiří Koliba a ředitelka Odboru cestovního ruchu Jitka Fatková.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu