Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2005 Titulní strana čísla 5/2005, asi 80 kB
Vyšlo 24. 11. 2005

  Archiv čísel
5/2005
4/2005
3/2005
2/2005
1/2005

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Webové prostředí pro prezentaci programů spolufinancovaných EU
Centrum pro regionální rozvoj České republiky (CRR ČR) je zprostředkující subjekt pro implementaci projektů z operačních programů strukturálních fondů, včetně iniciativ společenství, Společného regionálního programu (SROP), Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Praha a předstrukturálních fondů. [ Z domova ]

Nová pravidla pro úřední desky
Od 1. ledna 2006 nabývá účinnost zákon č. 500/2004 Sb., obecně známý jako nový správní řád. Tento zákon upravuje postupy správních orgánů, mezi něž patří i orgány územně samosprávných celků. Nový správní řád obsahuje nejenom problematiku správního řízení, ale i obecné záležitosti týkající se základních zásad činnosti správních orgánů, obecná pravidla pro příjem podání včetně elektronické podatelny. Obsahuje popis veškerých možností doručování zásilek, definici úřední desky, obecná pravidla podob dokumentů různých typů (rozhodnutí, vyjádření, osvědčení a sdělení), dále pravidla exekuce, veřejnoprávní smlouvy aj. [ Z domova ]

Efektivní stát -- partner samosprávy
Pod uvedeným heslem se konala počátkem listopadu konference zaštítěná předsedou Senátu MUDr. Přemyslem Sobotkou a předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Mgr. Jiřím Brýdlem. Konferenci uspořádala platforma eStat a Senát ČR s cílem podpořit pozitivní diskuzi nad palčivými problémy, které se dotýkají každého občana. Jak uvedl Přemysl Sobotka, "... téma státu a jeho správy je tématem dlouhodobým, přesahujícím jednotlivá volební období. Koncenzus dosažený nad jeho konceptem by měl být maximální a základní kameny správy státu i jeho vztahu k samosprávám by však měly zůstat nedotčeny". [ Z domova ]

eGovernment a spolupráce evropských měst
Ve dnech 12.--14. října 2005 se v Praze konala konference TeleCities, na které se setkalo zhruba 150 odborných i politických představitelů evropských měst, států i asociací samospráv z celkem 20 zemí. V téměř 60 přednáškách byly prezentovány příklady zajímavých projektů, které se dotýkají problematiky modernizace veřejné správy a poskytování služeb občanům s využitím informačních technologií. [ Z domova ]

Informační hodnota webových stránek
Záznamy z jednání, záznamy o hlasování při rozhodování důležitých otázek, přehledy veřejných zakázek, to jsou informace, které občany zajímají a jejichž znalost umožní skutečnou kontrolu rozhodování veřejné správy. Některé úřady tyto informace na svých webových stránkách otevřeně a vstřícně uvádějí. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu