Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2001 Titulní strana čísla 5/2001, asi 80 kB
Vyšlo 23. 11. 2001

  Archiv čísel
5/2001
4/2001
3/2001
2/2001
1/2001

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Elektronické podatelny
Zavést elektronickou komunikaci mezi občany a orgány veřejné moci rozhodně není jednorázovým úkonem, ke kterému by stačilo vydání konkrétního právního předpisu. Ve skutečnosti to je dlouhodobější proces, který má své milníky -- vydání zákona (o elektronickém podpisu), vydání prováděcích vyhlášek (k zákonu o el. podpisu), vydání nařízení vlády (o použití elektronických podpisů u orgánů veřejné moci) -- a vyžaduje určité dlouhodobější procesy, jako například šíření osvěty mezi úředníky i mezi občany, tak aby obě strany věděly jak spolu komunikovat elektronickou cestou. Významným prvkem celého procesu je i budování elektronických podatelen orgány veřejné moci. [ Z domova ]

Program VISK bude ukončen?
V roce 1999 formulovala vláda cíl napojit všechny školy a knihovny na internet, zajistit školení knihovníků a učitelů. V oblasti knihoven byl v této souvislosti zahájen program "Veřejné informační služby knihoven" (VISK), který se stal jednou z priorit státní informační politiky. V letošním roce byl dotován částkou 105 mil. Kč. [ Z domova ]

Rozvoj geoinformační infrastruktury
Rada vlády pro Státní informační politiku (SIP) podpořila svém jednání 6.září 2001 dokument Národní geoinformační infrastruktura České republiky, Program rozvoje v letech 2001--2005 (NGII). Materiál zpracovalo a Radě vlády předložilo Sdružení Nemoforum, zahrnující 17 subjektů, které se profesně zabývá geoinformatikou. [ Z domova ]

Technické náležitosti el. podatelen (rozhovor s Ing. Jiřím Krumpem)
Zákon o elektronickém podpisu byl schválen již před více než jedním rokem. Na jeho uvedení do praktického života a široké uplatnění se však stále čeká. V létě vydala vláda k provedení zákona své nařízení č. 304/2001 Sb. Na jeho základě orgány veřejné správy zřídí elektronické podatelny. Jejich technické náležitosti musí vyhovovat standardům vydaným Úřadem pro veřejné informační systémy. Jeho ředitele, Ing. Jiřího Krumpa jsme požádali o rozhovor. [ Rozhovory ]

Invex ve znamení veřejné správy
Informační a komunikační technologie a jejich vliv na fungování veřejné správy, to bylo jedno z nosných témat, které poznamenaly průběh letošního veletrhu INVEX, který se konal v říjnu na brněnském výstavišti již po jedenácté. Význam informatiky pro státní správu i samosprávu svou přítomností na veletrhu zdůraznila řada významných osobností z politických i odborných kruhů. [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu