Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2000 Titulní strana čísla 5/2000, asi 80 kB
Vyšlo 24. 11. 2000

  Archiv čísel
5/2000
4/2000
3/2000
2/2000
1/2000

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zákon o informačních systémech veřejné správy
Parlament České republiky přijal 14. září tr. zákon č. 365/200 Sb., o informačních systémech veřejné správy a změně některých dalších zákonů. Zákon nabyl účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů dne 23. října 2000. Zákon stanoví práva a povinnosti osob, které souvisejí s vytvářením, užíváním, provozem a rozvojem informačních systémů veřejné správy. [ Z domova ]

Mezinárodní úspěch Hradce Králové
Global Cities Dialogue (GCD) je iniciativa velkých měst celého světa, které si uvědomují význam informačních technologií pro jejich ekonomický a sociální rozvoj. Představitelé těchto měst navázali dialog, který má napomoci v rychlé výměně informací a zkušeností, k vytváření společných sítí a projektů a tedy k rychlému a efektivnímu rozvoji. [ Z domova ]

Zveřejňování osobních údajů obcemi
V minulém čísle Veřejné správy online vzbudil velkou pozornost rozhovor s předsedou Úřadu pro ochranu osobních údajů. Na řadu dotazů, které jsme k problematice zveřejňování osobních dat obcemi obdrželi, odpovídá opět Dr. Karel Neuwirt. [ Rozhovory ]

Veřejné knihovny a internet
Internet je bezesporu médiem, které prožívá největší rozmach. Jeho využití je téměř nekonečné a tudíž nabývá stále větší význam. Vysoká vypovídací schopnost a široká škála informací vyžaduje, aby tento, pro mnoho lidí stále ještě nový zdroj poznatků, byl přístupný co nejširší veřejnosti. [ Z domova ]

K výsledkům mezinárodního veletrhu INVEX 2000
V týdnu 9.--15. 10. 2000 proběhl na brněnském výstavišti již 10. ročník mezinárodního veletrhu informačních a komunikačních technologií INVEX. První dva dny byly určeny odborné veřejnosti a novinářům, zbývající tři dny široké veřejnosti. Je možné konstatovat, že veletrh zaznamenal vysoké počty návštěvníků a akreditovaných novinářů. Velký úspěch zaznamenaly oba nové projekty: E-ZONA, Business to Business. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu