Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Konference V4DIS již posedmé

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Konference V4DIS 2010 je pokračováním projektu, který běží již od roku 2004 a zaměřuje se na využívání ICT technologií v oblasti veřejné správy a souvisejících služeb. Hlavním cílem je vybudování platformy pro prezentaci nových a zajímavých projektů, stejně jako výměna znalostí a zkušeností na poli e-governmentu, e-turismu a dalších souvisejících oborů. Nedílnou součástí každoroční konference V4DIS je rovněž představení možností financování projektů z oblasti e-turismu, ať už z visegrádských nebo komunitních zdrojů.

V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) sleduje cíle deklarované programem maďarského předsednictví Visegrádské skupiny v oblastech vývoje a rozšiřování ICT technologií ve veřejné správě.

Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka předává ocenění nejlepším mladým talentům ze zemí V4
Předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka předává ocenění nejlepším mladým talentům ze zemí V4

Hlavním událostí letos bude visegrádská konference ve dnech 11.–13. dubna 2010 v Hradci Králové, která by měla výrazně přispět k naplnění priorit souvisejících s rozvojem informační společnosti na obecní a regionální úrovni i spoluprací měst a regionů v zemích V4. Hlavním tématem konference je podpora projektů z oblasti e-turismu, a to především ze strukturálních a komunitních zdrojů, a výhody plynoucí krajům a obcím z přeshraniční spolupráce v této oblasti – ať už jde o trvalé partnerství nebo příležitostné spojení. Dalšími důležitými tématy jsou porovnání rozvoje e-governmentu a e-turismu a spolupráce i výměna zkušeností a best-practices v těchto oblastech. Tradičním cílem projektu je také umožnit širší účast mladých talentovaných lidí na správě věcí veřejných prostřednictvím zvláštní soutěže mladých talentů-programátorů, webdesignérů apod. Na programu je rovněž pracovní setkání zástupců ministerstev vnitra zemí V4.

Další tématickou oblastí konference bude komunikační a informační strategie zkvalitnění výměny informací mezi zeměmi Visegrádu s důrazem na využití městských webů a propagace oficiálních zdrojů skupiny V4.

Očekávaný přínos a pozitivní stimul přinese také soutěž Eurocrest věnovaná nejlepším městským a municipálním službám.

Záštitu konferenci V4DIS podobně jako v předchozích létech poskytl předseda Senátu Parlamentu ČR Přemysl Sobotka. Letošní ročník konference tradičně podporuje Mezinárodní visegradský fond.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu