Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

5/2008 Titulní strana čísla 5/2008, asi 80 kB
Vyšlo 21. 11. 2008

  Archiv čísel
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Ing. Zdeňka Huška, ředitele MEPCO
Kde vidíte hlavní problémy v oblasti čerpání finančních prostředků EU ze strany obcí, měst a regionů, především s přihlédnutím k projektům z oblasti ICT a chytré administrativy? [ Rozhovory ]

Czech POINT se rozšíří o nové funkcionality
S vrchním ředitelem sekce rozvoje a projektového řízení ICT Ministerstva vnitra ČR Ing. Jindřichem Kolářem jsme hovořili o novinkách v projektu Czech POINT a samozřejmě jsme se dotkli i dalších důležitých prvků současného rozvoje e-governmentu v ČR -- datových schránek, problematiky spisových služeb a komunikační infrastruktury veřejné správy… [ Rozhovory ]

Ministerstvo vnitra převádí správu a provozování komunikační infrastruktury
V pátek 31. října došlo mezi Ministerstvem vnitra ČR a Českou poštou k podpisu smluv, které řeší převod správy komunikační infrastruktury z MV ČR na Českou poštu. Poskytování služeb bude zahájeno 1. ledna 2009, k 30. dubnu 2009 dojde k ukončení přechodného, resp. kalibračního období. [ Z domova ]

Důvěryhodné uložení elektronických dokumentů
Práce s dokumenty v digitální podobě je dnes díky počítačům již zcela samozřejmá, často však narážíme na argumentaci typu -- jak ověřit a následně, třeba i po letech, doložit jejich pravost a nezměněnost? Dnešní úroveň SW a HW technologií na zabezpečení validity dokumentů již toto umožňuje a postupně začíná být podporována i legislativně. [ Z domova ]

eInclusion Awards 2008 -- tři oceněné projekty
Celkem tři české projekty se probojovaly do finále mezinárodní soutěže eInclusion Awards 2008 vyhlášené Evropskou komisí za účelem zvýšení povědomí a uznání projektů a řešení, které prostřednictvím ICT mohou pozitivně ovlivnit sociálně znevýhodněné nebo digitálně vyloučené skupiny občanů. [ Ze zahraničí ]

Rozvoj e-governmentu má podporu napříč stranami
Na semináři, který pořádala iniciativa eStat.cz v rámci brněnského Invexu, se zástupci ODS, ČSSD a KDU-ČSL se shodli na řadě kroků souvisejících s dalším rozvojem e-governmentu v ČR. Jednou z nejčastěji diskutovaných událostí bylo prosazení zákona o základních registrech, což patří podle účastníků mezi priority prakticky celého politického spektra. [ Z domova ]

Přes 33 milionů elektronických formulářů přes Portál veřejné správy
Podle informací MV ČR zaznamenal Portál veřejné správy za posledních 6 měsíců tohoto roku 50 % nárůst uživatelů v porovnání se stejným obdobím roku 2007. Transakční část portálu dnes využívá více než 67 000 registrovaných uživatelů, přičemž počet elektronických podání přesahuje průměrně 130 000 měsíčně. Od začátku jeho spuštění v roce 2004 bylo díky možnosti elektronického podání ušetřeno více než 100 tun papíru, což odpovídá stohu o výšce 5,2 kilometru. [ Z domova ]

Axis4.info poskytuje městům a krajům nástroje k efektivnějším poptávkám
Veřejný sektor je na rozdíl od podnikatelských subjektů při zadávání zakázek svázán časovými termíny, omezenými finančními zdroji a některými zákonnými požadavky. Aby veřejný subjekt našel dodavatele, který by byl ochoten maximum těchto požadavků splnit -- především cenu a termín dodání, potřebuje vytvořit co největší konkurenci. Bohužel, současná praxe hovoří spíše o nedostatku lokálních dodavatelů v mnoha oborech, která vede spíše k tomu, že podmínky si nakonec diktuje dodávající firma. Příčinou tohoto stavu je nejčastěji omezený počet kontaktů daného města na firmy, které by měly zájem se výběrového řízení zúčastnit. Zvýšit počet potenciálních dodavatelů (a tím i konkurenci) ve veřejném sektoru -- to je úkol, který si vytkl systém Axis4.info, Centrální registr produktů a firem Hospodářské komory ČR, na jehož tvorbě spolupracovala společnost Kaktus Software. [ Z domova ]

Předána ocenění Otevřeno x Zavřeno
V pondělí 29. září vyhlásila Otevřená společnost, o. p. s., výsledky šestého ročníku soutěže "Otevřeno x Zavřeno". Cílem této soutěže je ocenit největší "přátele" a upozornit na největší "nepřátele" svobody informací a otevřenosti veřejné správy v České republice za uplynulý rok. [ Z domova ]

Průzkum ČSÚ -- webové stránky veřejné správy v roce 2008
Český statistický úřad provádí průzkum webových stránek orgánů veřejné správy jako doplňující šetření k ročnímu pravidelnému šetření o využívání ICT ve veřejné správě. V roce 2008 bylo do průzkumu webových stránek orgánů veřejné správy zahrnuto, stejně jako v předchozím roce, 244 institucí veřejné správy. [ Z domova ]

Statistické a analytické služby kraje Vysočina
Na webových stránkách zpřístupnil Kraj Vysočina statistická data ze svého datového skladu pro veřejné využití. Cílem projektu je především zpřístupnění údajů z oblasti územní krajské samosprávy a zajištění jejich rychlé dostupnosti. Tento projekt byl prezentován již na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2008. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu