Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2010 Titulní strana čísla 4/2010, asi 80 kB
Vyšlo 23. 9. 2010

  Archiv čísel
5/2010
4/2010
3/2010
2/2010
1/2010

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Přístupnost dokumentů – dnes prakticky
V minulém čísle jsme se poprvé věnovali problematice přístupnosti dokumentů, dnes se na tuto oblast pojďme podívat z ryze praktického hlediska. Minule jsme si řekli, že přístupnost dokumentů je u nás relativně novou oblastí, díky jejímž principům dokážeme zajistit, aby se s digitálními dokumenty mohli seznamovat skutečně všichni uživatelé. Dnes se pojďme podívat, jak toho můžeme dosáhnout. [ Z domova ]

Zeptali jsme se Ing. Jaroslava Mráze
Rozhovor s Ing. Jaroslavem Mrázem, vrchním ředitelem sekce pro informatiku a e-government MV ČR [ Rozhovory ]

Třetí pracovní setkání informatiků ORP v Kladně
V listopadu letošního roku se v Kladně uskuteční již třetí pracovní setkání informatiků ORP z celé republiky. Dvě předchozí setkání se podle ohlasů účastníků zdařila, byla pro všechny přínosem a zdrojem zajímavých informací. Zároveň jsme rozšířili naše setkávání na jaro na konferenci ISSS v Hradci Králové, kam bylo Statutární město Kladno přizváno jako partner a kde jsme byli požádáni o moderování jednoho z tematických bloků. Také tato akce měla velice kladný ohlas. [ Z domova ]

Sedm miliard z EU
Boj proti korupci, bezpečnostní opatření proti živelným pohromám, vybavení úřadů moderními technologiemi, to je jen zlomek projektů financovaných z Evropské unie, které od začátku roku podpořilo Ministerstvo vnitra. V rámci Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost bylo již schváleno přes pět tisíc projektů za více než sedm miliard korun. [ Z domova ]

Ověřování datových zpráv
Na počátku července 2010 přišlo Ministerstvo vnitra ČR v rámci Informačního systému datových schránek s novou službou ověřování pravosti uložených datových správ. [ Z domova ]

Česká pošta dostává mandát pro významné změny
Ministr vnitra Radek John a generální ředitelka České pošty, s. p., Marcela Hrdá podepsali memorandum mezi Ministerstvem vnitra ČR a Českou poštou o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) a e-governmentu. [ Z domova ]

ISSS 2011 – již 14. ročník tradičního hradeckého setkání
Ve dnech 4. a 5. dubna 2011 se v Hradci Králové uskuteční již čtrnáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Jeho součástí opět budou mezinárodní konference LORIS a V4DIS. V kongresovém centru Aldis se setkají vrcholní politici, zástupci státních orgánů a samosprávných celků, odborníci i dodavatelé moderních technologií a budou se dva dny věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s dalším rozvojem e-governmentu a celkovou informatizací veřejné správy. Přípravy 14. ročníku v současné době běží naplno a základní kostra programového schématu, stejně jako některé odborné akce a prezentace se budou koncipovat již v průběhu podzimních měsíců. [ Z domova ]

Názory na používání časového razítka – vyber si ten správný!
Už téměř rok města a obce používají k úřední korespondenci informační systém datových schránek. Jejich používání je jim uloženo zákonem 300/2008 Sb. – O elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Ještě před tím, než se pustím do úvah o smyslu paragrafů jednotlivých zákonů, bych chtěla upozornit, že se jedná jen o mé názory a postřehy, a že je není v žádném případě možné brát jako návod či doporučení, jak postupovat. Článek se nezabývá ani otázkou používání časových razítek právnickými či fyzickými osobami. [ Z domova ]

ICT Unie vstupuje do Svazu průmyslu a dopravy ČR
ICT Unie, profesní sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, se stala plnoprávným členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Prostřednictvím tohoto kroku chce ICT Unie účinněji hájit zájmy sektoru informačních a komunikačních technologií v rámci České republiky, zvýšit povědomí o významu ICT a v konečném důsledku přispět k růstu konkurenceschopnosti země. [ Z domova ]

Kam s ním?
Dlouhodobé ukládání digitálních dokumentů je problematika, kterou v současné době řeší většina moderních států. Je třeba zajistit, aby dalším pokolením byly k dispozici veškeré potřebné informace vzniklé z lidské činnosti v současné době a byly uchovány pro současnost i budoucnost. Tato problematika se dostala do popředí zájmu především nyní s budováním technologických center v obcích a krajích. Nezávislá Iniciativa informatiky pro občany vydala poměrně rozsáhlou studii věnující se právě výkladu a koncepci v táto oblasti a vy teď můžete nahlédnout pod pokličku. [ Z domova ]

Rozvoj e-governmentu v Evropské unii
Česká republika jako členský stát EU musí ve svém vývoji reflektovat naplňování cílů celoevropských strategií. A to se děje také v oblasti rozvoje informační společnosti. Při realizaci evropských strategií a jejich cílů sehrávají přínosy využívání ICT ve všech oblastech ekonomiky a života významnou roli s dopady na zaměstnanost, produktivitu, udržitelný rozvoj a sociální soudržnost. Důležitým nástrojem v tomto procesu je srovnávání dosažených výsledků členských zemí, které zároveň poskytuje reálný obraz rozvoje informační společnosti. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu