Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Digitalizace a veřejná správa: po dvou letech osvěty

Ročník: 2010, Číslo: 1, Rubrika: Z domova

Před rokem jsme Vám přinesli první výsledky ankety k digitalizaci televizního vysílání mezi starostkami a starosty obcí. Tak jak digitalizace postupuje, pokračuje nadále na stránkách časopisu Obec & finance i osvětová kampaň, která má za cíl usnadnit subjektům veřejné správy přechod na novou technologii. Na podzimních Dnech malých obcí jsme opět uspořádali anketu, abychom zjistili, co se za rok změnilo.

Loňský rok přinesl další rozšíření digitálního příjmu, pokračující vypínání analogového signálu a dolaďování příjmu v již digitalizovaných oblastech. Digitalizace se tak dotkla již více než 1/3 obyvatel České republiky a dále pokračuje. O vývoji a postup digitalizace jsme průběžně zveřejňovali články také na stránkách tohoto časopisu.

Anketu jsme opět rozdělili na dvě části pro oblasti, kde již digitalizace proběhla a kde nikoliv. Z odpovědí starostek a starostů na obě varianty ankety vyplynulo, že během posledního roku došlo ke zvýšení informovanosti o této problematice. To také potvrdily odpovědi na otázku, zda byli nebo jsou respondenti dostatečně zpraveni o přechodu na digitální TV. V již digitalizovaných oblastech jsme získali téměř 100 % kladných odpovědí, a v nedigitalizovaných došlo ke zvýšení téměř na 75 %. Připojili jsme také otázku jaké zdroje informací jsou nejčastěji využívány. Největší dopad měla kampaň v TV, za ní následovala tištěná média a internet. Účastníci také uvedli, že využili možnost školení nebo odborných seminářů.

Digitalizace v regionu dosud neproběhla
Digitalizace v regionu dosud neproběhla

Zájem občanů o přechod na digitální televizní vysílání nadále přetrvává v regionech, kde ještě neproběhl a zástupci obcí jsou připraveni a ochotni občanům poskytnout pomoc. V již digitalizovaných regionech tento zájem poklesl. Snížil se také počet kladných odpovědí na problémy při přechodu na digitální TV a veškeré problémy jsou vnímány tak, že se bez nich start nových věcí neobejde.

V souvislosti s rozvojem nových služeb pro veřejnou správu starostové vyjádřili názor, že nemají dostatek informací, jaké služby by se takto dali využívat. Přesto převážil názor, že o tyto služby je zájem, a to hlavně v již digitalizovaných regionech. Z toho plyne, že by bylo dobré zaměřit se na dodatečné informace, jak lze digitální vysílání využít směrem veřejná správa – občan.

Zdroje informací
Zdroje informací

Bc. Eva Šusteková

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu