Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2004 Titulní strana čísla 4/2004, asi 80 kB
Vyšlo 23. 9. 2004

  Archiv čísel
5/2004
4/2004
3/2004
2/2004
1/2004

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Několik slov úvodem
Je dobré navazovat na dobré zkušenosti a jednou z nich je spolupráce s organizátory soutěže o nejlepší internetové prezentace regionů, měst a obcí -- Zlatý erb. Soutěž je významným motivačním faktorem při zkvalitňování internetových stránek a všichni zúčastnění si mohou porovnávat úroveň svých webů s ostatními. Nejen představitelé obcí, ale také občané mohou posoudit, zda služby poskytované jejich obcí jsou na výši doby a pokud tomu tak není, mohou od volených zástupců požadovat nápravu. [ Rozhovory ]

Soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí
Šestý ročník soutěže vyhlásila již tradičně společně Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo informatiky ČR pod osobní záštitou ministra Stanislava Grosse a ministra Vladimíra Mlynáře a Asociace krajů ČR. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž pořádá Sdružení Zlatý erb ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen -- měsíc Internetu. [ Z domova ]

Hodnocení v krajských kolech
Krajská kola Zlatého erbu jsou prvním stupněm v organizaci hodnocení. Soutěží se ve třech kategoriích:

  • Nejlepší webové stránky města
  • Nejlepší webové stránky obce
  • Nejlepší elektronická služba
[ Z domova ]

Nejlepší webové stránky města
V této tradiční soutěžní kategorii se hodnotilo pět kritérií v krajských kolech (obsažnost, aktuálnost, přehlednost navigace, výtvarné zpracování a zkrácený test bezbariérové přístupnosti) a pět v celostátním kole (uživatelský test rychlosti vyhledání vybraných informací, podrobný test bezbariérové přístupnosti, obsažnost, inovativnost řešení a výtvarné zpracování). [ Z domova ]

Nejlepší webové stránky obce
V této soutěžní kategorii se stejně jako u měst hodnotilo pět kritérií v krajských kolech (obsažnost, aktuálnost, přehlednost navigace, výtvarné zpracování a zkrácený test bezbariérové přístupnosti) a pět v celostátním kole (uživatelský test rychlosti vyhledání vybraných informací, podrobný test bezbariérové přístupnosti, obsažnost, inovativnost řešení a výtvarné zpracování). [ Z domova ]

Nejlepší elektronická služba
Novinkou šestého ročníku soutěže je kategorie Nejlepší elektronická služba. Smyslem této kategorie je upozornit na dílčí inovace v online komunikaci úřadů, které mohou sloužit jako vzor pro ostatní samosprávy. Služby jsou posuzovány z pohledu přínosu a inovativnosti. Celkově bylo přihlášeno 132 elektronických služeb, někteří soutěžící přihlásili služeb několik. [ Z domova ]

Zvláštní ceny soutěže Zlatý erb
[ Z domova ]

Pohledy na Zlatý erb
[ Z domova ]

Poroty soutěže Zlatý erb 2004
Soutěž Zlatý erb je organizována dvoustupňově, v krajských kolech a v následujícím kole celostátním. Krajské poroty hodnotí soutěžní stránky podle propozic a určují vítěze krajských kol. Porotci zapisují svá hodnocení do online aplikace, přičemž nemají přístup k hodnocení ostatních členů. Konečné výsledky jsou zveřejněny včetně všech hodnocení porotců na internetu. [ Z domova ]

Elektronický podpis obcím
Ministerstvo informatiky vydává obecním úřadům a městským částem zdarma zaručené elektronické podpisy. Cílem ministerstva je prosadit využívání elektronické komunikace ve veřejné správě a umožnit obcím plnit povinnosti, které jim ukládají stávající i připravované zákony. [ Z domova ]

Portál veřejné správy
V září loňského roku byl na internetu zahájen provoz Portálu veřejné správy, služby, jejímž cílem je usnadnit komunikaci občanů s úřady a zajistit dálkový a bezplatný přístup k informacím a službám veřejné správy. [ Z domova ]

Pravidla přístupného webu
Všichni uživatelé internetu nejsou stejní. Existují specifické skupiny uživatelů, které mají i specifické potřeby. V praxi to jsou většinou zrakově a sluchově postižení, případně uživatelé se sníženou hybností rukou nebo poruchami soustředění. Tito uživatelé využívají pomocné technologie, například hlasové výstupy a braillské řádky, které informace z WWW stránek zprostředkovávají. Aby tyto pomůcky fungovaly, je třeba, aby webová stránka splňovala kritéria přístupného webu. Správně přístupný web navíc neslouží pouze zdravotně postiženým, ale i lidem využívajícím méně obvyklá zobrazovací zařízení, operační systémy nebo softwarové vybavení. [ Z domova ]

Vzdělávací portál Zlínského kraje
Zlínský kraj ve spolupráci se společností Microsoft rozvíjí nejmodernější vzdělávací program -- informační internetový Portál Zlínského kraje, jehož slavnostní představení a uvedení do provozu proběhlo 23. září letošního roku. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu