Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

2/2004 Titulní strana čísla 2/2004, asi 80 kB
Vyšlo 8. 4. 2004

  Archiv čísel
5/2004
4/2004
3/2004
2/2004
1/2004

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Vladimíra Špidly, předsedy vlády ČR

Jaký je obecně Váš názor na roli informačních technologií v moderní společnosti?
Intenzívní rozvoj technologií ovlivňuje dnešní dobu a ve svém důsledku mění způsob života každého občana a celé společnosti. Nejenom občané, ale i státní orgány a podnikatelská sféra získávají mocné nástroje právě s nástupem internetu a při rostoucím tempu používání informačních a komunikačních technologií. Platí to i v podmínkách naší země, jako jednoho z přistupujících států unie, kde se formuje informační a znalostní společnost. Lisabonská konference 2000 i dokumenty e-Europe naší zemi k tomuto zavazují. Česká republika chce být informační společností otevřenou pro každého, společností s ekonomikou, která je schopna dosahovat udržitelného rozvoje s více pracovními místy a s větší sociální soudržností. [ Rozhovory ]

Informatizace se dotýká všech
Sedmý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě ISSS/LORIS/V4DIS 2004 skončil. Prokázalo se, že informatika je opravdu žhavým tématem, které se dotýká všech úrovní veřejné správy -- ústřední, regionální i lokální. Proto je ohlas této akce tak významný a navíc zde dochází k ojedinělému vzájemnému kontaktu těchto úrovní s představiteli dodavatelů moderních informačních a komunikačních technologií. [ Z domova ]

Cíle jsou společné
Význam informační společnosti narůstá a v období těsně před vstupem do Evropské unie si to uvědomujeme stále více. S tímto poznáním se scházeli také účastníci mezinárodního setkání představitelů zemí Visegrádské čtyřky a Slovinska, které probíhalo v rámci konference ISSS. [ Z domova ]

Ve znamení katastrů -- ceny pro Český úřad zeměměřičský a katastrální
Již tradičně byly v předvečer zahájení sedmého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Držitelem ocenění pro rok 2004 se stal projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (ČÚZK) -- "Nahlížení do katastru nemovitostí". [ Z domova ]

Bariéry elektronické komunikace -- trendy v oblasti veřejných inf. služeb
Společnost STEM/MARK uskutečnila v prosinci 2003 pro Ministerstvo vnitra ČR analýzu a průzkum trendů v oblasti veřejných informačních služeb. Dotázáno bylo celkem 2599 respondentů a navázalo se na řadu výzkumů od roku 2000, což umožnilo provést srovnání trendů za sledované období. [ Z domova ]

Patří GIS do malých obcí?
Vylidňující se venkov začíná přitahovat ekonomicky aktivní populaci. Kategorie jako krajina, krása, klid, čistota a zdraví se přes všechna tvrzení o poklescích dnešní doby prosazují v zásadních životních rozhodnutích. [ Z domova ]

Jsou vaše webové stránky přístupné pro zdravotně postižené?
Pojem internet bez bariér lze charakterizovat jako soubor pravidel, která je třeba dodržovat, aby byl internet vskutku přístupný všem. Minule jsme si představili, jak je možné chápat pojem Internet bez bariér a zaměřili jsme se na uživatele s těžkým zrakovým postižením. Připomeňme, že nevidomý např. nemůže používat počítačovou myš. [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu