Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2004 Titulní strana čísla 1/2004, asi 80 kB
Vyšlo 12. 2. 2004

  Archiv čísel
5/2004
4/2004
3/2004
2/2004
1/2004

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Vladimíra Mlynáře, ministra informatiky

Co mohou očekávat účastníci konference ISSS 2004 od prezentace Ministerstva informatiky?
Především budeme skládat účty z toho, co se nám podařilo či nepodařilo uskutečnit od minulé konference a chtěli bychom představit některé novinky. Bude to především další etapa rozvoje portálu veřejné správy včetně několika aplikací, které by měly být zajímavé zejména pro samosprávu. Předpokládám, že také představíme aktualizovaný koncept intranetu veřejné správy. [ Rozhovory ]

Zefektivnit procesy ve veřejné správě
Ve dnech 29. a 30. března se v Hradci Králové uskuteční již sedmý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2004. Opět se zde pokusíme zhodnotit pokrok, kterého jsme dosáhli v oblasti využití moderních informačních a komunikačních technologií na místní, regionální i celostátní úrovni a zamyslíme se nad tím, jak dále rozvoj informační společnosti akcelerovat. [ Z domova ]

Světový summit o informační společnosti
Cílem Světového summitu bylo nabídnout historickou příležitost k realizaci vizí globální informační společnosti, kde všichni lidé jsou schopni tvořit, přijímat, sdílet a užívat informací a znalostí pro svůj ekonomický, sociální kulturní a politický rozvoj. [ Ze zahraničí ]

Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
Jak oznámil ministr informatiky Vladimír Mlynář, připravil jeho resort novelu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. [ Z domova ]

Internet ležící, spící...?
Organizátoři projektu z BMI sdružení zvolili pro sedmý ročník cimrmanovské motto "Internet ležící, spící...?" Chtějí tím naznačit, že u nás sice již delší dobu chybí výrazný impuls k dalšímu rozvoji Internetu. [ Z domova ]

Soutěže před uzávěrkou
S blížícím se termínem konání konference ISSS 2004 se rovněž blíží vyhlášení tradičních soutěží Český zavináč, Zlatý erb, Biblioweb, Geoaplikace roku a EuroCrest. Cenu ministra informatiky na konferenci předá Vladimír Mlynář. [ Zajímavosti ]

Normální je fakturovat elektronicky
Sdružení pro informační společnost (SPIS) pod uvedeným heslem rozvíjí aktivitu pro podporu elektronické fakturace. Cílem tohoto projektu je sjednocení pravidel elektronické fakturace a následné prosazení a rozšíření používání elektronické faktury jako plnohodnotného daňového dokladu. [ Zajímavosti ]

Nabídka programů pro informatiku v regionech
Evrospká unie již několik let považuje oblast informatiky za jednu ze základních priorit rozvoje celého společenství. V programových dokumentech se slova jako znalostní ekonomika, udržitelný růst, eGovernment nebo eSociety vyskytují stále častěji. [ Z domova ]

Programy EU v oblasti rozvoje informační společnosti
Aktivity související s rozvojem informační společnosti jsou zahrnuty v mnoha programech EU. Pro oblast eGovernment považuje EU za stěžejní program IDA, o kterém jsme informovali v minulém čísle. [ Zajímavosti ]

Programy EU v rámci hlavního města Prahy
Bez moderní informační a komunikační technologie (ICT) si nelze představit ani modernizaci veřejné správy, a to jak při zefektivnění vnitřního chodu úřadů či jejich vzájemné komunikace, tak při poskytování informačních služeb veřejnosti. [ Z domova ]

Internet bez bariér
Pojem Internet bez bariér lze charakterizovat jako soubor pravidel, která je třeba dodržovat, a opatření, která je třeba naplnit, aby byl vskutku Internet dostupný všem. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu