Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2004 Titulní strana čísla 3/2004, asi 80 kB
Vyšlo 17. 6. 2004

  Archiv čísel
5/2004
4/2004
3/2004
2/2004
1/2004

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Michala Frankla, 1. náměstka ministra informatiky

Jaké jsou nové legislativní návrhy, které Ministerstvo informatiky připravuje?

V uplynulých dnech Ministerstvo informatiky poslalo do připomínkového řízení věcný záměr zákona o sdílení dat při výkonu veřejné správy. Je to téma, mezi informatiky a všemi, kdo mají zájem o efektivnější způsob výkonu státní správy, také známé jako registry. Po analýze a neúspěšných pokusech něco s registry udělat jsme došli k závěru, že nejprve musíme formulovat obecnější legislativní pravidla, která stanoví za jakých podmínek je povinnost poskytnout data a za jakých je právo do těch dat nahlížet nebo je získávat.

[ Rozhovory ]

Všem obcím elektronický podpis
Elektronický podpis je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu. Postupně stále více právních předpisů umožňuje jeho používání v oblasti veřejné správy, při komunikaci úřadů navzájem i s občany. [ Z domova ]

Národní program počítačové gramotnosti
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil veřejnou obchodní soutěž na realizaci Národního programu počítačové gramotnosti. Projekt však pokračuje. V těchto dnech vypisuje Ministerstvo informatiky dotaci, která umožní letošní ročník programu zahájit a proškolit dosud registrované zájemce. [ Z domova ]

Konference V4DIS -- Visegrádská výzva rozvoji informační společnosti
Koncem března, přesně jeden měsíc před před rozšířením Evropské unie skončila významná mezinárodní akce -- konference V4DIS: Visegrád Group for Developing Information Society, podpořená Mezinárodním visegrádským fondem. [ Z domova ]

Pokles dynamiky nárůstu uživatelů Internetu
Při zahájení Března -- měsíce Internetu byla prezentována nová čísla o jeho používání. Společnost MARKENT provedla v lednu 2004 již šestý ročník komplexního výzkumného šetření mapujícího postoje obyvatelstva České republiky k Internetu. Výsledky výzkumu přinášejí detailní údaje o zkušenostech obyvatel s Internetem, o formách jeho používání; výzkum dále zachycuje postoje obyvatel k vybraným aspektům používání Internetu a řadu dalších informací. V rámci tohoto celostátního reprezentativního výzkumu byly zpracovány odpovědi celkem 1020 obyvatel ČR starších 18 let. Vzhledem k tomu, že podobně koncipovaný výzkum prováděla společnost i v minulých letech, je možné sledovat naprosto unikátní vývojové trendy. [ Zajímavosti ]

Poskytování dat a informací veřejného sektoru v ČR a v zahraničí
Která data a informace z činnosti veřejné správy jsou komu a za jakých podmínek dostupná a jak a k čemu mohou být použita, jsou jedny ze základních otázek kladených v současnosti stále častěji orgány a úřady veřejné správy. Ty mají zájem o využití dat a informací jiných orgánů a úřadů (hovoří se často o možnosti sdílení dat a informací v rámci veřejné správy). Stále rostoucí zájem o využití dat a informací veřejné správy mají ale i občané, nevládní organizace, společnosti, nekomerční organizace apod. (občanská veřejnost), stejně jako komerční firmy pro tvorbu datových a informačních produktů a služeb spojených s jejich využitím (podnikatelská veřejnost). [ Zajímavosti ]

Informační technologie pro Integrovaný záchranný systém a krizové řízení
Činnosti spojené s havarijní a krizovou připraveností a s řešením mimořádných a krizových situací si nelze představit bez využití informačních systémů. O jaké informační systémy by se mělo jednat, resp. jaké požadavky by na ně měly být kladeny, je předmětem diskuse odborníků v bezpečnostní komunitě již několik let. [ Z domova ]

Výzva k diskuzi: Zlepšit podmínky pro zkvalitnění geodat
V květnu 2003 zadalo sdružení Nemoforum zpracování studie "Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR" České asociaci pro geoinformace (CAGI). Finální znění studie předal zpracovatelský tým CAGI dne 23.nbsp;března 2004 a následně Nemoforum dne v květnu 2004 prostřednictvím e-hlasování tuto studii akceptovalo. [ Z domova ]

Podávání daňových přiznání v elektronické podobě se zaručeným el. podpisem
Je tomu rok, co česká daňová správa umožnila podávat první typy daňových přiznání v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem. Nechci se již vracet příliš do minulosti, kdy se řešilo, zda a jak je to možné nebo proč to nebude fungovat, ale zaměřím se právě jen na ten uplynulý rok. Měli jsme nějaké zkušenosti z předchozího systému, který umožňoval podávat přiznání elektronicky bez podpisu s tím, že se ještě po odeslání přiznání v elektronické podobě vytiskne jakýsi opis -- nazvali jsme jej "e-tiskopis daňového přiznání", ale použití zaručeného elektronického podpisu znamenal úplné odstranění listinných dokladů. [ Z domova ]

Vyhláška o elektronických podatelnách
Ministerstvo informatiky zpracovalo na základě zmocnění, které obsahuje návrh novely zákona o elektronickém podpisu, návrh vyhlášky o elektronických podatelnách. Zároveň byl zpracován návrh nařízení vlády, kterým se provádí zákon o elektronickém podpisu a stanovuje povinnost orgánů veřejné moci zřídit elektronickém podatelny. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu