Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2000 Titulní strana čísla 3/2000, asi 80 kB
Vyšlo 22. 6. 2000

  Archiv čísel
5/2000
4/2000
3/2000
2/2000
1/2000

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Hlavní otázkou už není kdo a co, nýbrž jak rychle a za kolik…
Ing. Karel Březina nastoupil do funkce ministra vlády Českého republiky koncem letošního března. Navíc dostal na starosti jednu velmi důležitou oblast, která bude hrát v budoucnu čím dál větší roli. Je jí státní informační politika. Náš rozhovor probíhal právě v době okolo přijetí Akčního plánu a státní informační politiky (SIP) vládou. S panem ministrem jsme si povídali nejen o něm, ale také o tom, kam by se naše informační politika měla ubírat a do jaké míry a kdy je naše země tyto představy a cíle schopna naplnit a realizovat. [ Rozhovory ]

Zeptali jsme se RNDr. Alexandra Kratochvíla, ředitele ÚSIS
Budu usilovat o to, aby Úřad měl dobré jméno, a aby jej veřejnost chápala jako instituci potřebnou a efektivně využívající státních finančních prostředků. Tedy jako instituci méně úřednickou a více odbornou. Mým cílem je dosáhnout koncentrace profesionálů, kteří odvedou kvalitní práci, mají rozhled v oboru a ochotu dále se vzdělávat. Proto zamýšlím snížit počet zaměstnanců tak, aby se zde vytvořil tým odborníků, kteří by za svoji kvalitní práci mohli být odpovídajícím způsobem odměněni. Činnosti Úřadu budou vymezeny připravovaným zákonem. [ Rozhovory ]

Seznamte se s elektronickým podpisem
Poslanecká sněmovna schválila ve středu 24. května 2000 návrh zákona o elektronickém podpisu, nyní jej čeká projednání v Senátu. Zákon je velmi důležitý zejména pro rozvoj elektronického obchodu, proto se domníváme se, že bychom se měli elektronickému podpisu, jeho fungování a využití věnovat také na stránkách VSOL. [ Z domova ]

Projekt "Parthenay, digitální město"
Téměř dva měsíce uplynuly od chvíle, kdy jsme vyslechli zajímavé příspěvky, které zazněly na třetí mezinárodní konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Protože řada z nich může být podnětná i pro představitele našich měst a obcí, rozhodli jsme se některá vystoupení zprostředkovat i těm, kteří na zmíněné konferenci nebyli, a to na stránkách bulletinu "Veřejná správa online". Jedním z nich je i zkušenost francouzského města Parthenay, kterou zde prezentoval jeho starosta pan Michel Hervé. [ Ze zahraničí ]

Svobodný přístup k informacím
Dovolím si otevřít problematiku zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, z trochu jiného úhlu, než jak bývá dosud zmiňován. Ne tedy z pohledu, zda je tento zákon dobře či špatně formulován, zda je či není potřeba mít takovou legislativní normu. [ Z domova ]

Certifikační autorita I.CA
Současný vývoj výpočetní techniky nás posunul do elektronického věku. Bez počítače, kterým provádíme většinu kontaktů s okolním světem, si to již neumíme představit. Proč posílat objednávku, či materiál z jednání poštou, když to jde elektronicky levněji a rychleji? Proč svolávat kolegy na schůzku telefonicky, trávit tím mnoho času, když elektronicky je to hotové stiskem několika tlačítek? Ano, proč. Tyto otázky byly jistě jedním z nejsilnějších motivů pro nákup vašeho počítače, zajištění přístupu na Internet a zřízení e-mailové schránky. [ Zajímavosti ]

Českou republiku brzdí nedostatek odborníků v oblasti síťových technologií
Globální ekonomika a její stále rostoucí orientace na nejnovější technologie, postupy a metody s sebou přináší i změnu požadavků na zaměstnance a odborníky. Telekomunikace, datové komunikace, počítačové sítě a Internet patří v současné době k nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím. Zvláště Internet a informační technologie se stávají důležitými nástroji současné ekonomiky. [ Z domova ]

Pro rozvoj obce je Internet dnes už důležitý
Zvláštní cenu poroty letošní soutěže Zlatý erb si odneslo sdružení Chopos za jejich www stránky, jimiž se prezentuje na Internetu. Najdete je na adrese http://www.chopos.cz, a nutno říci, že rozhodně stojí za návštěvu. Že jsou stránky skutečně kvalitní a zajímavé svědčí i fakt, že kromě plakátu jakožto ocenění Zlatého erbu získalo sdružení další ocenění, a to Tip roku od časopisu Veřejná správa. Proto jsme se vypravili do jedné z pěti obcí Sdružení Chopos, do Chotýšan, abychom si se starostou obce panem Jiřím Granátem, jeho zástupcem Václavem Pošmurným a zástupcem společnosti SEAL ing. Stanislavem Sojkou povídali o tom, proč a jak tento projekt vznikl. [ Z domova ]

Slavonice se prezentují na dvou webech
Jsou města, která doposud nemají svoje prezentační www stránky. Slavonice však mají hned dvoje. Jedny stránky provozuje občanské sdružení Slavonická renesační společnost na doméně http://www.slavonice.cz, druhé město na www.mesta.obce.cz/slavonice. Návštěvník si tedy může vybrat. Zajímalo nás, jakým způsobem a proč vlastně stránky provozované Slavonickou renesanční společností vznikaly. [ Z domova ]

Americká zkušenost českého software
V době, kdy se většina našich podniků a firem potýká s mnoha problémy, existuje česká firma, která se vlastním přičiněním uchytila na dravém americkém trhu. Tuto zkušenost učinil absolvent ČVUT ing. Roman Kasan, dnes ředitel společnosti (Tiny SW), která je v USA zavedena a podle tiskových zpráv dosáhla během prvního roku své existence příjmu za celosvětově prodané licence na své produkty ve výši 2,3 mil. USD. Americký trh se na tomto výsledku podílel z více než 80 %, zhruba 15 % se realizovalo v domácím prostředí. Firma dnes zaměstnává dvacet lidí pracujících v kanceláři v Plzni a Santa Claře v Kalifornii. Jak se taková věc podařila? [ Zajímavosti ]

Kaleidoskop 3/2000
[ Kaleidoskop ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu