Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Kaleidoskop 3/2000

Ročník: 2000, Číslo: 3, Rubrika: Kaleidoskop

Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon byl vyhlášen dne 25. 4. 2000 ve Sbírce zákonů pod číslem 101/2000 Sb.
Další informace
Zákon o elektronickém podpisu
Návrh zákona o elektronickém podpisu byl dne 24. 5. 2000 na 25. schůzi schválen Poslaneckou sněmovnou P ČR. Nyní jej bude projednávat Senát a prezident.
Další informace
Zákon o ISVS
1. čtení zákona o Informačních systémech veřejné správy proběhlo 10. 3. 2000 na 22. schůzi Poslanecké sněmovny. Návrh zákona byl přikázán k projednání výborům.
Další informace
Akční plán SIP schválen
31. 5. 2000 vláda schválila přepracovaný akční plán Státní informační politiky. Byl doplněn zejména o témata, která souvisejí s Prodiho iniciativou Europe, to znamená zdravotnictví on line a inteligentní doprava. Bylo též rozděleno 250 milionů korun z prostředků všeobecné pokladní správy na realizaci projektu státní informační politiky. Vláda návrh schválila jako výchozí materiál pro jednání o návrhu státního rozpočtu v oblasti státní informační politiky.
Další informace
Karel Březina předsedou Rady vlády
Ministr bez portfeje Ing. Karel Březina byl jmenován předsedou Rady vlády České republiky pro státní informační politiku. Funkci převzal od místopředsedy vlády Pavla Mertlíka. Dostal za úkol zpracovat a vládě do 30. 6. 2000 předložit vyhodnocení dosavadního postupu realizace státní informační politiky. Své plány představil také v Senátu a na půdě SPISu.
Další informace
RNDr. Alexander Kratochvíl ředitelem ÚSIS
Vláda schválila dne 31. 5. 2000 jmenování RNDr. Alexandera Kratochvíla předsedou Úřadu pro státní informační systém.
Další informace
Vítězové Stockholm Challenge Award 2000
Ve Stockholmu byli 5. 5. 2000 slavnostně vyhlášeni vítězové každoroční soutěže Stockholm Challenge Award. Mezi nominované projekty se dostal i český projekt BMI - Březen - měsíc Internetu, a to v kategorii Public Services and Democracy (Veřejné služby a demokracie), vítězství však patřilo projektům z Indického Dharu a Australského Abbotsfordu za nové způsoby využívání informačních technologií k překonání informační mezery.
Další informace
Miasta v Internecie
Ve dnech 14. až 16. 5. 2000 proběhl v polském Zakopanem čtvrtý ročník konference Města na Internetu, pořádané organizací "Cities in Internet" Association z Tarnowa. Kromě diskusí o praktickém využívání Internetu a dalších informačních technologií a o modelu "3P": public - private - partnership zde byl vyhlášen vítěz soutěže Golden@ (obdoba naší soutěže Zlatý erb), tedy soutěže o nejlepší webovskou stránku města či obce.
Další informace
Konference "GIS Seč 2000"
Konference, která proběhla ve dnech 7.--9. 6. 2000 byla letos zaměřena na využití geografických informačních systémů ve veřejné správě. Pořádala ji Pardubická universita ve spolupráci s Českou asociací pro geoinformace.
Další informace
Informační a komunikační služby a systémy veřejné správy
21. 6. 2000 v 10:00 bude na půdě VŠE v Praze představen projekt Phare Informační a komunikační služby a systémy veřejné správy.
EuroPrix MultimediaArt 2000
Až do 30. 6. 2000 je možné se přihlásit do soutěže EuroPrix, jež je první evropskou soutěží zaměřenou na ocenění nejlepších evropských multimediálních produktů. Mezi sedmi kategoriemi jsou obzvláště vítané produkty, které podporují demokracii, dávají moc do rukou občanů a napomáhají propojení v multikulturní Evropě.
Další informace

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu