Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

2/2000 Titulní strana čísla 2/2000, asi 80 kB
Vyšlo 11. 4. 2000

  Archiv čísel
5/2000
4/2000
3/2000
2/2000
1/2000

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se místopředsedy vlády a ministra financí Pavla Mertlíka
Především je potřeba zvládnout informační stránku veřejné správy. To znamená, že všechny články veřejné správy, okresy, kraje a obce i s přeneseným výkonem státní správy budou muset obsloužit občany i z hlediska zabezpečení a poskytování mnohem většího objemu informací. Proto hovoříme o informačních systémech veřejné správy jako o určitém integrovaném celku. Vytvoření odpovídajícího zázemí v podobě právních předpisů, pravidel i celého legislativního prostředí, v podobě způsobu financování a vybavení konkrétními informačními technologiemi a komunikačními prostředky. To je klíčová věc rozvoje celého státu i společnosti. A právě zde se otevírá pole pro spolupráci vlády, státní správy a samosprávy. To bylo i důvodem, proč se zástupce samosprávy bude jako člen účastnit zasedání Rady vlády pro SIP. [ Rozhovory ]

Směřujeme vůbec k informační společnosti?
Další ročník dnes již mezinárodní konference Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2000 je za námi. Stejně jako předchozí dva ročníky nezklamal a doufejme, že příznivcům nových směrů v oblasti informačních technologií a informační společnosti přinesl i nové poznatky. Letošní konference byla z mnoha důvodů mimořádně významná, a to nejen kvůli rekordní účasti, jež předčila veškerá očekávání. Počet přítomných se totiž vyšplhal ke třinácti stovkám, přičemž nezanedbatelné bylo i zastoupení zahraničních delegátů. Důvodem, kvůli kterému na konferenci přijelo téměř sto účastníků z celkem dvaceti dvou zemí světa, byl bezesporu seminář TeleCities. [ Z domova ]

Digitální knihovna Český Parlament je i pamětí společnosti
Cenu za nejvýznamnější počin státní správy, který přispěl k rozvoji informační společnosti, si letos odnesl zástupce Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a to za projekt Digitální knihovna Český parlament. S autory a posléze i tvůrci celého projektu Mgr. Miroslavem Blažkem, ředitelem odboru informatiky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a PhDr. Karlem Sosnou, ředitelem parlamentní knihovny, jsme si povídali o jeho vzniku a vývoji. [ Rozhovory ]

Soutěž Geoaplikace roku byla letos poprvé
Zcela novou soutěž "Geoaplikace roku" vyhlásila CAGI (Česká asociace pro geoinformace) spolu s úsekem pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a Svazem měst a obcí v listopadu 1999. Vyhlášení vítězů se odehrálo opět v rámci slavnostního večera na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě -- ISSS 2000, konané v Hradci Králové ve dnech 27.--28. 3. 2000. [ Z domova ]

Veřejné knihovny a zákon o svobodném přístupu k informacím
Obce i okresní úřady se v poslední době potýkají s problémem, jak naplnit ustanovení zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Z hlediska tohoto zákona je zveřejněnou informací "taková informace, která může být vždy znovu vyhledána a získána, zejména vydána tiskem nebo na jiném nosiči dat umožňujícím zápis a uchování informace, vystavená na úřední desce, s možností dálkového přístupu nebo umístěná ve veřejné knihovně". [ Zajímavosti ]

Čím překvapí nový odbor
Odbor informatizace veřejné správy byl ustaven v závěru roku 1998. Je jedním ze tří odborů, vedených náměstkyní ministra vnitra pro reformu veřejné správy prof. Ing. Yvonne Streckovou, CSc. K původně třem oddělením odboru se k prvnímu lednu letošního roku delimitací v rámci ministerstva přičlenila další dvě oddělení, jejichž vznik souvisí s  převodem některých správních činností z orgánů Policie ČR na okresní úřady. Odbor nyní sestává z oddělení koncepčního, realizačního, informačních služeb, provozu aplikací a projekce informačních systémů. S ředitelem ing. Svatoplukem Herzánem, CSc. jsme si povídali o problémech vzniku i činnosti odboru. [ Rozhovory ]

Geoinformace ve veřejné správě a jejich zpřístupnění pomocí Internetu II.
Pokračování článku z čísla 1/2000. Tento článek se nezabývá konkrétními technologiemi nebo metodami GIS a DPZ, nýbrž načrtává vztah GIS a DPZ k jiným informačním a komunikačním technologiím. [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu