Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2000 Titulní strana čísla 1/2000, asi 80 kB
Vyšlo 17. 2. 2000

  Archiv čísel
5/2000
4/2000
3/2000
2/2000
1/2000

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se prezidentky Telecities paní Marielly Gramaglii
TELECITIES je otevřená síť místních orgánů pro rovnoměrný rozvoj měst zajišťovaný pomocí informačních a telekomunikačních technologií. Organizace TELECITIES byla založena jako sesterská síť EUROCITIES (Evropská asociace metropolitních měst) v roce 1993 pracovní skupinou měst, které chtěly spolupracovat na rozvoji aplikací informačních a komunikačních technologií k podpoře ekonomického oživení a sociálního a kulturního rozvoje měst Evropy. TELECITIES dnes čítají 125 měst, z toho 114 je ze 13 členských států EU. [ Rozhovory ]

O ISSS 2000 s programovým ředitelem konference Františkem Dohnalem
Letošní konference by měla být zaměřena především na principy e-government, na tzv. elektronickou správu. Podobně jako v loňském roce poběží seminář "Místní a regionální informační společnost", který je pořádán ve spolupráci Svazu měst a obcí ČR, Úřadu pro státní informační systém a evropskou organizace Telecities. [ Rozhovory ]

Iniciativa eEurope a Státní informační politika ČR
Naše koncepce informační politiky se v hlavním bodě - důrazu na vzdělávání a informační gramotnost - shoduje s evropskou koncepcí, ale v ostatních bodech jsou již dosti významné odlišnosti. Bude to důvodem k revizi naší koncepce? [ Ze zahraničí ]

Problematika zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Účelem napsání tohoto článku není podrobný rozbor souvislostí, hledání, co bylo příčinou toho, že zákon č. 106/1999 Sb. připravil na přelomů roků těžké chvíle mnoha pracovníkům státní správy i samosprávy. Pokusím se z pohledu diváka a velkého příznivce radikálního zpřístupnění všech dostupných informací, a to především prostřednictvím informačních a komunikačních technologií v čele s Internetem, nastínit některé problémy, které k tomuto stavu vedly a které by mohly být ponaučením pro budoucnost, pokud by měl někdy spatřit světlo světa podobný zákon, hledající přijatelný kompromis technického a legislativního pohledu na ICT. [ Z domova ]

Dodržování zákona je třeba si vydupat...
Počínaje prvním lednem letošního roku vstoupil v platnost nový zákon o svobodném přístupu k informacím. Jeho spoluautorem a iniciátorem byl místopředseda Občanské demokratické aliance pan Oldřich Kužílek. S ním jsme si povídali o tom, jak a proč se tento zákon zrodil a jaké jsou zatím jeho dopady v byť doposud krátké praxi. [ Rozhovory ]

Jak obce a města využívají Internet a jeho služby
1. Jak na vašem úřadě využíváte internet?
2. Které informace jste nově zpřístupnili v souvislosti s platností zákona o svobodném přístupu k informacím?
3. Zveřejňujete pravidelně informace i na internetových stránkách?
4. Jak velký je zájem lidí a o jaký druh informací?
5. Vydali jste na úřadě speciální pokyny zaměstnancům pro poskytování informací? [ Rozhovory ]

Školy na Internetu -- povinnost, kterou je možné splnit
Začátkem letošního roku byl oficiálně zahájen projekt Planeta Internetu pro rok 2000, který si klade za cíl pomoci našemu školství vstoupit do světa informací, do světa Internetu. Zúčastnit se může každá škola, základní i střední, která má zájem o Internet. S ním se může buď seznámit, nebo se rovnou připojit. Po zkušenostech z předchozích ročníků konaných v Praze je letošní rozšířen na celou Českou republiku, a to s pomocí nově vzniklých regionálních center Planety Internetu. Díky jim bude projekt trvale přítomen v celé republice až do konce školního roku. [ Z domova ]

Geoinformace ve veřejné správě a jejich zpřístupnění pomocí Internetu I.
Tento článek, ani tematický program na konferenci ISSS se nezabývají konkrétními technologiemi nebo metodami GIS a DPZ, nýbrž načrtávají vztah GIS a DPZ k jiným informačním a komunikačním technologiím. Příští pokračování upozorní na možnosti a výhody využití GIS a DPZ ve veřejné správě, ale také na existující nebo potenciální limity, se kterými by měli tvůrci i uživatelé počítat. [ Zajímavosti ]

Internetová gramotnost se stává konkurenční výhodou...
Internet vytváříme my sami: naše záliby, potřeby, zvídavost. Proč tedy fenomén poslední doby -- Internet v některých z nás nevyvolává pochopení nebo vůbec nevyvolává zájem? [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu