Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Elektronické zdravotnictví jednoduše

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Ze zahraničí

Jednou ze základních funkcí systému elektronického zdravotnictví je správně identifikovat uživatele, který k systému přistupuje – ať už se jedná o pacienta, praktického lékaře, lékárníka, případně jinou osobu, která informace obsažené v systému využívá. Tuto funkci poskytuje řešení elektronické karty pojištěnce. Národní systém elektronické karty pojištěnce a jeho infrastrukturu lze následně využít jako základ pro další národní řešení elektronického zdravotnictví, například elektronickou preskripci léčiv nebo elektronickou kontrolu medikace léčiv.

Elektronická karta pojištěnce

Příklad z Rakouska

V lednu 2004 pověřila Federace rakouských sociálních pojišťoven společnost Siemens IT Solutions and Services implementací provozního centra a terminálového softwaru pro projekt elektronické karty pojištěnce. Řešení obsahuje datové centrum provozované ve vysoce dostupném režimu, na kterém běží jak samotná aplikace pro řízení elektronické karty, tak ostatní aplikace. Řešení elektronické karty pojištěnce současně poskytuje technologický základ pro další aplikace Federace rakouských sociálních pojišťoven.

Z pohledu aplikačního, řešení elektronické karty pojištěnce v Rakousku sestává z několika komponent:

  • Konzultační systém – řídí proces ověření elektronické karty uživatele od jejího vložení do čtecího zařízení a požadavky na ověření uživatele na centrálním serveru.
  • Systém pro administraci čipových karet – poskytuje služby spojené s administrací čipových karet. Certifikáty nutné pro ověření jsou generovány dodavateli čipových karet samotných.
  • Integrované uživatelské rozhraní – umožňuje centrální update softwaru ve čtecích zařízeních umístěných v ordinacích praktických lékařů a ostatních poskytovatelů zdravotní péče a lékáren.
  • Další komponentou řešení je aplikace pro řízení požadavků na výdej léčiv vyžadujících zvláštní povolení, například povolení na výdej konkrétního léčiva od zdravotní pojišťovny.

Řešení elektronické karty pojištěnce realizované společností Siemens IT Solutions and Services v Rakousku má v současné době přibližně 8 milionů uživatelů elektronických karet a přibližně 12 tisíc smluvních partnerů (poskytovatelů zdravotní péče, nemocnic a zdravotních pojišťoven).

Příklad z Lombardie, Itálie

Projekt Elektronická karta služeb regionu Lombardie (SISS) je určen občanům a zdravotním profesionálům v regionu Lombardie v sektorech zdravotnictví, sociální služby, veřejné služby regionu a vybrané akreditované soukromé poskytovatele zdravotních služeb (praktické lékaře, pediatry, lékárníky aj.). Řešení realizované společností Siemens IT Solutions and Services umožňuje organizacím působícím v oblasti zdravotní péče spolupracovat na integrované úrovni v kontextu jedné, regionální zdravotnické informační sítě. Zdravotní data jsou chráněná před jejich modifikací a přístupem a změna těchto dat je umožněna pouze autorizovaným pracovníkům a uživatelům systému SISS na základě bezpečnostního standardu NetLink.

Řešení elektronické karty pojištěnce realizované společností Siemens IT Solutions and Services v regionu Lombardie zahrnuje více než 12 milionů uživatelů elektronických karet, více než 60 % praktických lékařů a pediatrů v regionu, nemocnice v regionu a lékárny. Projekt byl realizován v období 2003 až 2009.

Elektronická preskripce léčiv

Elektronické preskripce léčiv je elektronický přenos informací z předpisu léků nebo léčiv lékařem do centrální databáze preskripcí, k níž mají přístup jak lékaři, tak lékárníci. Elektronická preskripce nahrazuje papírový předpis, který by musel pacient nést do lékárny, případně jej zaslat faxem. Digitalizace preskripcí vede především ke snížení chybovosti v procesu preskripce, například chyb způsobených nejednoznačnou medikací léčiv nebo nejednoznačnému názvosloví.

Příklad z Lombardie, Itálie

Infrastruktura projektu SISS v Lombardii v Itálii umožnila realizovat současně s projektem elektronické karty pojištěnce také službu elektronické preskripce.

Následující graf ukazuje celkový počet receptů na léky, vytvořených elektronicky lékaři a klinickými specialisty prostřednictvím systému SISS. V září 2006 řešení elektronické preskripce používalo již více než 62 % praktických lékařů v regionu.

Elektronická kontrola interakce účinných látek v léčivech

Existující infrastrukturu pro identifikaci uživatelů systému elektronického zdravotnictví, která byla vybudována při projektu elektronické karty pojištěnce, lze využít také pro aplikaci poskytující službu kontroly interakce účinných látek v léčivech, které má pacient předepsán. Elektronická kontrola medikace je využívána především lékárníky, kteří možnost kontroly interakce účinných látek poskytují pacientům jako doplňkovou službu pacientům v lékárnách.

Příklad z Rakouska

V Rakousku je mnoho léčiv každý rok užito špatným dávkováním, dvojitě nebo vůbec. Rakouská komora lékárníků proto spustila systém pro elektronickou kontrolu medikací. Společnost Siemens IT Solutions and Services byla zákazníkem pověřena vytvořením řešení a centrální databáze obsahující data o interakcích účinných látek. Řešení elektronické medikace umožňuje lékárníkům prohlížet historii medikací konkrétního pacienta, nehledě na to, který lékař jaké léčivo předepsal nebo která lékárna lék pacientovi vydala.

Použití systému elektronické medikace všemi 1200 lékárnami v zemi může podle odhadu Rakouské komory lékárníků uspořit až 120 mil euro ročně na léčivech.

Jiří Marušák, Siemens IT Solutions and Services

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu