Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

ERP a nemocniční informační systémy z pohledu mezinárodních zkušeností

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Zajímavosti

Globální ekonomická krize nám ukázala, že pouze společnosti, které se dokáží během krátké doby přizpůsobit novým výzvám, v dlouhodobém horizontu přežijí. Tato skutečnost se nezmění ani v době ekonomického oživení, protože stále se zkracující inovační cykly a fluktuace hospodářského cyklu vyžadují neustálou adaptaci. Web 2.0, individualizace a mobilita jsou modely zvyšující se transparentnosti globálního trhu, posílení vlivu zákazníků na nové obchodní prostředí a spolupráci. T-Systems proto zaměřuje portfolio svých služeb a řešení do této oblasti a jako technologický leader spoluutváří budoucnost podnikání a společnosti na síti.

Zdravotnictví nejen v České republice je výrazně atakováno vlivy ekonomické krize. Důsledky výpadku výběru zdravotního pojištění i úspor administrativy státu se projevují dopady do hospodaření zdravotnických zařízení. Tím nabývá na váze provázanost ryze odborně – profesních aplikací s aplikacemi, umožňujícími ekonomické a manažerské hodnocení léčebného procesu a změna řízení zdravotnických zařízení z pohledu čistě medicínského na medicínsko-ekonomický.

Jaká je tedy role IT ve zdravotnictví, jaká jsou očekávání poskytovatelů lékařské péče od IT, jaké jsou zkušenosti z IT projektů v zahraničí?

Od informačních systémů ve zdravotnictví je očekávána především podpora klinických procesů, bezpečná správa pacientských dat, řízení zdrojů:

 • náklady na diagnózu a jejich variance
 • měření efektivity procesů
 • a samozřejmě výkaznictví poskytnutých výkonů zdravotním pojišťovnám.

Z toho vyplývají požadavky na informační systémy ve zdravotnictví:

 • integrované řešení
 • jednotná datová základna
 • minimum rozhraní
 • on-line data – bez čekání na update ze spolupracujících systémů
 • zpřístupnění informací zdravotnickému personálu dle potřeby jeho role v léčebném procesu
 • informační podpora vazeb mezi nemocničními zdravotníky a okolními navázanými specialisty.

Společnost T-Systems má dlouhou, více než dvacetiletou, historii spolupráce se zdravotnickým sektorem. Mezinárodní kompetenční centrum pro zdravotnictví se sídlem v Rakousku podporuje lokální zastoupení T-Systems v jednotlivých zemích předáváním zkušeností v oblasti informačních a telekomunikačních služeb pro zdravotnictví – od návrhu řešení a potřebné infrastruktury, přes realizační a integrační služby, řízení projektů, až po provoz a podporu informačních systémů.

Klíčovým řešením systému nabízeného T-Systems do zdravotnictví je oborové řešení SAP for Healthcare (užívané je též označení SAP IS-H), doplněné o aplikační nadstavbu i.s.h.med. Klinický informační systém i.s.h.med nabízí řadu specializovaných modulů pro různé medicínské obory (např. chirurgie, radiologie, neonatologie, …). Toto řešení je možno implementovat – jak je na rakouských instalacích vidět – ve velkých zdravotnických zařízeních typu fakultních nemocnic, tak v řetězcích zdravotnických zařízení (např. zdravotnická zařízení krajů). Zavedení jednotného informačního a komunikačního systému umožňuje optimalizovat procesy v systému poskytování lékařské péče, poskytuje jednoznačnou identifikaci pacientů, možnost nahlédnutí do dokumentace pacienta ze všech přidružených zdravotnických zařízení, předávání pacientů na specializovaná pracoviště, automatizované vyúčtování výkonů zdravotním pojišťovnám, controlling a obsahuje i manažerské nadstavby pro rozhodovací procesy řízení, jakož i speciální funkce jako například výzkum a výuka.

Mezi zákazníky využívající řešení SAP IS-H/i.s.h. med, patří nemocniční skupiny, zřizovatelé (města, obce) i nemocnice a jednotlivá odborná oddělení nejen v Rakousku, ale i v řadě dalších zemí, jako je Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Saudská Arábie, Izrael, Chile, Mexiko, Turecko, Belgie, Filipíny, Kolumbie, Kanada. Celosvětově je užíváno více než 270 instalací na čtyřech kontinentech v sedmi jazykových mutacích.. Na většině projektů se podíleli konzultanti T-Systems.

T-Systems jako významný poskytovatel dynamických ICT služeb nabízí řešení SAP IS-H/i.s.h.med také v konceptu SaaS (Software as a Service) v technologickém prostředí "cloud computingu" – poskytování IT infrastruktury, informační bezpečnosti a aplikačního prostředí formou služby. T-Systems nabízí řešení pomocí dynamických služeb jako odpověď na tlak po snížení nákladů. Dynamické IT služby umožňují nejen snížení investiční náročnosti, ale přináší i schopnost pružně reagovat na změnu potřeb – IT musí nejen umět rychle růst spolu s podnikáním, ale také se v případě potřeby i dynamicky redukovat.

Jak je na tom české zdravotnictví z pohledu srovnání se zeměmi OECD?
 • + 37 % akutních lůžek vůči průměru OECD
 • Využití akutních lůžek je jen 72 %
 • Pobyt v nemocnici je o 18 % delší než průměr OECD
 • Máme o 22 % méně praktických lékařů a o 61 % více specialistů
 • Návštěv u lékaře je o 85 % více než průměr v OECD
 • Česká zdravotnická zařízení potřebují zvýšit kvalitu a snížit náklady
  • Aktivním řízením svých procesů
  • Využíváním informací pro rychlou reakci při řízení nemocnice
  • Využíváním externích partnerů – lékařů, rehabilitací apod.

(Podklady OECD a haas:consult)

Josef Filip, T-Systems Czech Republic

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu