Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

PSP ČR schválila návrh novely zákona o základních registrech

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Poslanecká sněmovna počátkem listopadu ve třetím čtení schválila návrh zákona, kterým se mění zákon o základních registrech a další související zákony.

Základní registry jsou jedním z infrastrukturních projektů současného e-governmentu. Podstatou tohoto projektu je vytvoření 4 základních registrů veřejné správy, kde se budou soustřeďovat nejdůležitější údaje o občanech, cizincích, právnických osobách a orgánech veřejné moci. Systém základních registrů by měl tvořit páteř komunikace mezi orgány veřejné moci a umožňovat sdílení dat mezi jednotlivými informačními systémy veřejné správy tak, aby občan nemusel dokládat údaje, které jsou o něm vedený v příslušném registru. Systém je přitom otevřen i využívání pro potřeby informačních systémů provozovaných v soukromé sféře. Ostrý provoz základních registrů by měl být spuštěn k 1. červenci 2012.

Předmětem navrhovaného zákona je v návaznosti na aktuální stav přípravy spuštění upravit některé technické podrobnosti zápisu údajů a jejich poskytování oprávněným subjektům. Navrhované změny by měly přispět k vyšší míře efektivity celého systému v

souladu s obecným cílem zajistit sdílení údajů v informačních systémech veřejné správy a snížit tak významně administrativní zátěž jak pro fyzické a právnické osoby, tak pro orgány veřejné moci.

Součástí navrhovaného zákona je i novela zákona o občanských průkazech, která v návaznosti na systém základních registrů omezuje zápis některých údajů do občanského průkazu. Novela počítá s nepovinným zápisem údaje o rodinném stavu (k 1. lednu 2012) a údaje o adrese místa trvalého pobytu (k 1. lednu 2017) do občanského průkazu, a to v souvislosti se zavedením nového

typu elektronicky čitelného občanského průkazu, který by měl umožňovat elektronický přístup k údajům vedeným o občanovi v příslušném registru. Navrhuje se z občanských průkazů úplně vypustit zápis rodného čísla, a to k 1. lednu 2020. K ukončení zápisu tohoto údaje tedy dojde až poté, co bude systém základních registrů fungovat 8 let a zajišťovat online aktualizovaný elektronický přístup k údajům vedeným o občanovi. Systém základních registrů navíc používá jiné identifikátory než rodné číslo, a lze tedy předpokládat,

že dojde k postupnému utlumování používání rodného čísla pro identifikaci fyzické osoby.

Občanský průkaz by měl nadále sloužit k identifikaci držitele pomocí základních údajů, tedy podle jména, příjmení, data a místa narození nebo čísla dokladu.

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu