Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Počet vydaných výpisů dosáhl čtyř milionů

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Letošní říjen se stal dalším mezníkem v historii systému Czech POINT – v jeho průběhu byl vydán výpis s pořadovým číslem 4 000 000!

Po třech letech od zahájení pilotního provozu vydal systém Czech POINT celkem čtyři miliony výpisů. Největší zájem je o výpis z rejstříku trestů, další místa v pomyslném žebříčku patří výpisům z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku a centrálního registru řidičů.

V letošním roce (i v celé historii fungování Czech POINTu) je zatím rekordním měsícem březen – v jeho průběhu bylo vydáno 176 000 výpisů, tedy téměř 6000 výpisů denně. Počet vydaných výpisů se v měsíčním srovnání každým rokem zvyšuje: v roce 2007, kdy se s provozem systému započalo, bylo vydáno

přes 50 tisíc výpisů, o rok později to již byl téměř milion a v roce 2009 necelý milion a půl. Nyní, na začátku listopadu, je počet vydaných výpisů vyšší než za celý loňský rok! Tyto výsledky jsou dány jak rostoucím počtem kontaktních míst, tak i agend, které je možné prostřednictvím Czech POINTu řešit.

Za poslední rok došlo k nárůstu počtu kontaktních míst o více než dva a půl tisíce. Kromě obecních a krajských úřadů a vybraných pracovišť České pošty jsou pobočky Czech POINTu i na zastupitelských úřadech, v kancelářích Hospodářské komory ČR a v kancelářích notářů.

Agend a aplikací, které Czech POINT nabízí, je nyní 16, tou poslední byla v souvislosti s novelou zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, změna hlášení matričních událostí do centrální evidence obyvatel.

S rozvojem systému Czech POINT se pochopitelně počítá i v následujícím období a bude souviset s udržováním součinnosti systémů Czech POINT s Informačním systémem datových schránek, dojde k doplnění funkcionalit v oblasti autorizované konverze, v neposlední řadě budou mít občané možnost univerzálního podání dokumentů na kontaktních místech Czech POINT, kde bude následovat jejich autorizovaná konverze a následné odeslání do datové schránky cílového úřadu.

Počty vydaných výstupů – Celkový počet k 10. 11. 2010: 4 116 068
  Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Celkem
Katastr nemovitostí (KN) 28 379 230 406 349 666 393 866 1 002 317
Obchodní rejstřík (OR) 24 144 150 791 250 641 286 272 711 848
Živnostenský rejstřík (ŽR) 1 338 7 656 31 666 48 178 88 838
Rejstřík trestů (RT) 0 595 615 712 638 692 343 2 000 596
Centrální registr řidičů (BODY) 0 0 104 744 75 125 179 869
Systém kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 0 0 4 512 7 244 11 756
Konverze dokumentů E-L (KD-EL) 0 0 6 805 72 306 79 111
Konverze dokumentů L-E (KD-LE) 0 0 4 389 5 588 9 977
Žádost o zřízení datové schránky (DS) 0 0 15 944 11 789 27 733
Ostatní (Ostatní) 0 0 2 074 1 949 4 023
Celkem 53 861 984 468 1 483 079 1 594 660 4 116 068

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu