Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Elektronizace zdravotnictví na Vysočině

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Stává se již tradicí, že projekty kraje Vysočina, které jsou každoročně prezentovány na konferenci ISSS, jsou vnímány velice pozitivně a mají podporu široké odborné veřejnosti. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady tým lidí, který se aktivně problematikou eHealth zabývá, a to jak na odboru zdravotnictví a odboru informatiky, tak i v jednotlivých nemocnicích. Po loňském schválení Koncepce eHealth navazujeme na naše záměry akčními plány vždy na každý kalendářní rok. To umožňuje nejenom nám, ale i odborné a laické veřejnosti sledovat jednotlivé konkrétní kroky našich aktivit.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Důvodem našich aktivit v oblasti eHealth je současný stav v České republice, který vnímáme jako velkou absenci opravdu reálných eHealth projektů a jejich kompatibility. Pokud se podíváme do oblasti eGovermentu, můžeme vidět dobré výsledky v podobě funkčních projektů Czech POINT nebo datových schránek. Již několik let se účastníme mnoha konferencí, kde se sejde řada odborníků a diskutuje nad problematikou eHealth – bohužel, diskusí to končí. Národní aktivity se omezují na individuální projekty státních orgánů bez společné koncepce a vize, což je škoda. Bylo by na místě začít u několika základních změn např. v legislativě. Opět je to téma, o kterém se mluví na všech odborných konferencích, ale výsledek zůstává pouze u teorie. Z vlastní zkušenosti z projektů na Vysočině víme, že legislativa je problém, i když ne nepřekonatelný. Pro lepší realizaci některých projektů by ale bylo vhodné ji změnit. Bylo by po letech diskusí velice přínosné, kdyby na národní úrovni vznikla opravdu jasná společná vize elektronizace zdravotnictví. Jsem přesvědčen, že úroveň projektu není dána objemem financí, které do záměru jdou – opět z vlastní zkušenosti víme, že i za relativně "malé peníze" lze udělat výrazný posun v oblasti eHealth, a to jak na lokální, tak i na národní úrovni.

V kraji Vysočina jsme se v posledních dvou letech věnovali několika zajímavým projektům. Některé z nich byly zaměřeny na ekonomiku našich zdravotnických organizací a některé se dotýkaly elektronizace zdravotnických záznamů s dopadem na zvýšení péče o pacienta. Mezi ty "ekonomické" projekty patří např. projekt v oblasti DRG, kde šlo o dodávku softwaru pro vyhodnocování produkce akutních lůžkových zdravotnických zařízení. Dále jsme se začali zabývat sběrem dat ze všech našich zdravotnických organizací a v rámci krajského datového skladu začali tvořit nové úložiště, které nám pomáhá při strategických rozhodnutích. V neposlední řadě jsme se zabývali optimalizací nákladů na léky a SZM – implementovali jsme do všech nemocnic kraje systém, kterým postupně sjednocujeme celý proces od požadavku na oddělení až po objednávku u dodavatele. V současné době se zabýváme sjednocením ERP systémů.

Jako velice zajímavý projekt musím zmínit regionální systém pro objednávání pacientů do všech ambulancí kraje Vysočina – e@mbulance. Tento projekt je realizován ve spolupráci s tchaiwanskou stranou, kdy je v našich podmínkách implementován jejich národní rezervační systém. Za několik měsíců práce našich lidí a lidí přímo z Tchaiwanu se nám podařilo doladit všechny detaily systému tak, že ještě do konce tohoto roku bude systém k dispozici pacientům kraje. V první fázi bude systém pilotně fungovat v jihlavské nemocnici a v příštím roce bude rozšířen do ostatních nemocnic kraje.

Projektů na Vysočině v oblasti eHealth je samozřejmě víc a všechny své kroky průběžně prezentujeme na tematických konferencích, jako jsou např. eHealth Days či ISSS. Jsem přesvědčen o tom, že je nutné začít pracovat a ne stále jen diskutovat. Oblast informačních a komunikačních technologií má ve zdravotnictví své nezastupitelné místo a může nám všem být velice dobrým pomocníkem – tak proč toho nevyužít, zvláště, když vývoj v této oblasti nabírá raketové tempo.

MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje Vysočina

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2023 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu