Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

eHealth Days 2010

Ročník: 2010, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Ve zcela zaplněném sále Morava pavilonu A, kdy nestačilo ani připravených 180 míst k sezení, se na brněnském výstavišti ve dnech 19. a 20. října sešla odborná veřejnost, aby v rámci mezinárodní konference eHealth Days 2010 diskutovala problematiku implementace nástrojů eHealth v ČR.

eHealth Days 2010

Konference eHealth Days se v poslední době stala pravidelným doprovodným programem mezinárodního veletrhu Medical Fair. Pořadatelem je vydavatelství odborné literatury z oblasti informačních technologií, elektronických komunikací a zdravotnictví, Sdělovací technika společně s partnery. Záštitu nad letošním ročníkem konference převzalo Ministersto zdravotnictví ČR a generálním partnerem byla Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR. Úvodní prezentaci "eHealth – cesta od záměrů k realizaci" přednesl RNDr. Jiří Schlanger, náměstek pro informatiku Ministerstva zdravotnictví ČR. Uvedl ji slovy: "Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že země obíhá kolem slunce, vyběhl jeden z kněží na veřejnost se slovy – Povolili nám to! Jsme nyní ve stejné situaci. Politici pochopili a uznali, že elektronické zdravotnictví je prostředkem, který může zvýšit kvalitu a bezpečí pacientů, pomoci zdravotníkům a zajistit informační podporu zdravotního pojištění." Jako důležité body problematiky eHealth a jejího zavádění do praxe zdůraznil:

  • důvěryhodnost – nalezení shody všech zainteresovaných subjektů;
  • zákonnost – implementace a provoz musí mít podporu v legislativě;
  • bezpečnost – zajištění dat proti zneužití a manipulaci, bezpečnost musí být zajištěna jak pro uživatele, tak pro poskytovatele;
  • jednoduchost – využití musí být pro uživatele přirozené a jednoduché;
  • otevřenost a flexibilita.

Přípravná fáze implementace funkčního národního systému eHealth by měla podle slov náměstka Schlangera proběhnout v období 2010 a 2011.

Následovala prezentace MUDr. Pavla Horáka, CSc. MBA, ředitele VZP ČR, zabývající se přímým vztahem reformy českého zdravotnictví a problematiky eHealth. Ředitel největší zdravotní pojišťovny v ČR upozornil na základní problém, kdy v případě zdravotního pojištění nejde ve své podstatě o skutečné pojištění. Velká část pojištěnců totiž pojistné neplatí, plátcem je u nich stát. Stávající systém tak nezapojuje do placení pojistného občana.

Anat Katz

Zahraničním hostem konference byla Anat Katz, projektová manažerka klinických výpočetních systémů izraelské zdravotní pojišťovny Maccabi Healthcare Services. Stát Izrael patří v oblasti zdravotnictví k nejvyspělejším a přednáška Anat Katz byla sledována s velkým zájmem. Zabývala se konkrétními zkušenostmi s implementací zdravotnických informačních systémů do praxe. Po představení kompletního systému eHealth v Izraeli měli učastníci konference možnost poznat konkrétní problémy zavádění nástrojů eHealth do reálného života, s nimiž se pracovníci Maccabi Healthcare Services setkávali od roku 1983.

Úvodní blok přednášek uzavřel svým vystoupení MUDr. Milan Cabrnoch, předseda Českého národního fóra pro eHealth, v němž představil Národní plán rozvoje eHealth v ČR.

Jednání prvního dne a následně prezentace druhého dne pokračovaly představováním konkrétních řešení v podání partnerů – společností Intel Czech, Ness Czech, IZIP, Aquasoft, Pharmdata, CompuGroup Medical, T-Systems. Microsoft, Oracle Czech a dalších.

O tom, že problematika eHealth je velice aktuální svědčilo rovněž vystoupení MUDr. Lukáše Kettnera, vedoucího odboru zdravotnictví Kraje Vysočina, který představil pilotní projekt realizovaný v Nemocnici Jihlava. Kraj Vysočina v tomto projektu využívá řešení nevládní organizace Institute for Information Industry (Taipei), která se zabývá zaváděním systémů HIS (Hospital Information Systems) na Tchaj-wanu. Tento projekt klade důraz zejména na výměnu dokumentace mezi Zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) a vybranými nemocnicemi kraje, na zavádění technologie EC (Emergency Card) a na přenos záznamů ZZS do nemocničního NIS. Součástí je rovněž žádankový systém na RDG vyšetření. Také v sousedních státech je problematice využití informačních a komunikačních technologií v systému lékařské péče věnována patřičná pozornost.

Se stavem projektu eHealth v rámci resortu zdravotnictví Slovenska seznámil účastníky Peter Linhardt ze společnosti Ness Slovensko, která je vedoucím subjektem konsorcia pověřeného implementací národního systému eHealth u našich východních sousedů.

RNDr. Petr Beneš

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu