Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Pokles dynamiky nárůstu uživatelů Internetu

Ročník: 2004, Číslo: 3, Rubrika: Zajímavosti

Při zahájení Března -- měsíce Internetu byla prezentována nová čísla o jeho používání. Společnost MARKENT provedla v lednu 2004 již šestý ročník komplexního výzkumného šetření mapujícího postoje obyvatelstva České republiky k Internetu. Výsledky výzkumu přinášejí detailní údaje o zkušenostech obyvatel s Internetem, o formách jeho používání; výzkum dále zachycuje postoje obyvatel k vybraným aspektům používání Internetu a řadu dalších informací. V rámci tohoto celostátního reprezentativního výzkumu byly zpracovány odpovědi celkem 1020 obyvatel ČR starších 18 let. Vzhledem k tomu, že podobně koncipovaný výzkum prováděla společnost i v minulých letech, je možné sledovat naprosto unikátní vývojové trendy.

Aktuální podíl obyvatel, kteří mají vlastní zkušenost s používáním Internetu činil na počátku letošního roku 37 %, což představuje přibližně 2,8 mil. dospělých obyvatel ČR. Jejich podíl se však oproti stejnému období loňského roku změnil jen minimálně -- loni mělo vlastní zkušenost s používáním Internetu 34 % dospělé populace, což v absolutním vyjádření představovalo 2,6 miliónu obyvatel. Z hlediska celkového nárůstu počtu Internetových uživatelů tedy rok 2003 nepřinesl žádný zlom a aktuální závěry výzkumu tak jen dokumentují postupný pokles dynamiky růstu Internetové populace v ČR v posledních letech.

Výzkum však přesto přinesl alespoň jednu pozitivní zprávu: mezi Internetovými uživateli lze již třetím rokem pozorovat převažující podíl tzv. "častých uživatelů", kteří s Internetem pracují častěji než jednou za týden. Ještě v roce 2001 přitom dominovala druhá část uživatelů, které nazýváme "příležitostní uživatelé". Získané závěry naznačují, že většina současných uživatelů pracuje s Internetem mnohem intenzivněji než v roce 1999, kdy jsme začali tuto problematiku zkoumat.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu