Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

2/2001 Titulní strana čísla 2/2001, asi 80 kB
Vyšlo 13. 4. 2001

  Archiv čísel
5/2001
4/2001
3/2001
2/2001
1/2001

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

ISSS 2001: příležitost k bilancování
Letošní, v pořadí již čtvrtý ročník konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), byl již podle svého názvu významnou příležitostí k bilancování dosavadních úspěchů v obou částech veřejné správy -- tedy jak na úrovni státní správy, tak i samosprávy. Současně se zde prezentovaly další záměry v oblasti Internetu a informačních a telekomunikačních technologií, a stejně tak byl velký prostor pro diskusi. Samospráva zde určitě měla co nového představit i co bilancovat, zatímco u státní správy to bylo diferencované -- některé resorty zde byly zastoupeny dokonce na nejvyšší úrovni a měly se čím pochlubit. Jiné resorty se naopak nenamáhaly seznámit veřejnost s výsledky své práce, a nebyly ani ochotny diskutovat o svých záměrech, byť se výrazně dotknou opravdu celé společnosti. [ Z domova ]

Zeptali jsme se… (rozhovor s Karlem Březinou)
Věnoval jsem účasti na konferenci ISSS 2001 velkou pozornost a vyhradil jsem si na ní ve svém nabitém programu maximum možného času. Ukázalo se nesporně, že to byl čas skutečně efektivně naplněný užitečnými jednáními, seznámením s detailní problematikou uplatnění informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě i setkáním s řadou osobností. Pokud bych měl shrnout a vyjádřit své stanovisko použil bych dvě podstatná adjektiva k hodnocení konference -- reprezentativní a inspirativní. Konference byla nesporně reprezentativní jak z hlediska svého kvalitního obsahu, tak s hlediska účasti všech zainteresovaných. Pro mne osobně znamenala zároveň významnou inspiraci pro další práci ve funkci předsedy Rady vlády pro státní informační politiku. Jediné co bych konferenci vytkl, je to, že nedává účastníkům nástroj či návod na to, jak se rozdvojit či roztrojit a zúčastnit se tak všech zajímavých a hodnotných akcí. Pro příští rok je mé rozhodnutí již nyní jasné -- účastním se opět a opět s maximálním nasazením. [ Rozhovory ]

Český zavináč již potřetí
Ocenění Český zavináč za nejvýznamnější počin státní správy, který přispěl k rozvoji informační společnosti, si z Hradce Králové odváží ministr Stanislav Gross pro Ministerstvo vnitra České republiky. V souladu s pravidly a zásadami soutěže se Sdružení Český zavináč rozhodlo udělit tuto cenu v roce 2001 Ministerstvu vnitra České republiky a to za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz. Projekty jsou zaměřeny na praktickou pomoc občanům a mají u veřejnosti mimořádný ohlas o čemž svědčí dlouhodobě vysoká sledovanost. [ Z domova ]

Vyhlášení výsledků soutěže Zlatý erb 2001
Soutěž Zlatý erb vyhlašuje Svaz měst a obcí České republiky a Úřad pro veřejné informační systémy a pořádá Sdružení Zlatý erb pod záštitou portálu Města a obce online. Soutěž je součástí iniciativ v rámci kampaně Březen--měsíc Internetu. Hlavní ceny třetího ročníku soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů byly předány na slavnostním večeru na konferenci ISSS Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové v pondělí 26. 3. 2001. [ Z domova ]

Co je Biblioweb?
Soutěže, kterou v rámci akce Březen měsíc Internetu pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků, se zúčastnilo 43 veřejných knihoven, které se utkaly ve dvou kategoriích -- města do 20000 obyvatel a knihovny ve městech většího rozsahu. Uživatelé vítězných knihoven získají roční bezplatný přístup do mediální databáze TAM-TAM firmy Anopress, která soustřeďuje plné texty řady českých novin, časopisů a zpravodajských pořadů. [ Z domova ]

Knihovna -- informační centrum obce
Nestává se příliš často, aby byla Česká republika v popředí evropských žebříčků příznivého hodnocení. Že má jednu z nejhustších sítí veřejných knihoven, je pozitivní skutečnost. Ze statistických údajů je zřejmé, že veřejná knihovna existuje téměř v každé obci. Převážná většina z těch více než šesti tisíc uváděných je na venkově a velmi často to bývají jediná kulturní zařízení v místě. Mnohé z nich však zůstávají i dnes pouze nostalgickou vzpomínkou na dobu obrození a místem, kde obětaví dobrovolníci klopotně šíří osvětu těm, kteří o ni požádají. [ Z domova ]

Zajištěné a odcizené umělecké předměty -- přehledný obrazový katalog na web
Po půl roce zkušebního provozu se na webových stránkách Ministerstva vnitra a policie objevuje I-EUD -- internetová verze evidenčního systému nalezených a odcizených předmětů kulturní hodnoty provozovaném Kriminální policií ČR (SEUD). Vznik původního systému SEUD (systém evidence uměleckých děl) je u kriminální policie datován k roku 1991, kdy bylo realizováno společné řešení problematiky pro Ministerstvo kultury a Ministerstvo vnitra (resp. policie) vynucené neúměrným nárůstem trestné činnosti v oblasti předmětů kulturní hodnoty. V evidenci SEUD se nacházejí pouze ty předměty, u kterých byla k dispozici alespoň nějaká obrazová dokumentace. Bohužel ne vždy je tato dokumentace v dobré kvalitě. Každý záznam v evidenci SEUD obsahuje obrazovou a textovou popisnou část ke každému předmětu. [ Z domova ]

Daňová přiznání na Internetu
Ministerstvo financí zahájilo v minulém týdnu testování nového programového vybavení, které bude umožňovat podávání daňových přiznání též prostřednictvím internetu. Na www stránce ministerstva financí bude umístěn program, který bude obsahovat inteligentní formulář daňového přiznání umožňující vyplnění přiznání, anebo zaslání souboru ve stanoveném formátu (XML nebo s pevnými oddělovači). Komunikace s tímto serverem bude pomocí protokolu https, aby byla zaručena důvěrnost dat. Po přijetí souboru na serveru dojde k jeho formální kontrole a tisku buď celého přiznání nebo jeho zjednodušené podoby včetně speciálního kontrolního čísla na lokální tiskárně. Toto přiznání se podepíše a doručí běžným způsobem na finanční úřad. [ Z domova ]

Ochrana doménových jmen měst a obcí?
Po uvolnění pravidel pro registraci doménových jmen v nejvyšší úrovni .cz došlo k masové registraci domén subjekty, které s nimi neměly nic společného. To postihlo i řadu měst a posléze i obcí (dále jen obce), které si již nemohou registrovat a provozovat doménu se svým názvem. Dochází k řadě sporů a vzrušených debat. Registrací takové domény není porušen žádný zákon ani pravidlo, protože podle českého právního řádu není možno názvy obcí registrovat jako ochranné známky. Morální nárok a očekávání uživatelů Internetu, že snadno naleznou kvalitní informace o hledané obci na stejně znějící doméně, je však věcí jinou. [ Z domova ]

e-Procurement a státní správa
V současné době probíhá široká diskuse a zároveň medializace využívání nových komunikačních médií, jejichž hlavním představitelem je Internet. Oblasti jeho uplatnění se neustále rozšiřují a je dnes nemožné předpovídat, kde všude najde v budoucnosti uplatnění. Nynějším horkým tématem na scéně českého e-života. Je využití Internetu pro nákup zboží a služeb. Tento článek si klade za cíl hovořit o této problematice ve vztahu k elektronickým nákupům uskutečňovaným podniky a institucemi (B2B -- business to business, resp. B2G -- business to government). [ Zajímavosti ]

Zámek Jemniště, březen 2001
Zámek Jemniště najdete, když odbočíte ze silnice mezi Benešovem a Vlašimí směrem na Postupice a Louňovice pod Blaníkem. Potom znovu zahnete do aleje staletých buků a průčelí zámku máte přímo před sebou. Zámek nechal vystavět roku 1723 hrabě František Adam Trautmannsdorf jako své letní sídlo, poté spolu s celým panstvím střídal majitele, až jej koncem minulého století koupili Sternbergové. Těm byl také v roce 1995 v restituci vrácen, dnes se o svůj majetek starají mladí manželé Jiří a Petra Sternbergovi, kteří též obývají jedno z křídel zámku. Ten je veřejnosti otevřen od dubna do října o víkendech, od června do září i ve všední dny mimo pondělí... [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu