Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2001 Titulní strana čísla 3/2001, asi 80 kB
Vyšlo 21. 6. 2001

  Archiv čísel
5/2001
4/2001
3/2001
2/2001
1/2001

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Co nového na ÚVIS? (rozhovor s Jiřím Krumpem, ředitelem ÚVIS)
Těsně před konferencí ISSS 2001 byl do funkce předsedy Úřadu pro veřejné informační systémy jmenován Ing. Jiří Krump. Před svým jmenováním pracoval jako ředitel administrativní sekce, zodpovědný za rozvoj informačních systémů Úřadu vlády. Pana Krumpa jsme požádali o vyjádření k chodu ÚVIS po zhruba dvouměsíčním působení v jeho čele. [ Rozhovory ]

I ve školství se blýská na lepší časy
Masarykova základní škola, V Lipkách 692, Hradec Králové je zařazena do sítě škol jako běžná škola bez specifického zaměření. Přesto se od ostatních škol liší. Výuka je realizována klasickou frontální metodou s optimálním využíváním technických výukových prostředků a informačních technologií. Na druhé straně škola podporuje netradiční způsoby získávání vědomostí, jejich řazení do logických celků, zobecňování a praktické použití, přičemž ICT se stávají denním pracovním prostředkem všech učitelů i žáků. [ Z domova ]

eNorsko
Věděli jste, že Leiv Eiriksson, Viking norského původu objevil kolem roku 1000 n. l. Ameriku? Roald Amundsen vztyčil v roce 1911 jako první člověk norskou vlajku na Jižním Pólu? Norsko je kolébkou lyžování? Polární záře vzniká zachycením nabitých částic slunce v magnetickém poli Země, které způsobí, že molekuly vzduchu a atomy se rozsvítí? Nobelova cena míru je udělována v Norsku? Norsko je konstituční monarchie? 67 % obyvatel Norska používá Internet? [ Ze zahraničí ]

Malé obce a internet
Zajímavý výzkum pro Národní knihovnu provedla společnost DEMA, a. s. Cílem bylo získat reprezentativní údaje o informačních potřebách venkovské populace se zvláštním zřetelem k využití internetu. Přestože byl výzkum směřován především k řadovému obyvatelstvu, nádstavbovou složkou byly samostatné ankety starostů obcí a zástupců podnikatelské sféry. [ Zajímavosti ]

Zavádění elektronického podpisu
Využití informačních technologií se v dnešní době stává jedním z hlavních zdrojů prosperity vyspělých zemí a motorem jejich národních ekonomik. Sdružení pro informační společnost (SPIS) sdružuje padesát členských firem, které působí v oblasti informatiky. Vedle množství dalších aktivit spolupracuje SPIS také s řadou institucí v oblasti veřejné správy. [ Z domova ]

Pohádka datová o okresech
Na březnové konferenci ISSS 2001 byla v programovém bloku GIS (geografické informační systémy) diskutována otázka: Co bude s daty GIS současných okresních úřadů? Nebudou ztraceny ve víru reformy veřejné správy? Vykrystalizovaly názory: 0) nedělat nic; 1) převést data na kraje; 2) rozdělit a předat je městům, obcím, svazkům obcí; 3) zkombinovat 1) + 2). Času bylo málo, mnoho jiných názorů ani argumentů nezaznělo. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu