Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2001 Titulní strana čísla 4/2001, asi 80 kB
Vyšlo 13. 9. 2001

  Archiv čísel
5/2001
4/2001
3/2001
2/2001
1/2001

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Nasazení technologií bude stále větší (rozhovor s Ing. Tomášem Holendou)
Současná doba je charakteristická všeobecným rozvojem informačních technologií (IT) a jejich uplatňováním v každodenním životě. Platí to i pro odvětví veřejné správy. Informatizace umožňuje vyšší efektivitu činnosti pro centrální sféru, ale také pro územní orgány, kraje, města a obce, které jsou v bezprostředním kontaktu s občany. Probíhající reforma veřejné správy tak otvírá další možnosti využití informačních systémů. Právě v návaznosti na průběh reformy veřejné správy jsme požádali o několik slov ředitele odboru informatizace veřejné správy MV ČR Ing. Tomáše Holendu. [ Rozhovory ]

Informační potřeba pracovníků veřejné správy
Katedra systémové analýzy VŠE v Praze ublikovala koncem loňského roku výsledky výzkumu, zaměřeného na otázky uvedené v titulku. Způsobem dotazníkového šetření byli osloveni vedle velkého vzorku pracovníků měst a obcí rovněž zaměstnanci okresních úřadů. Otázky se zaměřily na informační potřeby respondentů, formy získávání informací, na lokalizaci informačních toků. [ Z domova ]

Standard ISVS ve zkratce
V loňském roce byl schválen zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, který stanovuje, mj. také orgánům územní samosprávy -- krajům a obcím, povinnost zajistit udělení atestů pro informační systémy, jež daný orgán spravuje. [ Z domova ]

Elektronizace veřejné správy
Problematika elektronizace veřejné správy je v poslední době široce diskutována, ale poměrně často pouze ve velmi neurčitých obrysech či z hlediska méně podstatných detailů. Pro veřejnost je bohužel spjata snad jen s elektronickým podpisem, možností podat daňové přiznání, případně vyřídit dalších důležité záležitosti se státní správou e-mailem. [ Z domova ]

INVEX a praktické využití IT v samosprávě
Zapojení informačních technologií (IT) do řízení a chodu státní správy a samosprávy je v poslední době velmi diskutovaná otázka. Webové prezentace obcí, informatika krajských úřadů a vytvoření jednotného informačního systému, to jsou jen některá z mnoha aktuálních témat. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu