Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2001 Titulní strana čísla 1/2001, asi 80 kB
Vyšlo 15. 2. 2001

  Archiv čísel
5/2001
4/2001
3/2001
2/2001
1/2001

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Ing. Františka Dohnala, hejtmana Jihlavského kraje
Informační technologie s rozvojem kraje poměrně úzce souvisí, nejsou však jediným prvkem celkového rozvoje. Záběr aktivit musí být mnohem širší. K tomu, aby kraj prosperoval po hospodářské stránce bude zapotřebí podporovat zejména rozvoj infrastruktury, malého a středního podnikání a vytvořit nová pracovní místa. To jsou priority, které asi budou mít i ostatné kolegové v krajích. Lišit se budou cesty a způsoby, jak jich dosáhnout. V této chvíli musím říci, že samotné informační technologie jsou pro nás téměř virtuální záležitostí. Kraje jsou totiž financovány tak, že na nějaké vybavení tohoto druhu vůbec nemají finance. Před námi je tedy úkol, a z naší strany i otázka na to, jak chce vláda rozvoj informatizace na úrovni kraje financovat. [ Rozhovory ]

ISSS 2001 -- Platforma pro výměnu zkušeností a poznatků
Již čtvrtý ročník mezinárodní konference věnované informačním technologiím, Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2001), je před námi. Letos se koná ve dnech 26. až 27. března, dějištěm budou opět prostory Kongresového centra ALDIS v Hradci Králové. S jejími organizátory jsme si povídali o tom, na co se mohou těšit ti z vás, kteří se konference ISSS 2001 zúčastní. [ Z domova ]

Elektronický obchod: budoucnost ČR?
Stále více Čechů považuje Internet za nedílnou součást svého života. Za poslední čtyři roky se zvýšil počet jeho uživatelů na českém území více než pětinásobně. Pro každého pátého Čecha je pracovním nástrojem, komunikačním prostředkem nebo zdrojem informací a zábavy. Je však opravdu tak důležitým nástrojem komunikace mezi lidmi, jak napovídají průzkumy? A jakým způsobem se k němu staví stát? [ Z domova ]

e-okres Děčín
Společnost měla potřebu komunikovat v každém období svého vývoje. V komunikačních procesech se užívaly vždy nové prostředky tak, jak je přinesla nejprve zvyšující se zkušenost lidí a pak, jak dnes říkáme, technický pokrok. Všimněme si, že nikdy se nikdo neubránil nástupu nových technologií. Od primitivních zvukových signálů přes signály optické (kouřová znamení) a první psané texty v obrázkovém písmu. Dnes se nacházíme v době mohutného rozvoje elektroniky a výpočetní techniky a proto je zbytečné se bránit nástupu internetu. Stejně, jako jsme se někteří před časem obávali začít užívat faxy pro "složitou" obsluhu přístroje, se mnozí z nás obávají počítačů s internetem. Nic, co by bylo příliš komplikované, se nerozšíří k obecnému používání. Tedy obráceně vzato: Je-li to obecně rozšířené, nemůže to být komplikované. To bylo základní heslo pro přesvědčovací kampaň, která dosáhla prvního bodu své cesty -- Všechny obce a obecní úřady v našem okrese mají počítač a komunikují internetem. Je nutno podotknout, že okresní úřad jako iniciátor procesu internetizace v okrese není obcím a obecním úřadům nadřízen a nemohl použít síly a nařídit používání internetu. O to větší je nutno vznést obdiv starostkám, starostům a dalším nadšencům zejména v malých obcích, že našli odvahu se učit něčemu pro mnohé úplně novému. [ Z domova ]

Elektronický podpis v daňové správě
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), stanovuje technické podmínky pro používání elektronického podpisu a poskytování souvisejících služeb. Tím by mělo dojít k zrovnoprávnění dokumentů v elektronické podobě s dosavadními klasickými dokumenty v listinné podobě. [ Z domova ]

Jaká je role obcí při sčítání? (rozhovor s Marií Bohatou, předsedkyní ČSÚ)
Sčítání lidu, domů a bytů se provádí podle sčítacích obvodů. Ty stanovil ČSÚ ve spolupráci s obcemi. Kromě toho budou ještě samostatné sčítací obvody v ubytovacích zařízeních armády, příslušníků Policie, v zařízeních Vězeňské služby, v uprchlických táborech a na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Podstatná a nezastupitelná je však role obcí při výběru sčítacích komisařů. Obce budou také nápomocny komisařům event, revizorům při jejich práci. Budou též přejímat vyplněné tiskopisy od občanů, kteří se rozhodnou pro tento způsob místo odevzdání sčítacím komisařům. Pak budou tyto dokumenty předávat sčítacím revizorům. [ Rozhovory ]

Internet mění svět
Jedenáctého ledna v Ostravě odstartoval neobvyklý a zajímavý projekt -- roadshow "Internet mění svět". Po prosazení zákona o elektronickém podpisu se jedná o další příklad úspěšné spolupráce politiků a komerčního sektoru při budování informační společnosti v České republice. Celý projekt se koná pod záštitou a za osobní účasti předních ústavních činitelů -- ministrů Karla Březiny a Stanislava Grosse, místopředsedy Poslanecké sněmovny Ivana Langera a poslance Vladimíra Mlynáře. Roadshow organizuje Sdružení pro informační společnost společně se šesti partnery -- firmami Český Telecom, Intel, Novell, PVT, RadioMobil a SAP. Čestným partnerem je Úřad pro veřejné informační systémy. Záštitu poskytly Svaz měst a obcí, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora. Dlouhodobá putovní akce proběhne postupně ve dvanácti krajských městech od ledna až do června roku 2001. [ Z domova ]

Vzory popisů činností ve veřejné správě by měly vzniknout co nejdříve
Zákon 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím, platný již více než rok, ukládá subjektům ve veřejné správě určité povinnosti, týkající se jednak poskytování informací vyžadovaných občany, jednak jejich zveřejňování. Od ledna tohoto roku je v platnosti i ustanovení, podle něhož mají být tyto informace zpřístupněny také "způsobem umožňujícím dálkový přístup", čímž je myšlen Internet (leda by se někdo naučil praporkovou abecedu). Výjimku mají pouze obce, které nejsou městy -- ty budou muset vyhovět od ledna příštího roku. [ Z domova ]

Březen opět měsícem Internetu
Internet je pro každého. Takové je motto již 4. ročníku projektu Březen -- měsíc Internetu. Naznačuje, že Internet se stává dostupným téměř pro každého a snad pro každého již nabízí užitečné a zajímavé informace a služby. Novinkou minulého roku byla nabídka bezplatného připojení k Internetu ze strany čtyř významných poskytovatelů připojení. Patří mezi ně i World Online, který je jedním z hlavních partnerů letošního ročníku Měsíce Internetu. Díky připojení zdarma se podstatně rozšířil okruh obyvatel, pro které je Internet dostupným. [ Z domova ]

GIS: móda, zaklínadlo, anebo cesta kupředu?
Do našich luhů, hájů a kanceláří se v uplynulém desetiletí poznenáhlu vkradla nová zkratka: GIS. Sympatické je, že významu počátečních písmen porozumí stejně našinec i světák. Znamená "Geografický informační systém". Bylo by nošením dříví do lesa opakovat školské definice a poučky. Stačí, když si vybavíme, že jde o mapy v počítači, které mají tu příjemnou vlastnost, že "o sobě něco vědí". Grafickým objektům mapy, které vždy znázorňují něco z reálného světa -- město, ulici, dům, parcelu, hrob apod., je v nějaké databázi přiřazena popisná informace. [ Z domova ]

Pohádka ze severu -- O muttike a Internetu
Když na sklonku minulého roku proletěla českými médii zpráva, že na dveře Evropské unie klepá Estonsko a my stojíme nepokojně v notném odstupu za ním, zavládlo všude obrovské zděšení. Mnozí politici se v médiích začali durdit a snažili se vehementně vysvětlit, že to je nějaký omyl. Připustit možnost, že některé postkomunistické země udělaly "Tygří skok" rychleji než my sami, není právě příjemným zjištěním. [ Ze zahraničí ]

Zlepšování komunikace veřejné správy s občany
Vládou schválené dokumenty "Státní informační politika" a "Koncepce budování informačních systémů veřejné správy" kladou důraz na rozvoj informačních systémů veřejné správy s cílem přispět pomocí racionálního a účinného využívání informačních a komunikačních technologií a dalších moderních nástrojů a metod ke zvýšení efektivity a autority veřejné správy a k posílení důvěry občanů ve veřejnou správu. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2021 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu