Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Czech POINT se rozšíří o nové funkcionality

Ročník: 2008, Číslo: 5, Rubrika: Rozhovory

S vrchním ředitelem sekce rozvoje a projektového řízení ICT Ministerstva vnitra ČR Ing. Jindřichem Kolářem jsme hovořili o novinkách v projektu Czech POINT a samozřejmě jsme se dotkli i dalších důležitých prvků současného rozvoje e-governmentu v ČR -- datových schránek, problematiky spisových služeb a komunikační infrastruktury veřejné správy…

Jindřich Kolář, vrchní ředitel sekce rozvoje a projektového řízení ICT MV ČR
Co nového u Czech POINTU?

Tam je stále něco nového. Poslední dva měsíce byly rekordní, například v září jsme vydali přes 107 tisíc výpisů, ale to jen na úvod. Za zmínku určitě stojí nová modifikace, která umožňuje tzv. vnitřní použití výpisů z Rejstříku trestů. V praxi to znamená, že úřady a další subjekty veřejné správy si mohou, na základě novely zákona o Rejstříku trestů platné od 1. 7. 2008, stahovat výpisy samy pro svoje použití -- v případech jako je třeba vydávání rybářského nebo loveckého lístku apod. Oprávnění k tomu mají ústřední orgány, kraje a tzv. "trojkové" obce.

Uvažujete o nějaké změně, která by zavazovala veřejnou správu k tomu, aby tyto možnosti využívala co nejvíc? Myslím tím, že pokud mají přístup ke zdrojům, tedy např. prostřednictvím Czech POINTU, neměly by zatěžovat občana…

V podobě, jak to stavíte, by to asi nešlo. Přesto ale připravujeme jednu změnu, a to od 1. prosince -- tou je tzv. "Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů". Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvalifikace, například v případě podání nabídky do veřejné soutěže. S žádostí o tuto novinku přišlo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR s tím, že by chtělo mít tuto funkcionalitu na Czech POINTech -- mimochodem je to poprvé, kdy přišel s podobnou aktivitou jiný rezort než vnitro. Z jejich hlediska je to pochopitelné -- disponovali zatím pouze jediným pracovištěm v Praze a chtěli to logicky rozšířit… Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy předkládat, ušetří nová funkcionalita poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je ale samozřejmě potřeba se do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré požadované dokumenty.

Co další novinky?

Od 1. ledna budeme schopni vydávat výpisy z karty řidiče, to znamená zpřístupníme data z bodového systému řidičů. To určitě řadu řidičů potěší a každý, kdo si není úplně jistý tím, kolik bodů na svém kontě má, si to bude moci jednoduše prostřednictvím jakéhokoli Czech POINTu zjistit. Technické řešení ještě není úplně finální, ale přípravy tohoto modulu již hodně pokročily. Bude to podobné jako u Rejstříku trestů (jde o neveřejný registr), občan získá výpis stavu konta po důkladném ověření totožnosti. Uvidíme, jak velký zájem o tyto výpisu bude. Předpokládám ale, že ten, kdo hodně jezdí, to bude využívat častěji. A důležité je, aby to působilo jako prevence. S trochou nadsázky se dá říci, že každý bude moci "přizpůsobit svoji jízdu stavu svého bodového konta".

Vidím, že Czech POINT se neustále rozšiřuje…

Jdeme po malých krůčcích, ale stále. Navíc se pomalu začínáme připravovat na konverzi dokumentů, která přijde k 1. 7. 2009 (na základě zákona č. 300/2008 o datových schránkách a konverzi dokumentů). V současné době probíhá rozsáhlá analýza, jak tuto zásadní změnu administrativy optimálně sladit se stávajícím projektem Czech POINT. Na základě této analýzy bude vypsána veřejná zakázka na celé řešení. Nesmím také zapomenout na to, že se společně s Ministerstvem životního prostředí připravujeme na registraci provozovatelů autovrakovišť, evidovaných MŽP.

Jak probíhá zřizování Czech POINTů na dalších obcích?

V současné době máme Czech POINTy na cca 1,5 tisících obcí, připravuje se typový projekt na zřízení kontaktních míst na zbývajících (celkem je v ČR 6244 obcí a 5 vojenských újezdů, jedna obec navíc v současné době vzniká). V blízké době budeme vypisovat typový projekt na konektivitu a další typový projekt na spisové služby.

Kam se bude ubírat vývoj dál?

Postupně chceme rozšiřovat portfolio služeb, abychom dostali administrativu tak blízko k lidem, jak to jen jde. A věřím tomu, že se časem dostaneme do toho stavu, že si občané v řadě případů ani nebudou muset pro ty výpisy chodit a úředníci si jejich záležitosti vyřídí sami. Budeme také dále pracovat na vizi Czech POINTu "at home", definovat možnosti přístupu přímo z domova, z osobního počítače běžného občana přes nějaký systém až k službám obce či Czech POINTu.

Pojďme se krátce zastavit u dalších věcí, které patří do vaší kompetence…

Tak určitě je to komunikační infrastruktura veřejné správy -- už na brněnském Invexu jsme deklarovali, že jsme díky novému přístupu a novým výběrovým řízením ušetřili státu zhruba 250 milionů korun, což je docela dobrý výsledek. Na jaro připravujeme soutěž, která vybere dodavatele až do konce rámcové smlouvy. Zásadní migrační projekty už většinou proběhly, poslední výběr na nové moderní služby, které umožní lepší využívání celé infrastruktury, doběhne příští rok. Také chystáme vypsání typového projektu na konektivitu až do té nejmenší obce tak, abychom mohli všichni jednoduše sdílet potřebná data a měli přístup k registrům. Je to samozřejmě nesmírně důležité i vzhledem k povinnosti od poloviny příštího roku využívat datové schránky. Počítáme samozřejmě i s tím, že některé věci -- především datové schránky a spisové služby u těch nejmenších obcí -- mohou být hostované, třeba na "trojce" nebo na kraji.

Vidím, že EGON už natahuje ručičky i do těch nejzapadlejších koutů…

Máte pravdu, jednotlivé ostrůvky se opravdu začínají spojovat a ten náš panáček se začíná rýsovat daleko ostřeji..

Děkujeme za rozhovor.

Prokop Konopa, Tomáš Renčín

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu