Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ministerstvo vnitra převádí správu a provozování komunikační infrastruktury

Ročník: 2008, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

V pátek 31. října došlo mezi Ministerstvem vnitra ČR a Českou poštou k podpisu smluv, které řeší převod správy komunikační infrastruktury z MV ČR na Českou poštu. Poskytování služeb bude zahájeno 1. ledna 2009, k 30. dubnu 2009 dojde k ukončení přechodného, resp. kalibračního období.

V pátek 31. října došlo mezi Ministerstvem vnitra ČR a Českou poštou k podpisu smluv, které řeší převod správy komunikační infrastruktury z MV ČR na Českou poštu. Poskytování služeb bude zahájeno 1. ledna 2009, k 30. dubnu 2009 dojde k ukončení přechodného, resp. kalibračního období.

Náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček k tomu poznamenal: "Chtěli jsme snížit počty zaměstnanců, odstranit roztříštěnost služeb poskytovaných naším ministerstvem a oddělit správu komunikační infrastruktury od správy dat. Česká pošta splňuje předpoklady, jak z hlediska ochrany citlivých informací, tak zároveň vyhovuje našemu požadavku, aby měl stát přímou kontrolu nad tím, jak bude Česká pošta plnit smluvní závazky ve vztahu k Ministerstvu vnitra. Náklady, které budeme platit České poště, znamenají, že za následující pětileté období uspoříme asi 368 milionů korun."

Česká pošta dosud spolupracovala s MV ČR v rámci projektu Czech POINT, od příštího roku bude zajišťovat rovněž elektronickou komunikaci mezi občany, veřejnou správou a dalšími subjekty související se zavedením datových schránek.

Hlavní cíle transformace ICT Ministerstva vnitra na Českou poštu:

  • zajištění potřebné úrovně ICT služeb poskytovaných externí servisní organizací i vlastními kapacitami Ministerstva
  • zajištění maximální bezpečnosti provozu sítě a přenosu dat
  • snížení personální náročnosti poskytovaných ICT služeb v rámci resortu
  • oddělení provozování od projektování ICT systémů a aplikací
  • zefektivnění a optimalizace činností útvarů ICT na Ministerstvu vnitra
  • optimalizace nákladů na zajištění ICT služeb Ministerstva vnitra

pk

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu