Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2008 Titulní strana čísla 4/2008, asi 80 kB
Vyšlo 19. 9. 2008

  Archiv čísel
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Naším hlavním cílem je zásadní reforma veřejné správy
Hlavním cílem iniciativy eStát je hledat cesty jak co nejefektivněji spravovat stát, rychle a plynule poskytovat služby občanům a za pomoci moderních technologií zjednodušovat administrativu, snižovat byrokracii a zvyšovat transparentnost. Jde především o prosazení určitého konceptu, na němž se shodne politická i hospodářská reprezentace a jehož realizace přinese jednu z klíčových reforem nezbytných pro další úspěšný rozvoj České republiky. O snaze prosadit maximum z těchto vizí jsme v prostorách Senátu Parlamentu ČR hovořili s vedoucím projektu a jedním z jeho zakladatelů Edvardem Kožušníkem. [ Rozhovory ]

Czech POINT pohledem partnerů
O názor na projekt Czech POINT jsme požádali dva zástupce subjektů, o jejichž data je v současné době mezi občany ČR největší zájem -- Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a Rejstříku trestů. [ Rozhovory ]

Datové schránky změní způsob fungování veřejné správy
O zavedení datových schránek jako jednoho z významných prvků dalšího rozvoje e-governmentu v České republice a jednoho z nejdůležitějších nástrojů elektronické komunikace právnických osob i občanů s veřejnou správou se hovoří již delší dobu (pro právnické osoby budou povinné, pro fyzické osoby dobrovolné). Vzhledem k tomu, že na tomto poli panuje řada nejasností a dohadů, iniciovala redakce časopisu Obec a finance těsně před uzávěrkou tohoto čísla improvizované diskusní setkání, kterého se zúčastnili Ing. Ondřej Felix, CSc., poradce náměstka ministra vnitra Zdeňka Zajíčka, Mgr. Jan Brychta, projekt manažer společnosti Triada, a RNDr. Tomáš Renčín, který zde zastupoval Komisi informačních systémů Svazu měst a obcí ČR. [ Z domova ]

Program konference ISSS 2009 bude zase bohatší
Ve dnech 6.--7. dubna 2009 se v Hradci Králové uskuteční již dvanáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě, a to pod oficiální záštitou "Předsednictví ČR Radě EU". Rozsáhlá akce, jejíž součástí jsou již řadu let také mezinárodní konference LORIS, věnovaná v poslední době především twinningové spolupráci evropských měst a regionů, a V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) zaměřená na výměnu zkušeností a spolupráci zemí Visegrádu v oblasti informatizace veřejné správy, patří k největším událostem svého druhu v celém regionu střední a jihovýchodní Evropy. Letos bude doplněna i o další mezinárodní konferenci připravovanou ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Evropskou komisí a zaměřenou hlavně na problematiku registrů a sdílení dat v rámci Evropské unie. [ Z domova ]

Rozvoj eGovernmentu z pohledu Svazu měst a obcí ČR
Jedním z hlavních cílů Svazu měst a obcí ČR je hájit zájmy samospráv, být kvalifikovaným partnerem vlády ČR i Evropských institucí při diskusích o legislativě, koncepcích a financování, ale i napomáhat šíření příkladů dobré praxe z domova i zahraničí. [ Z domova ]

Některé důsledky zákona o e-governmentu pro městské a obecní úřady
Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů již prošel celým legislativním procesem. Od 1. července 2009, kdy nabude účinnosti, přinese celou řadu změn v oblasti veřejné správy. O některých technických důsledcích tohoto legislativního předpisu pojednává následující článek. [ Z domova ]

Digitalizace TV vysílání -- výzva pro veřejnou správu
O nastupujícím digitálním televizním vysílání, které v následujících měsících postupně nahradí stávající analogový signál, slyšelo podle výsledků průzkumu, který pro Český telekomunikační úřad vypracovala agentura STEM/MARK, devět z deseti obyvatel Česka. Odborníci se však domnívají, že přestože výsledek vypadá celkem uspokojivě, informovanost občanů není příliš dobrá a obce i města by se měla do informování veřejnosti zapojit ve větším rozsahu. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu