Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Ing. Zdeňka Huška, ředitele MEPCO

Ročník: 2008, Číslo: 5, Rubrika: Rozhovory

Kde vidíte hlavní problémy v oblasti čerpání finančních prostředků EU ze strany obcí, měst a regionů, především s přihlédnutím k projektům z oblasti ICT a chytré administrativy?

Ing. Zdeněk Hušek, ředitel mezinárodního poradenského centra obcí a měst MEPCO

Co se týče čerpání obcí, podařilo se již rozběhnout většinu operačních programů. Stěžejní zůstávají regionální programy sloužící k revitalizaci objektů měst a obcí a Program rozvoje venkova pro menší sídla. Poměrně úspěšně je ale možné čerpat i z OP Životní prostředí. Aktuálně se dokončují první integrované plány rozvoje měst pro revitalizaci sídlišť (IOP). Integrované plány pro velká města se již dokončily, někde jsou již podepsané i smlouvy. Na rozdíl od minulého programovacího období se zvedl zájem obcí o tzv. měkké neinvestiční projekty, které vhodně doplňují, respektive obsahem naplňují, investiční projekty.

Z pohledu integrovaných přístupů k rozvoji obcí tedy zůstává nenaplněna část tzv. "chytré administrativy", kam patří vzdělávání pracovníků obcí a také zavádění počítačových systémů. Bohužel zde zatím neprobíhají výzvy a není úplně jasné, na co bude možné prostředky použít, tedy jaké budou národní centrální projekty a kde bude možná iniciativa obcí. MV ČR sice připravuje analytické podklady, ale obce potřebují (například právě pro integrované plány) mít jasno, co půjde realizovat (tedy například zdali je možné financovat software na podporu řízení projektů a rozvoje měst). Vzhledem k tomu, že máme konec roku 2008 a vstupujeme do třetího roku evropské "sedmiletky", na realizaci projektů příliš času nezbývá.

Dle mého názoru je toto zpoždění problematické ještě z jednoho důvodu. Když se programoval systém čerpání fondů v ČR, počítalo se s tím, že "chytrá administrativa" přispěje i ke zlepšení kvality projektů a jejich realizace, díky posílení odborné i informační kapacity obcí. To se ale netýká jen vlastních projektů obcí. Úmyslem EU bylo posílit kvalitu veřejné správy i proto, že to je součást celkové konkurenceschopnosti ekonomiky, například snížení administrativy pro malé a střední podniky. Zajímavě toto téma zpropagoval Ekonom se soutěží "Město pro byznys", kde byla výkonnost veřejné správy jedním z kritérií soutěže. Pokud tedy tyto prostředky stále nevyužíváme, můžeme ohrozit dopady dalších projektů. Víme že někteří předkladatelů projektů budou mít problémy s jejich řízením, často jim při zpracování chyběla kvalitní data, případně nástroje pro jejich interpretaci. Chytrá administrativa měla posílit právě tuto schopnost předkladatelů pracovat s měkkými daty a realizovat projekty, které budou mít dopad na regionální konkurenceschopnost. To se může nakonec projevit na neplnění indikátorů.

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu