Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2008 Titulní strana čísla 1/2008, asi 80 kB
Vyšlo 15. 2. 2008

  Archiv čísel
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra
Ministerstvo informatiky bylo zrušeno k 1. červnu 2007 a jeho agendy byly delimitovány na jiná resortní ministerstva. Ministerstvo vnitra převzalo kompetence především v oblasti elektronizace veřejné správy, resp. projekty v rámci eGovernmentu. V rozpočtové kapitole ministerstva byl proto zřízen nový program eGovernment, který je strukturován do devíti podprogramů, jako např. Czech POINT, centrální registry, komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) či Open Source Software. [ Rozhovory ]

Konference ISSS vstupuje do druhého desetiletí
Ve dnech 7. a 8. dubna 2008 se v Hradci Králové uskuteční již jedenáctý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Politici, zástupci státních orgánů i samosprávných celků, stejně jako odborníci či dodavatelé moderních technologií, se opět setkají v kongresovém centru Aldis a budou se dva dny intenzivně věnovat aktuálním otázkám souvisejícím s informatizací veřejné správy. Jak se již stalo pravidlem, konference ISSS bude opět doprovázena mezinárodní konferencí Visegrádské čtyřky V4DIS (Visegrad Four for Developing Information Society) a konferencí LORIS. [ Z domova ]

Země Visegrádu a srovnání rozvoje informační společnosti s Evropou
Na podzim loňského roku proběhla v Lisabonu 4. ministerská konference o eGovernmentu. Pod heslem "Sklízeme přínosy eGovernment" se zde sešli ministři členských států a představitelé dalších zemí, do jejichž kompetence spadá rozvoj informační společnosti. [ Ze zahraničí ]

Informační společnost v České republice z pohledu statistiky
Český statistický úřad provádí pravidelná šetření o stavu informační společnosti v ČR od roku 2003. Sleduje využívání informačních technologií v domácnostech, firmách a veřejném sektoru. Vybavenost domácností a firem informačními technologiemi je důležitá pro uplatňování rozvoje eGovernment a jeho využívání v co nejvyšší míře. Poslední šetření proběhlo v roce 2007. [ Z domova ]

Elektronické novinky z Visegrádského fondu
Rok 2008 je pro Mezinárodní visegrádský fond devátým rokem existence. Za tu dobu se podařilo několikrát navýšit rozpočet Fondu, který sestává z rovných příspěvků členských států Visegrádské skupiny, na jeho současnou úroveň, a to 5 mil. €. Fond podpořil již více než 1700 grantových projektů v zemích Visegrádské čtyřky (V4), ale i v sousedních státech. [ Ze zahraničí ]

Projekt eParticipate a další
Rozhovor s hejtmanem kraje Vysočina Mgr. Milošem Vystrčilem [ Z domova ]

Pracujeme na zlepšování funkčnosti našich systémů a služeb
Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) je ústředním správním orgánem zeměměřičství a katastru nemovitostí České republiky a již řadu let zaujímá čelné místo mezi institucemi, které se snaží o moderní přístup k e-governmentu, zpřístupnění dat pro občany, zjednodušení administrativy a zefektivnění výkonu veřejné správy. S předsedou úřadu, Ing. Karlem Večeřem, jsme hovořili o nových funkcích informačního systému katastru nemovitostí, webových službách, základních registrech i řadě dalších novinek, které posunují využívání dat z katastru nemovitostí na kvalitativně vyšší úroveň... [ Rozhovory ]

Nezbytná spolupráce -- informatika, zdravotní péče a veřejná správa
Zdravotnictví se rychle stává jednou z nejdůležitějších oblastí ekonomiky. Zároveň jde o sektor, jehož vybavenost skutečně účinnými informačními technologiemi je nízká. Vyřešit tento problém však není ani trochu snadné, přičemž finance nehrají kupodivu tu nejpodstatnější roli. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu