Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2008 Titulní strana čísla 3/2008, asi 80 kB
Vyšlo 16. 6. 2008

  Archiv čísel
5/2008
4/2008
3/2008
2/2008
1/2008

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj
"Zvláštní cena ministra pro místní rozvoj je jedním z výrazných stimulů pro města, obce a regiony" říká Ing. Jiří Vačkář, náměstek ministra pro místní rozvoj. [ Z domova ]

Kozlovice -- cena v kategorii obce
"Obec Kozlovice zprovoznila své internetové stránky v roce 2003 -- jednak proto, že to vyžaduje zákon, ale hlavně proto, že jsem internet považoval za perspektivní informační médium," říká Ing. Miroslav Tofel, starosta obce. "V té době byly ještě velké problémy s připojením a především s cenami za konektivitu. Za vznikem stránek tak stálo velké nadšení a málo peněz. Kompletní analýzu (tzn. co na stránkách bude) jsem provedl sám a jejich zpracování včetně redakčního systému provedl (a provádí) náš webmaster Jiří Polášek, kterému chci touto cestou velmi poděkovat." [ Z domova ]

Vychodni-Cechy obhájily pozici nejlepšího regionálního turistického portálu
V rámci letošního ročníku prestižní soutěže Zlatý erb byla udělena rovněž zvláštní cena ministra pro místní rozvoj za nejlepší turistickou prezentaci na webových stránkách v oblasti měst a obcí a turistických regionů. [ Z domova ]

Webové prezentace v oblasti cestovního ruchu
Nejdůležitější postřehy odborné poroty, týkající se především nedostatků na webových stránkách přihlášených do čtvrtého ročníku soutěže o cenu ministra pro místní rozvoj. [ Z domova ]

Národní portál ČR
Jedním z cílů připravovaného národního portálu je poskytnout jednotné, komplexní a provázané informace, což by bez aktivní spolupráce regionálních partnerů nebylo nikdy proveditelné. Dobře víme, že některé webové prezentace už nyní poskytují velmi dobré a široké spektrum informací. Rozhodně nechceme vzbudit dojem, že národní portál bude jako hypermarket, který postupně spolkne drobné podnikatele. Regionální portály budou plnit své funkce dál a navíc jim přibude silný partner zasahující nejen vymezené území, ale celou Českou republiku -- a to je výhoda především na poli zahraniční prezentace. [ Z domova ]

Jak na turistické webové stránky obcí a regionů
Kdo nemá kvalitní webové stránky, ten jako by nebyl a ztrácí jeden z významných způsobů oslovení potenciálních návštěvníků. Tak by bylo možné přetlumočit okřídlené rčení těm, kteří působí v propagaci destinací cestovního ruchu, jmenovitě měst/obcí a regionů. Jak měřit kvalitu webové prezentace pro cestovní ruch a jak napomoci rozvoji kvality těchto stránek? Způsobů je několik. [ Z domova ]

Povinně zveřejňované informace
Webmasteři, redaktoři nebo tiskoví mluvčí úřadů se často domnívají, že postačí na webu zveřejnit, co uznají za vhodné a o co se lidé dle jejich soudu zajímají. Ti více znalí zveřejní položky podle vyhlášky Ministerstva informatiky č. 442/2006 Sb. Věc je však složitější. Existuje několik skupin povinných informací: informace povinně zveřejňované podle zákona o svobodě informací č. 106/99 Sb. (InfZ), pokryté uvedenou vyhláškou, dále ty, které nepokrývá uvedená vyhláška, a konečně informace, jejichž zveřejnění ukládají další zákony. K formě zveřejnění se vtahují i některé další povinnosti. [ Z domova ]

Přehled webových prezentací v cestovním ruchu dle jednotlivých kritérií
Projektům, oceněným v rámci "zvláštní ceny ministra pro místní rozvoj za nejlepší webovou prezentaci v oblasti cestovního ruchu", byla věnována jedna ze stránek přílohy Veřejná správa online 3/2008. Vzhledem k tomu, že hodnocení této soutěže je velice propracované, přinášíme v tomto materiálu přehled vítězů jednotlivých kritérií. Tento přehled se může stát důležitou pomůckou při dalším vylepšování webových stránek obcí, měst a regionů a může významně přispět k úspěchu v dalších ročnících soutěže. [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu