Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Průzkum ČSÚ -- webové stránky veřejné správy v roce 2008

Ročník: 2008, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Český statistický úřad provádí průzkum webových stránek orgánů veřejné správy jako doplňující šetření k ročnímu pravidelnému šetření o využívání ICT ve veřejné správě. V roce 2008 bylo do průzkumu webových stránek orgánů veřejné správy zahrnuto, stejně jako v předchozím roce, 244 institucí veřejné správy.

Všechny úřady měly vlastní webové stránky a také kontaktní emailovou adresu. Poskytování základních informací o úřadech i základních informacích pro občany je již samozřejmostí. Důležité dokumenty úřadu (vyhlášky, nařízení, usnesení, zákony) byly zveřejněny u 238 sledovaných úřadů (98 %), Personální obsazení úřadu i Povinné informace pode standardu ISVS uvádělo na shodně 241 úřadů (99 %). Elektronickou podatelnu mělo 239 úřadů, což činilo 98 % ze všech sledovaných.

Oproti roku 2007 se zvýšil počet úřadů, které na webových stránkách usnadňovaly návštěvníkům orientaci pomocí fulltextového vyhledávače, v roce 2007 to bylo 213 (87 %) úřadů, v letošním roce již 238 úřadů (98 %). Informace o volných pracovních místech v úřadu zveřejňuje na webových stránkách 100 % krajských úřadů i ústředních orgánů státní správy. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě krajských úřadů a úřadů ústřední státní správy dosahuje již většina sledovaných ukazatelů k hranici 100 %.

On-line kontakt s úřadem umožňoval pouze jeden krajský úřad, 3 úřady ústřední státní správy a 77 (38 %) obcí s rozšířenou působností. Dalším sledovaným ukazatelem, který se nevyskytoval u většiny úřadů, bylo zveřejňování nejčastějších dotazů a odpovědí na ně (FAQ), ty zveřejňovalo 13 (52 %) úřadů ústřední státní správy, 3 krajské úřady a 56 (27 %) obcí s rozšířenou působností. Diskuse byla v době průzkumu otevřena na stránkách dvou úřadů ústřední státní správy, pěti krajských úřadů a na stránkách 63 (31 %) obcí s rozšířenou působností. Anketa k aktuálnímu tématu probíhala v době průzkumu u 3 úřadů ústřední státní správy, 6 krajských úřadů a 77 (38 %) obcí s rozšířenou působností.

Stejně jako v případě obcí s rozšířenou působností bylo u krajských úřadů dále zjišťováno poskytování některých informací a služeb. O historii kraje informovalo občany 10 krajských úřadů, o kultuře v kraji jich informovalo 12 a službu zasílání informací na e-mail poskytovalo 5 krajských úřadů.

Vybrané on-line služby na stránkách úřadů, srpen 2008, ČSÚ
Vybrané on-line služby na stránkách úřadů, srpen 2008, ČSÚ

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2024 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu