Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

4/2003 Titulní strana čísla 4/2003, asi 80 kB
Vyšlo 11. 9. 2003

  Archiv čísel
5/2003
4/2003
3/2003
2/2003
1/2003

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Ing. Lubomíra Moravčíka, náměstka ministra informatiky

Přicházíte do funkce náměstka ministra informatiky. Kde bylo Vaše předchozí působiště?

Na MI přicházím proto, že mne oslovil ministr a také proto, že informatika mne nejen živí, ale zároveň je to i můj koníček. To samo o sobě nemusí být kvalifikací pro uvedenou funkci. Prošel jsem stadiem programátora, projektanta a působím v oboru od doby, kdy se ještě nehovořilo o informatice, ale o hromadném zpracování dat. V posledním období jsem řídil informatiku na úseku celní správy. Zpracovali jsme řadu projektů, které našly uplatnění v rovině evropského i světového celního procesu. Znám problematiku resortu také z druhé strany, z pohledu informatiků a domnívám se, že vím, které věci by se měly změnit a také se o to budu snažit. [ Rozhovory ]

Světový summit o informační společnosti
Světový summit o informační společnosti (World Summit on Information Society -- WSIS) se uskuteční ve dvou fázích. První proběhne ve dnech 10.--12. prosince 2003. Druhá fáze se uskuteční v Tunisu 16.--18. listopadu 2005. Summit WSIS je pořádán systémem organizací OSN pod patronací generálního tajemníka OSN Kofi Annana. O přípravě summitu a souvisejících otázkách jsme hovořili s náměstkyní ministra informatiky Ing. Danou Bérovou. [ Rozhovory ]

Portál veřejné správy
Cílem projektu Portál veřejné správy je vytvoření virtuálního úřadu na bázi elektronické veřejné správy, tzv. e-governmentu. Účelem je poskytovat dálkový přístup ke kompletním informacím a službám jednotlivých institucí veřejné správy. Zpřístupnit celé veřejné správě její znalosti, fakta a záznamy, zvýšit její efektivitu a posílit důvěru občanů ve veřejnou správu. [ Z domova ]

Elektronické služby v Hradci Králové
Novou službu občanům zavedli na Magistrátu v Hradci Králové. Jedná se o evidenci vozidel. Účastník může pomocí vyvolávacího systému urychlit příslušné správní řízení -- vyřadit nebo přihlásit vozidlo k registraci, zaplatit správní poplatky, může ukončit vyřazení vozidla z provozu a nebo provést žádost o zápis změn údajů v registru. [ Z domova ]

ISSS 2004 -- Hradec Králové 29.--30. března 2004
Konference zaměřená na využití informačních systémů ve veřejné správě je určená zejména informatikům obcí, měst, krajských a ústředních úřadů, představitelům státní správy a samosprávy, starostům, hejtmanům a poslancům. Slouží k výměně názorů mezi uživateli a dodavateli informačních a komunikačních technologií. Součástí konference je rovněž její mezinárodní část LORIS -- významné evropské setkání věnované problematice informační společnosti. [ Zajímavosti ]

Internet do škol -- Kontrolní zpráva o využití prostředků státního rozpočtu
Několik let se prosazoval názor, aby internet byl co nejdříve a v co největším rozsahu zaveden do škol. Je to nejvhodnější cesta, jak přispět k rozvoji informační společnosti. V mládí je budoucnost, a čím dříve se děti naučí využívat informační technologie, tím větší je předpoklad aktivního rozvoje jejich znalostí. [ Z domova ]

Komunikační strategie krajských a místních samosprávných orgánů
V rámci projektu PHARE bylo zpracováno doporučení pro zpracování komunikačních strategií pro krajskou a místní samosprávu. Strategie usiluje o dosažení určité změny. Proto musí vycházet z konkrétní vize a dlouhodobých cílů. V tomto materiálu se budeme zabývat především strategickými cíli, cestami jak jich dosáhnout a zásadami komunikace. [ Zajímavosti ]

Využívání elektronických způsobů komunikace postiženými občany ve Španělsku
Elektronická veřejná správa (e-Government) a celá problematika informační společnosti spadá ve Španělsku do kompetence Ministerstva pro vědu a technologii. 11. července 2002 byl ve Španělsku přijat zákon č. 34/2002 o službách v informační společnosti a elektronickm obchodu, který je základní právní normou v tématu elektronické komunikace včetně nediskriminace různých skupin občanů. [ Ze zahraničí ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu