Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Zeptali jsme se Ing. Mirka Topolánka, předsedy ODS

Ročník: 2003, Číslo: 5, Rubrika: Rozhovory

Na semináři, který probíhal v rámci veletrhu INVEX jste představil deklaraci ODS pro oblast informatiky a telekomunikací. Jaký je ale Váš osobní vztah k počítačům?

Vystudoval jsem obor regulační a automatizační technika a v době, kdy jsem projektoval jsem musel tehdejší systémy ovládat. Doba však jde rychle kupředu a dnes jsem pouhým uživatelem. Pracuji s internetem, posílám elektronickou poštu, ovládám věci, které potřebuji pro svou práci. V odborných otázkách se opírám o tým expertů a zajímá mne zejména role státu v této oblasti.

Zmíněná deklarace právě těmto otázkám věnuje velkou pozornost. Jak tedy vidíte úlohu státu na poli ICT?

Mělo by dojít jednoznačně k omezení zásahů státu a k minimalizaci jeho regulačních snah. Volné působení tržních sil se vždy v delší perspektivě pro spotřebitele ukázalo jako daleko výhodnější než státní řízení. Regulovat by se měly minimálně a transparentně tzv. omezené statky - kmitočty, číselný plán apod. Stát by měl stanovit jasná pravidla, zabezpečit, aby systémy na jednotlivých uzlech byly kompatibilní, aby mohly pracovat v daném rozhraní a neunikaly přitom informace. To jsou pravidla pro chování subjektů na trhu ICT, ať je to spotřebitel, dodavatel nebo provozovatel. Stát však postupuje velmi komplikovaně a domnívá se, že čím přesnější a podrobnější budou pravidla, tím lépe to bude fungovat. Opak je pravdou.

Další otázka se týká úrovně veřejných služeb, kde stát rovněž hraje důležitou úlohu.

Veřejný sektor musí v oblastech, které zajišťuje, nabízet služby srovnatelné s privátním sektorem. Požadavky občanů musí být na prvním místě. Jedná se nám o zásadní změnu na úrovni myšlení úředníků, chceme minimalizovat zásahy státu do života občanů a revidovat agendy, kterými stát do života občanů zasahuje. Celá reforma měla začít důslednou revizí všech předpisů a nařízení. Ukázalo by se, že jejich velká část je zbytečná. Zdůrazníme význam této problematiky jejím zastřešením ve vládě přímo na úrovni premiéra.

Jak se díváte na otázku počítačové gramotnosti ve vztahu k veřejným službám?

Začít se musí u počítačové gramotnosti, to je ale problém, který je dlouhodobý a nedá se řešit násilně. Představa, že polovina populace během dvou let zvládne počítače a bude užívat programy, které jim stát připraví je nereálná. Uživatel si sám určí tempo změn v této oblasti. Nevěřím na projekty připravené státem, které nikdo nežádá, nepotřebuje a ke své funkci potřebují nakonec další úředníky. Základem je zjednodušení a zrušení předpisů, nikoliv jejich převod na elektronické zpracování, to je jen podpůrný krok.

Jak se díváte na podporu školství a vzdělávání?

Vzdělávání je základem, stát to však nemusí detailně organizovat, stačí stanovit pravidla. Rozhodují motivační prvky pro chování lidí, nikoli nařizování a přikazování. To platí i pro učitele -- problém informační gramotnosti nevyřešíme tím, že jim přidělíme notebooky. Prvotním kvalifikačním předpokladem každého učitele musí být počítačová gramotnost. To je bude automaticky motivovat k jejímu získání a posléze k využívání v praxi.

-as-

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu