Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2003 Titulní strana čísla 1/2003, asi 80 kB
Vyšlo 13. 2. 2003

  Archiv čísel
5/2003
4/2003
3/2003
2/2003
1/2003

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Do Evropy elektronicky
VI. ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2003) se blíží. Uskuteční se ve dnech 24. a 25. března v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. Tato akce se v průběhu uplynulých pěti let stala centrem každoročních pracovních setkání více než tisícovky reprezentantů státní správy a samosprávy, politiků i odborníků z oblasti ICT. Zároveň je to místo, kde se pravidelně hodnotí pokrok v oblasti využívání nejmodernějších informačních technologií na místní, regionální i celorepublikové úrovni. [ Z domova ]

Zeptali jsme se Ing. Dany Bérové, náměstkyně ministra informatiky
Do sféry působnosti naší sekce e-Government patří dálkový přístup k správním agendám, vše co souvisí s portálem veřejné správy. Náplní naší práce bude dále podpora rozvoje počítačové gramotnosti. To se projeví zejména v koordinaci a přípravě vzdělávacích programů pro širší vrstvy starší populace. Podstatnou část náplně sekce tvoří tvorba legislativy, zejména pro další rozvoj elektronického obchodu. Prioritu však má příprava legislativy pro e-government, především zákon o registrech veřejné správy. Sekce taky bude připravovat koncepční materiály pro oblast e-governmentu. [ Rozhovory ]

Transformace informačních technologií
Ještě není dostatečný časový odstup pro zhodnocení transformace informačních technologií z okresních úřadů na obce a kraje. Přesto se pokusím o určité shrnutí dosud plně neukončeného procesu a dále o sdělení několika zkušeností, které by mohly pracovníkům v oboru ICT ušetřit některé komplikace, které může přinést setrvávání na dosavadních zvykových právech v této oblasti. [ Z domova ]

Březen je pošesté Měsícem Internetu
Poslední březnový týden již tradičně začíná v Hradci Králové významnou konferencí, na kterou se sjíždějí účastníci nejen z celé republiky, ale i ze zahraničí. Konference Internet ve státní správě a samosprávě však není jedinou akcí, která se v březnu zabývá Internetem. [ Z domova ]

Biblioweb 2003
Již počtvrté budou čeští knihovníci soutěžit v rámci celostátní akce Březen -- měsíc internetu o nejlepší webovou prezentaci. Cílem této soutěže, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, je zvýšit kvalitu webových stránek knihoven. [ Zajímavosti ]

Geoaplikace roku tentokrát jinak
Ke konferenci ISSS pořádané pravidelně v Hradci Králové patří již tradičně soutěž Geoaplikace roku. Soutěž organizuje Česká asociace pro geoinformace (CAGI) pod záštitou náměstka pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a ve spolupráci s komisí ISMO Svazu měst a obcí ČR. [ Z domova ]

Zlatý erb 2003
Pátý ročník soutěže o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů Zlatý erb vyhlašuje Ministerstvo informatiky České republiky pod osobní záštitou ministra Vladimíra Mlynáře. Soutěž spolupořádají Ministerstvo vnitra ČR a Svaz měst a obcí ČR. Organizaci zajišťuje sdružení Zlatý erb ve spolupráci s portálem Města a obce online. Zlatý erb je součástí kampaně Březen měsíc internetu a je již tradičně vyhlašován na konferenci ISSS. [ Z domova ]

SPIS na konferenci ISSS 2003
Sdružení pro informační společnost (SPIS) je také letos spoluorganizátorem konference ISSS v Hradci Králové. SPIS je profesní asociace padesáti nejprestižnějších firem z oboru informačních a komunikačních technologií, jehož cílem je prosazovat budování informační společnosti v České republice. [ Z domova ]

Cento -- město historie i současnosti
Cento je malé město na severu Itálie, ležící mezi Ferrarou, Boloní a Modenou. Žije zde asi třicet tisíc obyvatel. Zajímavé jsou služby online, které místní radnice poskytuje občanům i podnikatelům. [ Ze zahraničí ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu