Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Portál veřejné správy

Ročník: 2003, Číslo: 5, Rubrika: Z domova

Ministerstvo informatiky zahájilo plný provoz Portálu veřejné správy. Cílem této webové služby je poskytnout bezplatný elektronický vstup do úředního světa České republiky a usnadnit komunikaci občanů s veřejnou správou. Portál veřejné správy je základní etapou budování eGovernmentu v České republice.

Portál veřejné správy jako jeden z projektů Ministerstva informatiky vznikl ve spolupráci s dalšími zástupci státní správy a samosprávy (ČSÚ, MV -- projekt ePUSA, MPO, ČP, Svaz měst a obcí, Asociace krajů, Plzeňský kraj, Kraj Vysočina, Městská část Prahy 5) a za účasti společností Český Telecom, IBM a Microsoft.

Adresář veřejné správy

Úplný seznam obcí, úřadů státní správy a samosprávy, ve kterém je možné mimo fulltextového vyhledávání vyhledávat též podle místa nebo tématicky. Informace o jednotlivých úřadech jsou propojeny s popisem služeb poskytovaných státními a veřejnými orgány v dané obci, včetně mimo jiné kontaktů, telefonního spojení a úředních hodin.

Zákony ČR

Sekce Zákony poskytuje bezplatně úplné, platné a aktuální znění zákonů ČR. Poskytovatelem databáze je firma ASPI Publishing. Databáze je průběžně aktualizována v den zveřejnění nového zákona či vyhlášky ve Sbírce zákonů. Vyhledávat lze podle názvu zákona, čísla zákona (nebo zkratky zákona), částky Sbírky zákonů a fulltextově. Pro lepší orientaci jsou hlavní a nejčastěji používané předpisy zveřejněny v samostatném odkazu Vybrané zákony.

Životní situace

Databáze životních situací obsahuje podrobné návody způsobu řešení více než stovky konkrétních úředních agend. Návštěvník Portálu se zde například dozví, které doklady potřebuje pro vyřízení té které agendy, kde, s kým, kdy a co může řešit a podle kterých právních předpisů má postupovat. Seznam ani kvalita zpracovaných životních situací nejsou zatím dokonalé a budou postupně zkvalitňovány a rozšiřovány. Životní situace jsou na Portálu shromažďovány ve spolupráci s jednotlivými ministerstvy, která ručí za správnost uvedeného postupu jejich řešení. Cílem je dosáhnout takového stavu, kdy bude uživatel přes Portál schopen danou životní situaci úplným způsobem vyřešit.

Podání

Již nyní Portál obsahuje i aplikaci Elektronická podání, jejímž prostřednictvím je možné s využitím zaručeného elektronického podpisu určitou agendu vyřídit přímo prostřednictvím Portálu, tedy bez cesty na úřad. V současném provozu prozatím Portál umožní "malým organizacím" přímé elektronické podání měsíčních výkazů zaměstnanců České správě sociálního zabezpečení. Ve druhé etapě, která začne počátkem příštího roku, budou zavedeny následující služby:

  • Doplnění katalogu životních situací, včetně možnosti stažení úředních formulářů.
  • Vzory vybraných právních smluv a podání.
  • Další dálkově přístupné agendy v sekci Elektronická podání.
  • Bezplatný náhled na informace z katastru nemovitostí.
  • Přístup k organizační struktuře jednotlivých úřadů.
  • Doplnění adresáře o mapové služby - úřady budou zobrazeny na mapě.
  • Sekce informací pro zahraniční návštěvníky (anglicky).

zpracováno podle podkladů Ministerstva informatiky

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu