Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

2/2002 Titulní strana čísla 2/2002, asi 80 kB
Vyšlo 18. 4. 2002

  Archiv čísel
5/2002
4/2002
3/2002
2/2002
1/2002

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se RNDr. Tomáše Renčína, výkonného ředitele konference ISSS

Právě skončil pátý ročník konference Internet ve státní správě a samosprávě. Jaké jsou Vaše bezprostřední pocity?

Především jsem rád, že se nám podařilo zvládnout tuto náročnou akci ke spokojenosti účastníků, přednášejících i firem, které se tady prezentovaly. Osobně mne překvapil obrovský zájem, který se projevil nejenom v počtu účastníků, ale zejména v kvalitě a rozsahu diskuzí, které proběhly k jednotlivým tématům. Chtěl bych také poděkovat generálnímu partnerovi České spořitelně, a. s., a hlavním partnerům -- firmám IBM, kpnQwest, Microsoft, Novell, Oracle. Stejně tak děkuji partnerům, společnostem Autocont, Český Telecom a PVT. [ Rozhovory ]

Ohlédnutí za konferencí ISSS 2002
Před několika dny skončila konference Internet ve státní správě a samosprávě 2002. V kongresovém centru Aldis v Hradci Králové se v závěru měsíce března -- měsíce internetu -- každoročně scházejí představitelé obcí, měst a regionů, kteří se zajímají o rozvoj informatiky. Spolu se zástupci ústředních orgánů státní správy a s odborníky předních firem oboru tak dochází k neopakovatelnému setkání, věnovanému úloze informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě. [ Z domova ]

Český zavináč pro Ministerstvo financí
V předvečer zahájení konference Internet ve státní správě a samosprávě byly v Hradci Králové slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Ocenění se každoročně uděluje za nejvýznamnější počin státní správy, který přispěl k rozvoji informační společnosti. [ Z domova ]

Zlatý erb -- velký nárůst zájmu
Soutěž Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů se letos konala již počtvrté. Vyhlásil ji Svaz měst a obcí České republiky a Ministerstvo vnitra České republiky. Osobní záštitu nad soutěží převzal RNDr. Josef Postránecký, náměstek ministra vnitra pro reformu veřejné správy. [ Z domova ]

Geoaplikace roku 2001
Soutěž Geoaplikace roku se uděluje ve třech kategoriích (A) Česká republika -- celostátní působnost, (B) regiony, kraje, okresy a (C) města a obce. [ Z domova ]

Městské informační systémy
V roce 1991 byla v Praze pořádána první a v roce 1996 druhá mezinárodní konference Městské informační systémy. Urban Data Management Society organizuje již 30 let sympozia o správě městských datových zdrojů (Urban Data Management Symposiums, v českých terminologických zvyklostech jde o totožnost s městskými informačními systémy) v různých evropských zemích. Pořádání 23. sympozia UDMS bylo svěřeno České republice. [ Zajímavosti ]

Nejlepší knihovnická prezentace
Odborná porota za předsednictví Ing. Aleše Brožka ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem webové stránky 39 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioveb 2002. [ Z domova ]

EuroCrest -- ocenění pro město Most
V soutěži EuroCrest o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů v rámci kandidátských zemí střední a východní Evropy se mezi šesti vyhlášenými projekty umístily stránky severočeského Mostu. Slavnostní vyhlášení výsledků bylo součástí programu pátého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové. Ceny předali zástupci Evropské komise Gerald Santucci a Giangaleazzo Cairoli. [ Z domova ]

Obce budou připraveny
První fáze reformy veřejné správy souvisela se vznikem krajského zřízení. Nyní se intenzivně připravuje tzv. II.fáze reformy. Činnost ukončí okresní úřady a jejich kompetence budou převedeny na obce s rozšířenou působností. O problémech informatizace krajů a obcí jsme hovořili s ředitelem odboru informatizace veřejné správy MV ČR. [ Z domova ]

Řidičák na počítač
U klasických pracovních dovedností se člověk může prokázat vysvědčením, výučním listem či svou předchozí pracovní zkušeností. Jak je tomu u nové počítačové gramotnosti? Odpověd na tuto otázku nabízí koncept ECDL (European Computer Driving Licence), což v doslovném překladu znamená evropské oprávnění k obsluze počítače -- řidičák na počítač. [ Zajímavosti ]

Elektronické přiznání daní -- rozumnější, rychlejší a levnější řešení?
Při zavádění elektronického podpisu se často setkáme s názorem: "Daňové přiznání se v počítači vyplní, podepíše a pošle (mailem) na úřad a pro občana to bude strašně výhodné, protože ušetří spoustu času stání ve frontě, a to pokud možno ještě letos". [ Z domova ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu