Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

3/2002 Titulní strana čísla 3/2002, asi 80 kB
Vyšlo 13. 6. 2002

  Archiv čísel
5/2002
4/2002
3/2002
2/2002
1/2002

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

Zeptali jsme se Vladimíra Šišky, náměstka ředitele ÚVIS

Hodně se hovoří o komunikační infrastruktuře veřejné správy. Co to přesně znamená?

Komunikační infrastruktura veřejné správy je projekt, jehož cílem je integrování služeb komunikační infrastruktury ve veřejné správě pod jednoho poskytovatele tak, aby veřejná správa byla chápána jako jeden zákazník a tím mohla dosáhnout těch nejvýhodnějších podmínek na trhu. V loňském roce vláda rozhodla, že tímto poskytovatelem bude ČESKÝ TELECOM, a. s. Následně byla podepsána příslušná smlouva, kterou signoval vládou pověřený předseda Úřadu pro veřejné informační systémy (ÚVIS) Ing. Jiří Krump a za poskytovatele generální ředitel RNDr. Přemysl Klíma. [ Rozhovory ]

Převod ICT z okresních úřadů na obce
Před nedávnem se dokončily práce, které souvisely s vybavením krajů prostředky informačních a komunikačních technologií (ICT). V současné době vrcholí přípravy druhé etapy reformy veřejné správy, která je charakteristická tím, že ukončí svoji činnost okresní úřady a jejich kompetence budou převedeny na kraje a na obce s rozšířenou působností. [ Z domova ]

Budeme volit elektronicky?
Moderní informační a komunikační technologie (ICT) se nevyhýbají veřejné správě, ani orgánům a institucím vykonávajícím správu věcí veřejných. Velká Británie představila pilotní projekty z oblasti E-Governmentu, které se zabývají poskytováním elektronických služeb občanům. [ Zajímavosti ]

Jsou kompetence ČTÚ dostatečné?
V poslední době se vedou velké diskuse kolem komunikací i cen komunikačních služeb. Podmínky poskytování těchto služeb z hlediska regulace přísluší Českému telekomunikačnímu úřadu (ČTÚ). Ten si však připadá jako rozhodčí bez píšťalky a bez žlutých a červených karet. Na otázku zda kompetence ČTÚ jsou dostatečné pro účinnou regulaci českého telekomunikačního trhu nám odpověděl Ing. David Stádník, předseda Českého telekomunikačního úřadu. [ Rozhovory ]

Informatizace obcí na Slovensku
Setkání představitelů Svazu měst a obcí ČR (SMO) s čelnými funkcionáři Zväzu mest a obcí Slovenska (ZMOS) se uskutečnilo při příležitosti konání Kongresu starostů a primátorů v Brně. To byla příležitost hovořit s primátorem města Moldava nad Bodvou Ing. Štefanem Zachariašem, který je předsedou komise pro informatiku ZMOS. [ Ze zahraničí ]

Soutěž Zlatý erb 2002
Čtvrtý ročník soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky měst, obcí a regionů byl mimořádný počtem přihlášenách (242 soutěžících: 105 měst, 107 obcí a 30 sdružení a regionů) i množstvím ohlasů. Vedle odborné poroty hlasovalo více než 3000 uživatelů městských, obecních a regionálních stránek. [ Z domova ]

Stav napojení knihoven České republiky k internetu
V závěru loňského roku se uskutečnil kvantitativní průzkum knihoven v ČR s cílem zjistit stav jejich napojení na internet. Průzkumu se zúčastnilo celkem 1144 knihoven, z nichž rozhodující skupinu tvořily knihovny poskytující nejširší služby veřejnosti. [ Z domova ]

Internet do škol
Před více než třemi měsíci, 18. února 2002, úspěšně odstartoval Projekt III Státní informační politiky ve vzdělávání -- Infrastruktura, známý pod názvem Internet do škol. Ještě v letošním roce tato vládní akce přinese 3620 českým školám nejen zcela nové počítačové vybavení včetně přístupu na Internet, ale také kvalitní prostředí pro rozvoj výuky s využitím moderních technologií -- tzv. Školskou síť. Připojování škol v současné době běží na plné obrátky a realizace projektu se oproti původním plánům zrychlila asi o čtvrt roku. [ Z domova ]

Město v počítači
3. konference Městské informační systémy (MIS) a 23. sympozium Urban Data Management Symposium (UDMS) se bude konat v Praze 1.--4.října 2002. V těchto dnech byla uzavřena programová náplň. Během konferenčních dnů bude předneseno přibližně 130 příspěvků českých odborníků v části MIS a 75 příspěvků v evropské části UDMS. [ Zajímavosti ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu