Projekt Veřejná správa online
Veřejná správa online
Příloha časopisu
Časopis Obec a finance
Nové informační technologie
ve veřejné správě
Veřejná správa online

Ceník inzerce a technické parametry časopisu

1/2002 Titulní strana čísla 1/2002, asi 80 kB
Vyšlo 14. 2. 2002

  Archiv čísel
5/2002
4/2002
3/2002
2/2002
1/2002

Ročník 2010
Ročník 2009
Ročník 2008
Ročník 2007
Ročník 2006
Ročník 2005
Ročník 2004
Ročník 2003
Ročník 2002
Ročník 2001
Ročník 2000

  Archiv článků
Rozhovory
Z domova
Ze zahraničí
Zajímavosti
Kaleidoskop  Odkazy
Vláda
Sněmovna
Senát
Ministerstva
Další

ISSS 2002 -- odborná diskuze i veřejné fórum
Pátý ročník mezinárodní konference věnované informačním technologiím ve veřejné správě -- Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS 2002) -- je opět před námi. V letošním roce se konference uskuteční ve dnech 25. a 26. března, již tradičně v prostorách kongresového centra Aldis v Hradci Králové. S organizátory akce jsme hovořili o programu konference, který se neustále upřesňuje. [ Z domova ]

Zeptali jsme se Ing. Oldřicha Vlasáka, primátora města Hradec Králové
[ Rozhovory ]

Zelená kniha o elektronickém obchodu
Vláda České republiky projednala a vzala na vědomí dne 9. ledna 2002 na svém zasedání Zelenou knihu o elektronickém obchodu včetně základních opatření s cílem je dále rozpracovat. Materiál, který zpracoval Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) klade důraz na užší spolupráci orgánů veřejné správy se soukromým sektorem. [ Z domova ]

Prokázat výhodnost elektronické formy
Úkolem vlády v rozvoji informační společnosti, mimo její angažovanosti v elektronické veřejné správy a podpoře rozvoje e-gramotnosti, je nejen "nepřekážet", ale zejména jasně formulovat celospolečenské cíle a principy informační politiky a zároveň vytvářet stimulující rámec pro rozvoj soukromých iniciativ. [ Z domova ]

Role informačních systémů je mimořádná
(rozhovor s ministrem vnitra Stanislavem Grossem) [ Rozhovory ]

Elektronické podatelny -- hudba budoucnosti?
V minulém roce vstoupila v platnost vyhláška č. 304/2001, která ukládá všem obcím zřídit elektronickou podatelnu. Praktická realizace však v současnosti naráží na řadu problémů, o kterých jsme hovořili s přednostou Okresního úřadu v Děčíně a předsedou Českého fóra pro informační společnost (ČFIS) Jiřím Benediktem. [ Rozhovory ]

Co to je projekt eVA?
Elektronická vlídná administrativa (eVA) je pilotní projekt, který bude od února 2002 probíhat a zkoušet v několika vybraných českých městech a obcích (města Slaný, Poděbrady, Beroun, obce Smečno, Klobuky, Zvoleněves, Mořina, Městec Králové, Pátek). U zrodu projektu stál poslanec Vlastimil Tlustý, který přišel s nápadem na zřízení informačního kiosku pro občany. [ Zajímavosti ]

Internet do škol
První realizovanou částí Státní informační politiky ve vzdělávání se už v únoru letošního roku stane projekt, který se zjednodušeně začal označovat jako Internet do škol. Projekt má za cíl všem základním a středním školám umožnit pracovat s moderními informačními technologiemi a jejich prostřednictvím výrazně zefektivnit výuku. Nebude se tedy budovat pouze připojení k Internetu, ale jednotná školská síť -- školský intranet. Ten bude kromě řady služeb například nabízet výukový software a informace pro školy přehledně a v rámci rozpočtových prostředků ministerstva. [ Z domova ]

Web na radnici
Po vzoru minulých let, také v tomto roce proběhne v rámci mezinárodní konference "Internet ve státní správě a samosprávě" vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší webovskou stránku města a obce, Zlatý erb. V následujících řádcích uvádíme názor nezávislého odborníka a člena hodnotitelské komise na to, jak by webovské stránky obcí mohly vypadat. Je to pohled technika, který je počítačovým novinářem, bydlí v Praze, ale pochází z venkovského okresního města a na fungování úřadů má vyhraněný názor. [ Z domova ]

Bezpečnost informačních systémů
Bezpečnost informačních systémů je jedno z vážných a aktuálních témat, kterým se dosud mnoho pozornosti nevěnovalo. Úřad pro veřejné informační systémy (ÚVIS) připravuje v této souvislosti důležité dokumenty. Proto jsme oslovili ředitele odboru metodiky informačních systémů veřejné správy Ing. Petrikovitse. [ Rozhovory ]

Oficiální informační systém cestovního ruchu České republiky
Czechtourservice je jediným oficiálním integrovaným informačním systémem cestovního ruchu České Republiky. Tento systém vznikl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj a České centrály cestovního ruchu. Systém podpořily i další instituce, jako Svaz měst a obcí a Správa českých center. [ Z domova ]

Internet na veřejně přístupných místech
Samolepkou "Veřejný Internet" je možné napříště označit všechna místa, přístupná veřejnosti, odkud se lze připojit na Internet, a to jak zdarma tak za úplatu. Cílem společného projektu Úřadu pro veřejné informační systémy a sdružení BMI je umožnit občanům snadnější orientaci při hledání místa, odkud mohou komunikovat se světovou počítačovou sítí a získat alespoň přibližné informace. [ Z domova ]

Elektronické formuláře a čipové karty
Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje uplatnění elektronického podpisu pro podávání žádostí a hlášení změn prostřednictvím formulářů a Internetu. Využití informačních kiosků a Internetu pro bezpečný přístup k osobním údajům a uplatnění elektronického podpisu by mělo být usnadněno vytvořením infrastruktury veřejných klíčů veřejné správy a vydáním čipových karet pro identifikaci občanů. [ Zajímavosti ]

S veřejnou správou elektronicky
Informační a komunikační technologie našly během několika posledních desetiletích široké uplatnění v privátním sektoru. Staly se nástrojem zvýšení efektivity a snížení nákladů podniků, prostředkem k hledání nových zákazníků a lepšímu uspokojování jejich potřeb. Stejné efekty mohou přinést i veřejné správě. [ Z domova ]

Podpora internetizace obcí pokračuje
V dnešní době má podle odhadu ministerstva zhruba 1500--2000 obcí připojení k Internetu (z celkového počtu 6257). Není to sice závratný počet, ale "připojených obcí" přibývá. Jako velmi rozumné se osvědčuje vytváření společného webu pro několik obcí (sdružení obcí). Ušetří se tím poměrně značná částka peněz. O tom, že obce mají zájem o připojení k Internetu a mít i své webové stránky, svědčí počet žádostí o podporu. Místo očekávaných desítek jich přišly stovky. [ Z domova ]

Centrální registr čekají změny
Až v roce 1954 byla založena centrální evidence občanů, která se však vedla manuálně. Základy počítačové evidence občanů byly položeny v roce 1972 a v roce 1990 zpracovalo ministerstvo vnitra projekt "JIS -- Jednotný informační systém státní správy", který již zahrnoval integraci správních evidencí. Vystavěn je dvoustupňově (okres-centrum) a tato koncepce se používá dodnes. [ Z domova ]

Geoaplikace roku se stala tradiční součástí ISSS
V rámci ISSS 2002 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů Geoaplikace 2001. Soutěž Geoaplikace roku již třetím rokem pořádá Česká asociace pro geoinformace (CAGI) ve spolupráci s úsekem pro reformu veřejné správy Ministerstva vnitra ČR a komisí ISMO Svazu měst a obcí ČR. [ Z domova ]

Domény druhého řádu
Zájem Úřadu pro veřejné informační systémy je vnést určitý řád do užívání domén pro veřejnou správu tj. pro orgány státní správy a pro orgány samosprávy. ÚVIS si koncem loňského roku registroval čtyři domény druhého řádu v rámci tedy základní domény .cz , a to: domény "gov", "mil", "edu"a "org". [ Zajímavosti ]

Komise pro informační systémy měst a obcí
Komise pro informační systém měst a obcí (ISMO) je jednou z 18 komisi Svazu měst a obcí ČR (SMO). Cílem činnosti komise je prosazovat informační technologie a služby do života samospráv (například internetizaci měst a obcí, napojování škol a knihoven na Internet, využívání údajů základních registrů, služeb informačních systémů veřejné správy, referenčního rozhraní aj). [ Z domova ]

Vyhlášení nové soutěže e-Government
Ve dnech 29.--30. 11. 2001 se v Bruselu konala konference e-Government: From Policy to Practice na ministerské úrovni. Cílem konference, pořádané Belgií a Evropskou komisí, bylo ukázat, jaký mohou mít občané a podnikatelé konkrétní prospěch z on-line služeb poskytovaných veřejnou správou. [ Ze zahraničí ]

 

Napište nám

Veřejná správa online, příloha časopisu Obec a finance
© 2019 Triada, spol. s r. o., webmaster@triada.cz
Zpět na titulní stranu